zaproponuj szkolenia

Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus

13 styczeń 2021 09:00-13:00

249 zł netto

Kolejne dostępne terminy szkolenia: 9 lutego, 18 marca, 21 maja 2021 r.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 700 szkoleń i przeszkoliła ok 10 tysięcy osób.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.


METODYKA SZKOLENIA:
Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów. Uczestnicy szkolenia 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia mogą zadawać pytania na nurtujące ich tematy z tematyki szkolenia, wykładowca omówi tematykę na szkoleniu.


PROGRAM:
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
4. Składniki wynagrodzenia nauczyciela - pojęcia
a. Wynagrodzenie zasadnicze – zmiany 2020
b. Dodatek stażowy
c. Dodatek motywacyjny
d. Dodatek funkcyjny
e. dodatek za wychowawstwo
f. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
g. Nagrody
h. Dodatek wyrównawczy
5. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto
6. naliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany 01.09.2018
7. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany;
a. Zatrudnienie- zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca
b. urlop na opiekę 188 kp.
c. urlop okolicznościowy
e. Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak wyliczyć
8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
9. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia
10. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia
11. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie.
12. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania dla pracowników do 26 roku życia
14. Koronawirus: Wynagrodzenie nauczyciela wykonującego pracę zdalnie
15. Koronawirus: Zamknięcie szkoły - wynagrodzenie dla nauczycieli za czas przestoju
16.Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
- Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.
17. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
a. e- zwolnienia lekarskie – na co zwrócić uwagę
b. zwolnienie lekarskie nauczyciela, który nie realizuje zajęć w trakcie zwolnienia w innej placówce.
c. wynagrodzenia chorobowego
d. zasiłku chorobowego
e. zasiłek macierzyński
f. zasiłek rodzicielski
g. zasiłek ojcowski
h. zasiłek opiekuńczy
- Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60/30 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
- Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
- Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
18. obliczanie zasiłku Covid 19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.
19. Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
20. Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.
21. Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną
22. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
- Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
- Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
- Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.
23. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
- Kwoty wolne od potrąceń
- Potrącenia za zgodą pracownika
- Potrącenia bez zgody pracownika
- Potrącenia alimentacyjne
- Potrącenia nie alimentacyjne
- Potrącenia z umów zlecenia
- Potrącenia ZFŚŚ
- Potrącenia z zasiłków ZUS
- Zbieg tytułów
- Potrącenia na wniosek sądu karnego
- Potrącenia administracyjne.
- Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
- Potrącenia z „parabanków”
- Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowych – zmiany 01.01.2019
- Zatrudnianie osób zobowiązanych do alimentowania na rzecz nieletnich dzieci a konsekwencja dla pracodawcy.
24. Panel dyskusyjny.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha