zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w kazusach ) po zmianach od 01.01.2023 r.

29 marzec 2023 10:00-13:30

300 zł netto

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w  szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.


Program szkolenia:

1. Podróż służbowa w świetle regulacji prawnych (omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych )

 • definicja podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych , w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy
 • wewnętrzne procedury lub instrukcje rozliczania podróży służbowych - przykłady
 • określenie miejsca świadczenia pracy,
 • oddelegowanie a podróż służbowa,
 • ograniczenie dotyczące niektórych pracowników w wysyłaniu w podróż służbową.

2. Czas pracy w delegacji (podróży służbowej)

 • część zaliczana do czasu pracy,
 • część niezaliczana do czasu pracy,
 • nadgodziny,
 • normy związane z odpoczynkiem (dobowym, tygodniowym),
 • dokumentowanie czasu pracy w podróży służbowej,
 • wykonywanie obowiązków pracowniczych podczas przejazdu w ramach podróży służbowej

3. Polecenie wyjazdu służbowego (wymagania formalne i treść), w tym problematyka rozliczania wyjazdów krótkoterminowych ( w ramach dniówki roboczej ), podróż rozpoczęta (rozliczenie podróży w przypadku braku realizacji zadania służbowego) 

4. Rozliczanie delegacji (podróży krajowych)

 • diety (nowe stawki) - dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom, nocleg ze śniadaniem - problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne, posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej itp.,
 • koszty dojazdu – środki komunikacji publicznej (nowe stawki), pojazdy nie będące własnością pracodawcy, pozostałe wydatki – zakres uznania przez pracodawcę kosztów np. taxi,
 • ryczałty na jazdy lokalne
 • dokumentowanie i rozliczanie wydatków - zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy, skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy, potwierdzenie odbycia podróży pracownika , dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji -   rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika), skutki przedłużenia przez pracownika pobytu bez związku z realizacją zadania służbowego
 • skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji ( niezgodnego z prawdą)  i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę,
 • noclegi – limity kosztów noclegu (nowe stawki),
 • ryczałty za nocleg (nowe stawki)
 • przypadki nieuznania przez pracodawcę kosztów noclegu
 • należności z tytułu delegacji wypłacone ponad limit,
 • przychód pracownika,
 • koszt uzyskania przychodu pracodawcy

5. Rozliczanie delegacji – podróży zagranicznej (UE i poza UE)

 • czas pobytu poza granicami kraju,
 • diety (nowe stawki),
 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów (nowe stawki),
 • noclegi (nowe stawki),
 • inne wydatki,
 • wyjazd pracownika z członkiem rodziny.
 • podróż zagraniczna do kilku państw,  moment rozpoczęcia i zakończenia  etapu podróży zagranicznej
 • pozostałe koszty podróży służbowych – znaczenie ubezpieczenia pracownika (NNW) przy podróży zagranicznej

6. Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe.  Terminy .

7. Ewidencja księgowa podróży służbowej.

8. Kursy walut stosowane do rozliczania podróży służbowej

9. Samochód w podróży służbowej

 • samochód służbowy,
 • samochód prywatny (nowelizacja stawek „kilometrówki”),
 • samochód wypożyczony,
 • zakup paliwa.

10. Podróż służbowa kierowców

11. Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.

12. Wyjazdy służbowe zleceniobiorców oraz innych  osób niebędących pracownikami

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha