zaproponuj szkolenia

Online: Fundusz Pomocy - nowe regulacje na 2023 rok

03 kwiecień 2023 09:00-13:30

329 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia  jest zdobycie wiedzy na temat rozliczenia środków z Funduszy Pomocy finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna kształcenia i finansowania uczniów z Ukrainy:
-    ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
-    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
-    Przepisy ustawy - Prawo oświatowe: oddziały ogólnodostępne, oddziały przygotowawcze, bezpłatna nauka języka polskiego.
2.    Finansowanie kształcenia w szkołach dzieci z Ukrainy.
3.    Finansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z Ukrainy.
4.    Finansowanie dowożenia dzieci z Ukrainy.
5.    Koszty utworzenia oddziału przygotowawczego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji.
6.    Koszty organizacji bezpłatnej nauki języka polskiego a wysokość subwencji oświatowej/dotacji. Zwiększenie minimalnej liczby godzin j. polskiego do 6,
7.    Dotacje na uczniów z Ukrainy w przedszkolach i szkołach dotowanych - czy dotacje są należne, jaka jest ich wysokość? Obliczenie dotacji  dla ucznia w oddziale ogólnodostępny, przygotowawczym i z bezpłatną nauką języka polskiego.
8.    Rachunek wydzielony dla środków z Funduszu Pomocy,
9.    Czy tworzymy rachunki wydzielone w szkołach?
10.    Raportowanie niewykorzystanych środków z Funduszu.
11.    Sposoby wykazywania wydatków finansowanych z Funduszu. Wydatki bezpośrednie. Wydatki pośrednie.
12.    Klasyfikacja budżetowa dla środków z Funduszu.
13.    Wpisywanie ucznia z Ukrainy do SIO.
14.    Pytania od Uczestników.Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha