zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Wspomaganie pracy szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów

13 maja 2022 09:00-13:00

280 zł netto

Informacje organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

 Szanowni Państwo!

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz członków rad pedagogicznych (rada pedagogiczna szkoleniowa) na szkolenie wspomagające, adresowane do konkretnej szkoły z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych. Tematyka szkolenia jest niezwykle ważna dla współczesnej szkoły, na który nacisk kładą zarówno Parlament Europejski, jak i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie charakterystyka kompetencji kluczowych, a także przeprowadzona będzie wspólna diagnoza poziomu ich kształtowania, wynikająca z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadająca na jej specyficzne potrzeby. Nauczyciele rozpoznają, w jakim stopniu kształcą już kompetencje kluczowe i w jaki sposób mogą zwiększyć ich kształcenie na swoich zajęciach.


 INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń, w tym Menedżer Administracji, Ekspert Wspomagania, Ekspert 2018, Coach i inne;
 • posiada wieloletnie doświadczenie zawodowye i staż pracy na różnych szczeblach instytucji oświatowych (nauczyciel, wizytator, ekspert), zajmuje się na co dzień zagadnieniami związanymi z tematyką szkolenia, w ramach pełnienia obowiązków przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego, w szczególności w trybie rozpatrywania skarg i wniosków;
 • osoba doświadczona w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych, wykładów, szkoleń i narad związanych z prawem oświatowym, funkcjonowaniem i organizacją systemu edukacyjnego, zarządzania oświatą oraz organizacją procesu dydaktycznego.      

 Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół.


 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Charakterystyka kompetencji kluczowych.
 2. Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
 3. Koło kompetencji kluczowych – diagnoza.
 4. Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela.
 5. Panel dyskusyjny.

Wszystkie materiały wykorzystane podczas zajęć, w tym prezentacja multimedialna, są udostępnione uczestnikom szkolenia

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha