zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawidłowa aktualizacja rocznych kwot dotacji z uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku 2023

04 kwietnia 2023 09:00-12:30

330 zł netto

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

Szanowni Państwo

Ustawa budżetowa na 2023 r. została opublikowana w lutym. To oznacza, że organy dotujące:

  • w marcu otrzymają metryczki oświatowe z kwotami przewidzianymi w subwencji oświatowej na rok 2023;
  • w kwietniu, mają obowiązek dokonać pierwszej aktualizacji rocznych kwot dotacji na rok 2023;
  • w maju, mają obowiązek wypłacić zaktualizowane kwoty dotacji i wyrównać części dotacji wypłacone w miesiącach I-IV.

Dodatkowo należy pamiętać, że do pierwszej aktualizacji rocznych kwot dotacji w 2023 r. zastosowanie mają przepisy zmieniające zasady korzystania ze środków pomocowych dla uczniów z Ukrainy.

Zapraszam na szkolenie, które przygotuje uczestników do przeprowadzenia pierwszej aktualizacji rocznych kwot dotacji z uwzględnieniem wszystkich zmian obowiązujących w 2023 r.

Liliana Zientecka


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: Liliana Zientecka

  • praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
  • autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
  • odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za czynności związane z udzielaniem dotacji oświatowych z budżetu JST, przedstawiciele podmiotów dotowanych, wszyscy zainteresowani.


Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Zdobycie aktualnej wiedzy potrzebnej dla prawidłowego ustalania rocznych kwot dotacji.
2. Zdobycie umiejętności prawidłowego wyrównania części dotacji wypłaconych w miesiącach I-IV.


Program szkolenia: 2 sesje po 1,5 godziny

1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2023 r.
- identyfikacja zmian.

2. Ustalenie PKD dla jednostek wychowania przedszkolnego z wyłączeniem środków pomocy dla Ukrainy - gotowy wzór działania (Excel).

3. Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji uczniów objętych kształceniem specjalnym i zajęciami WWRD w placówkach wychowania przedszkolnego – identyfikacja najczęściej popełnianych błędów.

4. Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży. Zmiany w algorytmie wskaźnika zwiększającego obowiązujące w roku 2023 uwzględniające środki pomocowe na uczniów z Ukrainy - gotowy wzór działania, (Excel).

5. Prawidłowe ustalenie rocznej kwoty dotacji na słuchaczy szkół kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem zmian podziale subwencji oświatowej – strategia działania.

6. Podstawa prawna wyrównania części dotacji wypłaconych w miesiącach I-IV
- zastosowanie przepisów szczególnych dla szkół kształcenia ustawicznego.
a) prawidłowe sprawdzenie ustawowych limitów wzrostu lub obniżenia miesięcznych części dotacji – wzór działania (Excel);
b) wyrównanie wypłaconych części dotacji po pierwszej aktualizacji rocznej kwoty dotacji – proste i skuteczne rozwiązanie – wzór działania;

7. Obowiązek informowania dotowanego o sposobie wyrównania części dotacji wypłaconych w miesiącach I-IV - wzór pisma do dotowanego.


Metoda i forma pracy:

Metody asymilacji wiedzy z praktycznym działaniem. Dyskusja dydaktyczna w oparciu o wzory działań do zastosowania.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha