zaproponuj szkolenia

Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa

26 kwiecień 2023 09:00-13:00

280 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., doktor nauk prawnych. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Specjalizacja w szczególności w zakresie współpracy z przedstawicielami pracowników, w tym związkami zawodowymi, kwestii związanych ze sporami sądowymi prawa pracy, przyczynami uzasadniającymi wypowiedzenie i rozwiązanie umowy, ZFŚS, Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i dokumentów wewnątrzzakładowych. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.


CELE SZKOLENIA:
Sytuacja na rynku pracy ma znaczący wpływ na powszechność zjawiska mobbingu. Nieznajomość przepisów dotyczących tegoż zjawiska wpływa na niekorzyść zarówno pracownika jak i pracodawcy.


PROGRAM:
1. Czym jest mobbing?
2. Jak pracodawca ma przeciwdziałać mobbingowi?
3. Jakie dokumenty i jakie szkolenia ma przeprowadzać pracodawca aby nie ponosić odpowiedzialności za mobbing?
4. Jak wygląda mobbing w miejscu zatrudnienia i jakie są jego przejawy?
5. Co znaczy, że mobbing oznacza działania lub zachowania?
6. Czy mobbing może być stosowany do współpracownika B2B?
7. Czy współpracownik bądź zleceniobiorca mogą być mobberami?
8. Czy działania mobbingowe muszą być skierowane przeciwko pracownikowi?
9. Co to znaczy, że mobbing polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika?
10. Ile miesięcy ma trwać mobbing aby pracownik mógł zgłosić naruszenie?
11. Czy mobbing zawsze musi wywołać zaniżoną ocenę przydatności pracownika mobbingowanego?
12. Jak rozpoznać działania powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?
13. Na czym polegają zachowania mobbingujące według orzecznictwa Sądu Najwyższego?
14. Jak dochodzi do mobbingu i jakie czynniki mają wpływ na mobbing?
15. Rodzaje i przebieg faz mobbingu.
16. Skutki mobbingu w sferze zatrudnienia i finansowej
17. Jak najskuteczniej zapobiegać mobbingowi?
18. Czy przemoc fizyczna w miejscu pracy to też mobbing?
19. Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji?
20. Czy konflikty między pracownikami wynikające z odmienności charakterów sprzyjają mobbingowi?
21. Czym są dobra osobiste i kiedy mają znaczenie dla oceny mobbingu?
22. Ochrona dóbr osobistych w Konstytucji RP.
23. Mobbing w prawie międzynarodowym.
24. Czy za mobbing można uznać naruszenie:
- dobrego imienia pracownika,
- wolności poglądów,
- wizerunku pracownika,
- prywatności,
- ochrony danych osobowych,
- wolności komunikowania się,
- prawa do szkoleń.
25. Jakie odszkodowanie dla ofiary mobbingu?
26. Czy zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu niezależnie od odszkodowania?
27. Przegląd orzecznictwa, praktyka i pisma urzędowe.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha