zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenie podmiotowych dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia

07 grudzień 2020 10:00-15:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo
Dotacje podmiotowe przekazywane jednostkom oświatowym z budżetu JST udzielane w roku 2020 rozliczane będą z uwzględnieniem dwóch ciągle wzbudzających wiele wątpliwości, nowych przepisów:
1)    obowiązku celowego rozliczenia części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego;
2)    nowych zasady wykorzystania dotacji na finansowanie wynagrodzeń.
Zapraszam Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie dotujących i dotowanych do prawidłowego przejścia przez proces rozliczenia dotacji w styczniu 2020 r.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola.


KORZYŚCI:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    profesjonalnego zaplanowania rozliczenia dotacji;
2)    prawidłowego rozliczenia dotacji udzielanej w 2020 r..


PROGRAM:
Plan zajęć - 2 sesje po 1,5 godziny.
1.    Obowiązek i zakres rozliczania dotacji podmiotowych na gruncie:
1)    ustawy o finansach publicznych;
2)     ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
3)    ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2.    Podmiot zobowiązany do rozliczenia dotacji, podmiot zobowiązany do przyjęcia rozliczenia dotacji – ważne upoważnienia.
3.    Tryb ustalenia kwot dotacji do rozliczenia, praktyczne wskazówki – wzory pism.
4.    Różne modele wydzielania środków na organizację kształcenia specjalnego, praktyczne wskazówki- wzory pism.
5.    Orzeczenie czy IPET podstawą wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego – wzory opisu faktur.
6.    Zakres rozliczenia dotacji wykorzystanej na wynagrodzenia - praktyczne wskazówki.
7.    Warunki zatrudniania nauczycieli w procesie rozliczenia dotacji – czy są ważne?
8.    Dokumentacja procesu rozliczenia dotacji, podstawą kontroli dotacji – wzór pisma.
9.    Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia rozliczenia dotacji – wzór pisma.
10.    Tryb rozliczenia dotacji jednostki, która kończy działalność w trakcie roku udzielania dotacji.
11.    Tryb rozliczenia dotacji w przypadku zmiany organu prowadzącego w trakcie roku udzielenia dotacji.
12.    Tryb rozliczenia dotacji w uchwale JST – wzór zapisów.
13.    Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha