zaproponuj szkolenia

Online: Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

26 sierpnia 2024 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
szkoleniowiec, audytor i doradca do spraw zarządzania kryzysowego i ciągłości działania. Kierownik ds. bezpieczeństwa, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.
W przeszłości pracownik centrum zarządzania kryzysowego w mieście rangi wojewódzkiej, gdzie odpowiadał za sprawy zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym identyfikację zagrożeń, analizę ryzyka, przygotowanie planów, procedur i instrukcji postępowania, prowadził testy i ćwiczenia oraz współpracował z instytucjami publicznymi.
Biegły sądowy w specjalizacjach: bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności. Członek komitetu technicznego ds. bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności działającego przy Polskim Komitecie Organizacyjnym. Członek sieci Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112.
Jest autorem wielu artykułów związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności w czasopismach branżowych, m.in.: „Ochrona i Bezpieczeństwo”, „AS Polska”, Kwartalnik „Terroryzm”.


CELE:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanychz opracowywaniem i aktualizowaniem planów operacyjnego funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie wymagania dotyczące zawartości i formy planów operacyjnych oraz metodyki ich opracowywania i aktualizowania. W czasie szkolenia omówione zostaną również wzory Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych oraz Karty Realizacji Zadań Operacyjnych.


PROGRAM:
1.    Prawne regulacje stosowane podczas opracowywania planów operacyjnych funkcjonowania
2.    Normalizacyjne regulacje stosowane podczas opracowywania planów operacyjnych funkcjonowania
3.    Zasady opracowania planów operacyjnych funkcjonowania
a.    Wymagania organizacyjne i techniczne
b.    Ustalenia dotyczące prowadzenia prac planistycznych
c.    Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu operacyjnego funkcjonowania
4.    Terminologia, podział, styl planów operacyjnych funkcjonowania
a.    Terminologia planów operacyjnych funkcjonowania
b.    Stopnie podziału planu operacyjnego funkcjonowania
c.    Wymagania redakcyjne i stylistyczne
5.    Struktura planów operacyjnych funkcjonowania
a.    Rozdziały planu operacyjnego funkcjonowania
i.    Struktura planu
ii.    Wzory dokumentów
b.    Zestawy zadań operacyjnych przewidzianych do realizacji (TRZO)
i.    Struktura tablic
ii.    Wzory dokumentów
c.    Karty realizacji zadań operacyjnych (KRZO)
i.    Struktura karty
ii.    Wzory dokumentów
6.    Zmiany aktualizacyjne planu operacyjnego funkcjonowania
a.    Poprawki redakcyjne
b.    Zmiany dokonywane aneksem

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha