zaproponuj szkolenia

Online: Samorządowe prawo pracy

28 styczeń 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., doktor nauk prawnych. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Specjalizacja w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, współpracy z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi, sporach sądowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty praktyczne tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, działalności Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.


ADRESACI:
Pracodawcy samorządowi.


PROGRAM:
1.    Podstawa zatrudnienia pracowników samorządowych
2.    Odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę w przypadku skazania
3.    Podmioty wykonujące czynności z zakresu prawa pracy
4.    Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy
5.    Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
6.    Nawiązanie stosunku pracy
7.    Powierzenie wykonywania innej pracy
8.    Obowiązki pracownika samorządowego
9.    Polecenia służbowe
10.    Oceny okresowe pracowników samorządowych
11.    Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej]
12.    Zawieszenie stosunku pracy
13.    Uprawnienia pracownika samorządowego
14.    Dodatek za wieloletnią pracę
15.    Regulamin wynagradzania
16.    Odprawy
17.    Regulamin pracy
18.    Czas pracy pracownika samorządowego
19.    Zakres zastosowania przepisów Kodeksu pracy i odesłanie do przepisów kodeksu pracy
20.    Spory sądowe ze stosunku pracy pracowników samorządowych, postępowanie dowodowe i przesłuchanie świadków w praktyce
21.    Podział terytorialny i ich wpływ na stosunek pracy pracowników samorządowych
22.    Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru
23.    Wygaśnięcie stosunków pracy sekretarzy i skarbników
24.    Analiza orzeczeń sądowych

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha