zaproponuj szkolenia

Online: Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2024 r

21 sierpnia 2024 09:00-13:00

365 zł netto

Data szkolenia:

21.08.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

19.08.2024 r.

 Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 335 zł netto/os.


 

Nowy rok szkolny zbliża się szybkimi krokami, zatem warto zastanowić się nad specyfiką zbliżającego się roku – stan psychofizyczny uczniów i nauczycieli, trudności z realizacją podstawy programowej w ubiegłym roku– te i nie tylko te sprawy, będą rzutować na to, co dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną zaplanuje na kolejny rok. Oczywiście z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej placówki, którą należy poddać ocenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez aktualne wyzwania, zmiany w prawie, przypomni niezbędne coroczne działania oraz wprowadzi w realizację nowych zadań a także pozwoli sprawnie i efektywnie przeprowadzić radę pedagogiczną otwierającą nowy rok.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne wzory dokumentów dotyczących organizacji roku szkolnego z uwzględnieniem poziomu kształcenia (m.in. projekty uchwał, plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy szkoły itp.) Pozwoli to na skuteczne zaplanowanie strategicznych obszarów pracy szkoły bez nadmiernej biurokracji (zgodnie z wytycznymi MEIN)..


Korzyści dla uczestników szkolenia:

• wsparcie dyrektorów szkół/placówek w organizacji i realizacji zadań związanych z zakoń-czeniem mijającego i przygotowaniem nowego roku szkolnego
• doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie praktycznej realizacji i dokumentowania określonych prawem stałych i nowych zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem kierowanej przez nich jednostki na przełomie lat szkolnych – zakończenie starego i rozpo-częcie nowego roku szkolnego.


Podczas zajęć odpowiemy m.in. na następujące pytania:

Jak zmieniły się przepisy prawa dotyczących organizacji nowego roku szkolnego.
Jakie są podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.
Jak opracować plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.
Jak zaplanować pracę szkoły – kalendarz roku szkolnego 2024/25 , propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany pracy zespołów, szkolny zestaw programów nauczania.
Jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną – zadania nauczycieli i specjalistów.
Jak opracować program wychowawczo-profilaktyczny – uwzględnienie wyników diagnozy i aktualnych zmian.
Jak poprawnie zaplanować zadania związane z nowym i dotychczasowym awansem zawodowym.
Jak przygotować i przeprowadzić sierpniowe zebranie rady pedagogicznej - porządek zebrania, uchwały.
O jakich zadaniach organizacyjnych niezbędnych przed rozpoczęciem roku szkolnego należy pamiętać.


Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym wzory niezbędnych dokumentów czy wniosków:

• Dokumenty niezbędne na początek roku szkolnego
• Uchwały rady pedagogicznej
• Wzoru druków umowy o pracę
• Zarządzenie dyrektora
• Przykładowe plany nadzoru pedagogicznego dla przedszkoli/szkoły podstawowej/szkoły ponadpodstawowej
• Przykładowe plany pracy dla przedszkoli/szkoły podstawowej/szkoły ponadpodstawowej
• Projekty aktów prawnych
• Akty prawne


Adresaci szkolenia:

dyrektorzy, wicedyrektorzy


Informacje o prowadzącym: Roman Lorens

 • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego.
 • Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 • Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.
 • Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
 • Wieloletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na   kursach   kwalifikacyjnych   dla   kierowniczej   kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli.
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w prawie od września 2024 roku
• zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wy-konawczych

2. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2024//2025 r.
• zasady nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2024/2025.
• plany nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2024/25 – kompletne wzory dokumentów dla przedszkoli i szkół
• techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć itp.

3. Nowelizacja statutów
• podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły
• zmiany do Statutu i dokumentacji placówki po zmianach przepisów od 1 września 2024 r.
• podstawy techniki prawodawczej

4. Kierunki polityki oświatowej państwa
• omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
• uwzględnienie kierunków polityki oświatowej państwa w dokumentacji szkolnej.

5.Podsumowanie, wzory dokumentów


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha