zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Licencje i zezwolenia w transporcie drogowym

17 czerwca 2024 10:00-14:00

500 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


PROGRAM:
1.    Warunki wydawania/zmiany/cofnięcia/wygaszenia i ważności wszystkich licencji na transport osób
-    warunki ważności licencji na przewóz osób taksówką i  samochodem osobowym (terminy, czynności organu, obowiązki przedsiębiorcy (od 17 września 2023 r.)
-    co z licencją, jeżeli przedsiębiorca przedstawi wymagane dokumenty ale po 31 marca 2024 r.?
-     czy przedsiębiorca spełniający wymagania przed 17 września musi ponownie je udowodnić po tej dacie ?
-    informacja organu potwierdzająca spełnienie wymagań w formie postanowienia czy zwykłego pisma?
-    nowe dokumenty dołączane do wniosku o wydanie licencji
-    dokument w oryginale czy kopia lub odpis (kiedy kopia/odpis jest równoważna z oryginałem)
-    zmiana zasad zawieszania transportu drogowego w przypadku licencji (zm. utd od sierpnia 2023 r.)
-    jak traktować przedsiębiorcę, który zawiesił wykonywanie transportu przed 19 sierpnia?
-    warunki dla kierowców w zarobkowych przewozach osób (zm. utd od września 2023 r.)
-    warunki korzystania z aplikacji mobilnej (zm. utd od września 2023 r.)
-    nowe kary dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób na podstawie licencji
-    pojazd najmowany (nowa definicja), czy dotyczy licencji?
-    licencja decyzją ostateczną już w momencie wydania (zmiana k.p.a., zmiana rozporządzenia o wzorach licencji, zezwoleń i wypisów)
-    kryteria dotyczące właściwości organu do wydawania licencji (sprzeczność dwóch przepisów ustawowych?)
-    sukcesja licencji i zezwoleń  (decyzje o przeniesieniu i potwierdzeniu zgody na  wykorzystywanie uprawnień
2.    Warunki wydawania/zmiany/cofnięcia/zawieszenia/wygaszenia zezwolenie na zawód przewoźnika
-    zmienione zasady zawieszania transportu drogowego w przypadku zezwolenia (zm. utd od sierpnia 2023 r.)
-    pojazd najmowany (rodzaj przewozu w jakim może być wykorzystany, definicja, warunki korzystania,…)
-    zezwolenie decyzją ostateczną już w momencie wydania (zmiana k.p.a., zmiana rozporządzenia o wzorach licencji, zezwoleń i wypisów)
-    kryteria dotyczące właściwości organu do wydawania zezwolenia
-    kiedy kopia/odpis dokumentu jest równoważny z oryginałem?
-    stosowanie w praktyce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009
-    zgłaszanie pojazdów do zezwolenia a wypisy dla pojazdów o dmc powyżej 2,5 t z przyczepą i bez przyczepy
-    warunki dla siedziby (liczba pojazdów i kierowców,  liczba miejsc postojowych w bazie eksploatacyjnej…)
-    obliczanie wymiarów miejsca postojowego, warunki dla gruntu, na którym znajduje się baza (projekt zm. utd)
-    nowe kary finansowe wynikające z niespełnienia warunków siedziby
-    weryfikacja nowych warunków zdolności finansowej (potwierdzenie możliwości uzyskania kredytu…)
-    limity dla zarządzającego zatrudnionego na podstawy umowy o pracę (projekt zm. utd)
-    dobra reputacja (dyrektor wykonawczy i nie wykonawczy …)
-    nowe informacje w KREPTD (jak liczyć średnią liczba kierowców…)
-    zezwolenia przesłane do starosty przez GITD, nowy zakres czynności starosty
-    czynności organu dotyczące „starych” licencji wydanych przed sierpniem 2013 r.
3.    Przewozy regularne – zezwolenie i zaświadczenia po zmianie ustawy
-    warunki wydawania zezwoleń na przewóz osób w 2023 r., terminy ważności, przepisy przejściowe
-    od jakiej daty można wydawać zezwolenia z datą ważności do końca 2025 r.
-    zmiana zasad wydawania zaświadczenia operatorom
-    porównanie warunków wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
-    warunki odmowy wydania zezwolenia na przewóz regularny
4.    Zaświadczenia na potrzeby własne - aktualne warunki wydawania
5.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha