zaproponuj szkolenia

Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż

18 września 2024 09:00-15:00

345 zł netto

Szkolenie prowadzone w konwencji pytań i odpowiedzi na szereg zagadnień związanych z podróżami służbowymi pracowników. W swym zamyśle odbiega ono od szczegółowej analizy kwestii płacowych oraz podatkowo-składkowych, odnosząc się do nich jedynie w niezbędnym zakresie. Główny nacisk zostanie natomiast położony na omówieniu aspektów natury organizacyjnej, które na typowych szkoleniach dotyczących tego tematu zazwyczaj są pomijane lub poruszane jedynie ogólnikowo.

Data szkolenia:

18.09.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

16.09.2024 r.

 

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 325 zł netto/os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy omówieniu praktycznych aspektów związanych z podróżami służbowymi pracowników. 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania przepisów dotyczących planowania i rozliczania podróży służbowych. Poszczególne problemy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

- doktor nauk prawnych,
- wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
- wykładowca, szkoleniowiec,
- były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
- autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
- laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem,
- biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
- charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

[01]  Jak prawidłowo określić miejsce pracy w umowie o pracę?

[02]  Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?

[03]  Jak długo może trwać podróż służbowa?

[04]  Jaki jest zakres polecenia wyjazdu służbowego?

[05]  Kto może odmówić wykonania polecenia wyjazdu służbowego?

[06]  W jakim zakresie zasady rozliczania podróży służbowej u podmiotów prywatnoprawnych mogą się różnić od zasad obowiązujących u podmiotów publicznoprawnych?

[07]  Czy pracownik wykonujący podróż służbową własnym samochodem podlega badaniom profilaktycznym w celu ustalenia zdolności do wykonywania tego typu pracy?

[08]  Czy przejazd pomiędzy siedzibą a oddziałem pracodawcy jest podróżą służbową?

[09]  Czy podróżą służbową są tzw. jazdy lokalne?

[10]  Czy podróż służbowa może być powiązana w wyjazdem prywatnym?

[11]  Czym różni się typowa podróż służbowa od nietypowej podróży służbowej i jakie z tego faktu wynikają konsekwencje?

[12]  Czy w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych może dojść do podróży służbowej?

[13]  Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej?

[14]  Czy pracownicy budowlani wykonujący pracę na budowach o różnych lokalizacjach odbywają podróże służbowe?

[15]  Jak na tle problemu czasu pracy i prawa do nieprzerwanego odpoczynku wygląda sytuacja pracownika, który kierował pojazdem służbowym podczas podróży służbowej, a jak pracownika, który był pasażerem?

[16]  W którym momencie kończy się podróż służbowa odbywana własnym samochodem pracownika?

[17]  Jak w kontekście czasu pracy rozliczyć podróż służbową pracownika zatrudnionego w ruchomym czasie pracy?

[18]  Z ilu godzin odpoczynku może skorzystać pracownik, który zakończył pracę w późnych godzinach nocnych?

[19]  Jak zorganizować powrót z dalekiej delegacji, aby zachować nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?

[20]  Jak sklasyfikować podróż pomiędzy dwoma polskimi miejscowościami, jeżeli pracownik przejeżdża przez terytorium sąsiedniego państwa?

[21]  Czy w trakcie podróży służbowej pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

[22]  O czym należy pamiętać wysyłając w podróż służbową pracownika niepełnosprawnego?

[23]  Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?

[24]  Czym różni się zagraniczna podróż służbowa od delegowania do innego państwa celem świadczenia usług?

[25]  Według przepisów którego państwa należy rozliczyć podróż służbową po terytorium państwa przyjmującego pracownika delegowanego za granicę celem świadczenia usług?

[26]  Czy powierzenie innej pracy na zasadach art. 42 § 4 KP lub art. 81 § 3 KP może wiązać się z wyznaczeniem zadania poza stałym miejscem pracy?

[27]  Kiedy zachodzi podróż służbowa w przypadku pracownika mobilnego?

[28]  Czy składanie zeznań w sądzie w sprawie dotyczącej zakładu pracy jest podróżą służbową?

[29]  W jaki sposób rozliczać krajowe odcinki na początku i końcu zagranicznej podróży służbowej?

[30]  Jak potraktować święto (dzień wolny od pracy) przypadające w trakcie podróży służbowej?

[31]  Jak rozliczyć podróż służbową odbywaną zmieniającymi się środkami lokomocji: samolot, pociąg, statek?

[32]  Czy dojazd krajowym transportem kołowym na lotnisko w ramach zagranicznej podróży służbowej jest podróżą służbową?

[33]  Czy lunch jest obiadem w rozumieniu przepisów rozporządzenia?

[34]  Jakie konsekwencje wynikają ze zmiany wyznaczonego przez pracodawcę środka transportu podczas podróży służbowej?

[35]  W jaki sposób dokonać potrącenia tytułu alimentacyjnego z należności z tytułu podróży służbowej?

[36]  Jak rozliczyć podróż służbową podczas której pracownik nocował w sąsiedniej miejscowości w stanowiącym jego własność gospodarstwie agroturystycznym?

[37]  Jak w kontekście czasu pracy rozliczyć podróż służbową odbywaną przez pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy?

[38]  Jak powinny zostać udokumentowane koszty podróży służbowej?

[39]  Jakie należności przysługują z tytułu podróży służbowej krajowej, a jakie w przypadku zagranicznej podróży służbowej?

[40]  Czy pracownik ma prawo do diety za podróż służbową trwającą pomiędzy 8 a 12 godzin, za którą pracodawca nie zapewnił pełnego wyżywienia a jedynie 2 posiłki?

[41]  W jakim terminie powinno nastąpić rozliczenie kosztów podróży służbowej?

[42]  Czy pracodawca może ustalić termin na rozliczenie podróży służbowej przez pracownika, po którego przekroczeniu odmówi zwrotu poniesionych kosztów?

[43]  Czy pracodawca spoza sfery budżetowej może w przepisach zakładowych ustalić niższe należności z tytułu podróży służbowej od określonych w rozporządzeniu?

[44]  Jaką dietę otrzyma pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową przez kilka państw?

[45]  Czy w przypadku zapewnienia całodziennego posiłku podczas zagranicznej podróży służbowej pracownik ma prawo do 25% diety?

[46]  Jaka jest wysokość diety, jeżeli w trakcie podróży służbowej pracownik jest niezdolny do pracy?

[47]  Czy pracownik ma prawo do ryczałtu za nocleg, jeżeli podczas podróży służbowej nocował u rodziny lub znajomych?

[48]  Czy zwolnienie lekarskie otrzymane za granicą (w kraju UE i poza UE) usprawiedliwia niezdolność do pracy przypadającą na okres podróży służbowej oraz po jej zakończeniu?

[49]  Jak w kontekście wypadku związanego z pracą sklasyfikować zdarzenie, do którego doszło podczas podróży służbowej?

[50]  Czy wypadek zaistniały podczas podróży służbowej przerywa ją, jeżeli pracownik trafia do szpitala?  

 

Uwaga! Trener zaprasza do zadawania pytań wyłącznie w trakcie szkolenia i nie prowadzi działalności doradczej po szkoleniach.

 

*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, adaptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha