zaproponuj szkolenia

Online: Dostęp do informacji publicznej w kontekście dokumentacji kadrowej i płacowej w praktyce organów administracji publicznej

19 październik 2022 09:00-13:00

260 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Radca prawny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, długoletni pracownik samorządowy, specjalista z prawa i postępowania administracyjnego, trener z bogatym doświadczeniem praktycznym. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


CELE SZKOLENIA:
Zdobycie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej, sposobów udostępniania informacji publicznej z zakresu informacji dotyczącej dokumentacji kadrowej i płacowej. Poszerzenie wiadomości z zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej w kontekście prawa do prywatności oraz RODO. Nabycie umiejętności pomocnych w skutecznej kwalifikacji informacji znajdujących się w posiadaniu pracowników administracji publicznej. Uzyskanie pewności i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udostępnienia informacji publicznej. Omówienie zasad pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej a także zasad funkcjonowania BIP-u, jako narzędzia powszechnego propagowania informacji publicznej. Przyswojenie wzajemnych relacji między udostępnianiem i odmową udostępniania informacji publicznych a ochroną danych osobowych wynikających z RODO.


ADRESACI:
Szefowie oraz pracownicy pionu kadr i płac, organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.


PROGRAM:
1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej:
a) Konstytucyjna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej,
b) normatywna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej na poziomie ustawowym.
2. Pojęcie informacji publicznej:
a) informacja nie będąca informacją publiczną ,
b) informacja publiczna prosta,
c) informacja publiczna przetworzona
3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu:
a) otwarty katalog informacji i działań stanowiących informacje publiczną;
b) pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego;
c) katalog danych i informacji egzemplifikowanych przez ustawę jako informacja publiczna
4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna,
a) terminy do udostepnienia informacji publicznej i ich charakter prawny,
b) dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji publicznej
5. Formy udostępniania informacji publicznej:
a) określenie formy udostępnienia jako prawo wnioskodawcy,
b) przekształcenie informacji publicznej w inną formę,
c) umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej
a) decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy obligatoryjne, stosowanie KPA
b) prywatność jako ustawowa przesłanka odmowy udostępnienia informacji publicznej
- prywatność osoby fizycznej,
- pojęcie normatywne funkcjonariusza publicznego
- pojęcie normatywne osoby pełniącej funkcję publiczną
- dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji
- dokumentacja oraz informacje dot. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
- dokumentacja oraz informacje dot. wynagrodzenia pracownika oraz zleceniobiorcy
- charakter prawny umów cywilnoprawnych w kontekście dostępu do informacji
- charakter prawny umów o pracę w kontekście dostępu do informacji
- charakter prawny informacji pozyskiwanych w związku z rekrutacją
- charakter prawny informacji pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, powołania oraz umów cywilnoprawnych
- charakter prawny informacji dot. wynagrodzenia pracowników oraz kontrahentów.
- oświadczenia majątkowe a uprawnienia wynikające z dostępu do informacji publicznej.
c) przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej:
- wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnego interesu publicznego,
- definicja normatywna szczególnego interesu publicznego
7. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej
a) brak podstawy prawnej do tworzenia ogólnych „cenników”
b) charakter prawny opłaty za udostępnienie informacji publicznej, sposób jej naliczania i tryb egzekucji
8. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu dostępu do informacji publicznej – najnowsze kierunki wykładni.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha