zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy dyrektorów oraz nauczycieli

13 grudnia 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


CELE SZKOLENIA:
Nowe zasady awansu zawodowego uwzględniają min. likwidację dwóch pierwszych stopni oraz wprowadzają długi okres przejściowy, w czasie, którego nauczyciel nie ma żadnego stopnia awansu.
Wprowadzone zmiany mają także zapewnić wzrost wynagrodzenia tych nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, czyli w pierwszych latach pracy w zawodzie. Nastąpi również powiązanie procedury awansu z oceną nauczyciela.
To tylko niektóre zmiany dotyczące procedury awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela.


ADRESACI:
dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych


PROGRAM:
1.    Zmiany w awansie zawodowym obowiązujące od 1 września 2022 r. oraz przepisy przejściowe, dotyczące postępowań awansowych na starych zasadach.
2.    Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
-    obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu;
-    rola i zadania mentora;
3.    Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego:
-    procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego;
4.    Rola i zadania dyrektora w procedurze awansu zawodowego.
5.    Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego:
-    prowadzenie zajęć w obecności komisji i ekspertów spoza szkoły;
-    opinia komisji warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
-    negatywna opinia komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela.
6.    Nadawanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:
-    wymagania kwalifikacyjne, obligatoryjna ocena pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
-    dorobek zawodowy nauczyciela;
-    akceptacja komisji kwalifikacyjnej;
7.    Nowe procedury oceny pracy dyrektora i nauczyciela oraz sytuacje jej dokonywana:
-    powiązanie awansu zawodowego z procedurą oceny;
-    wynikające z prawa oceny pracy dyrektorów i nauczycieli w odniesieniu do awansu zawodowego;
-    kryteria oceny pracy dyrektorów i nauczycieli – jak je stosować?
-    propozycje stopniowania umiejętności wskazanych w kryteriach w odniesieniu do skali oceniania i liczby przydzielanych punktów.
8.    Dyrektor i jego rola w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy własnej i nauczyciela:
-    procedury w szkole dotyczące awansu i oceny pracy;
-    obowiązująca dokumentacja;
-    nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w odniesieniu do awansu zawodowego.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha