zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Społeczna Inspekcja Pracy

23 wrzesień 2022 10:00-13:00

295 zł netto

Data szkolenia:

23.09.2022

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

21.09.2022

 

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł netto / os.


Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy. 


Szkolenie pomoże Ci:
- umiejscowić społeczną inspekcję pracy w strukturach zakładowych,
- poznać podstawowe zadania SIP,
- poznać praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania SIP w zakładzie pracy,
- wykreować zasady współpracy pomiędzy SIP a kadrą kierowniczą i służbą BHP.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracodawców, członków związków zawodowych oraz SIP’ów i kandydatów na SIP’a.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP):
a. ustawowy cel działania SIP,
b. struktura organizacyjna SIP w zakładzie pracy.

2. Wybór, odwołanie SIP:
a. zasady wyboru,
b. rola związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców,
c. odwołanie SIP-owca z jego funkcji,
d. szczególna ochrona stosunku pracy SIP-owca.

3. Funkcjonowania SIP, w szczególności:
a. podstawy prawne funkcjonowania SIP,
b. prawa i obowiązki SIP,
c. uprawnienia SIP-owców,
d. wykonywanie funkcji SIP,
e. udział SIP w komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
f. formułowanie zaleceń i uwag SIP,
g. współpraca SIP z Państwową Inspekcja Pracy,
4. Czas pracy i wynagrodzenie SIP –owców,

5. W jakich sytuacjach SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu pracy?

6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności:
a. definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej
b. dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu
c. świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
d. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

7. Zagadnienia współpracy społecznych inspektorów pracy ze związkami zawodowymi.

8. Sankcje za utrudnianie działalności SIP w zakładzie pracy?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha