zaproponuj szkolenia

Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą

14 czerwca 2024 09:00-13:00

290 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i US oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki, stanowiska i interpretacje. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
Po szkoleniu uczestnik:
-    będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt dokumentacji płacowej,
-    pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt wobec ZUS i US,
-    zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS i US,
-    otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:
-    najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej,
-    procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.
Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania dokumentacji płacowej. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z korektami dokumentacji płacowej, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt dokumentacji płacowej, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.


PROGRAM:
1.    W jaki sposób dokonywać korekt dokumentacji rozliczeniowych ZUS sprzed 1 stycznia 2022 r.?
2.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek społecznych i niedopłaty składki zdrowotnej?
3.    Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i nadpłaty składki zdrowotnej?
4.    Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę wg najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów?
5.    Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
6.    Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
7.    W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
8.    Jak zamiana wypłaty wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy wpływa na naliczoną zaliczkę na podatek?
9.    Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
10.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
11.    Jak dokonać korekty w przypadku błędnego naliczenia wynagrodzenia (zawyżenie i zaniżenie wypłaty)?
12.    Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
13.    Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
14.    Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
15.    Sesja pytań i odpowiedzi

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha