zaproponuj szkolenia

Online: Licencje, zezwolenia i zaświadczenia w przewozach drogowych - zadania samorządu

24 kwiecień 2023 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Na szkoleniu przedstawiane są aktualne wymagania dotyczące wszystkich czynności organów samorządowych dotyczących: zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób taksówką i samochodem osobowym oraz zaświadczeń w przewozach na potrzeby własne a także zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne. Omawiane są zagadnienia, które w praktyce budzą wątpliwości ze względu na różne interpretacje przepisów wynikające z braku ich jednoznaczności. Początek 2023 r. to okres wielu zmian. Upływa termin ważności „starych” licencji na przewóz osób taksówką, pojawiają się pytania: czy „stare” licencje przedsiębiorca musi zwrócić? Czy wójt burmistrz lub prezydent miasta stosuje karę za nie zwrócenie licencji? Czy organ powinien wydać dodatkowo decyzję o wygaszeniu, czy pobierać opłatę za wydanie tej decyzji? Czy przedsiębiorca, który nie dostosował się do nowych wymagań może złożyć wniosek o wydanie nowej licencji?. Nie mniej pytań nasuwa się w związku z wydawaniem zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego po zmianach wprowadzonych w ubiegłym roku. Te pytania dotyczą kwestii stosowania nowych wymagań w zakresie warunku stałej siedziby, ilości pojazdów, które musi pomieścić baza eksploatacyjna. Na szkoleniu wyjaśniane są konsekwencje niezłożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu nowych wymagań dla bazy eksploatacyjnej. Szkolenie odpowiada min. na pytanie jakie ostatecznie dokumenty można przyjąć w ramach udokumentowania sytuacji finansowej. Jak chodzi o zezwolenia na przewozy regularne, to w dwóch ustawach ustalone zostały terminy dotyczące ich stosowania i wydawania przez organy samorządowe, poruszane są zagadnienia związane z przesłankami odmowy wydania zezwolenia. Omówimy warunki szczególne związanye ze stanem zagrożenia epidemicznego, np. jakie czynności organ podejmuje, jeżeli przedsiębiorca nie przestrzega przesłanek umożliwiających wykonywanie przewozów regularnych niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.


PROGRAM:
1.    Zezwolenie na zawód przewoźnika: warunki wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia i wygaszenia
- Stosowanie w praktyce nowych przepisów wprowadzonych pakietem mobilności (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.) i ustawą z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  
- zgłaszanie pojazdów do zezwolenia a wydawanie wypisów, pojazdy o dmc powyżej 2,5 t z przyczepą i bez przyczepy
- weryfikacja wszystkich warunków dotyczących wymagania posiadania siedziby (nowe oświadczenia, właściwa liczba pojazdów i kierowców do wielkości wykonywanych przewozów, odpowiednia liczba miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej…)
- nowe kary finansowe wynikające z niespełnienia warunków siedziby
- weryfikacja nowych warunków zdolności finansowej (potwierdzenie możliwości uzyskania kredytu zgodnie z ustawą Prawo bankowe…)
- weryfikacja kompetencji zawodowych i dobrej reputacji (dyrektor wykonawczy i nie wykonawczy …)
- zmiana kryteriów dotyczących właściwości organu do wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika
- nowe informacje w KREPTD (jak liczyć średnią liczba kierowców, liczba osób zatrudnionych…)
- zezwolenia przesłane do starosty przez GITD, nowy zakres czynności starosty
-    czynności organu dotyczące „starych” licencji wydanych przed sierpniem 2013 r.

2.    Licencja na przewóz osób taksówką oraz samochodem osobowym i licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy: warunki wydania, zmiany, cofnięcia i wygaszenia
-    konsekwencje niedostosowania się taksówkarza do nowych wymagań
-    aktualne warunki wydawanie licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym …pośrednictwo
-    zmiana kryteriów dotyczących właściwości organu do wydawania licencji
-    warunki zmiany i cofnięcia licencji
-    stosowanie art.162 KPA przy wygaszaniu licencji
-    sukcesja licencji i zezwoleń  
-    decyzje o przeniesieniu i potwierdzeniu zgody na wykorzystywanie uprawnień
-    zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym

3.    Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych oraz zaświadczenia dla operatora: warunki wykonywania przez organ czynności określonych w ustawie
- warunki wydawania zezwoleń w 2023 r., terminy ważności, przepisy przejściowe
- zmiana zasad wydawania zaświadczenia operatorom
- porównanie warunków wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
- warunki odmowy wydania zezwolenia na przewóz regularny określone w ustawie o transporcie drogowym
- warunki odmowy wydania zezwolenia na przewóz regularny określone w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
- odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu

4.    Zaświadczenia na potrzeby własne - aktualne warunki wydawania

5.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha