zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Praktyczne aspekty wdrażania standardów akredytacyjnych CMJ dla POZ

od 15 czerwiec 2021 09:30
do 16 czerwiec 2021 15:00

470 zł netto

Koszt udziału:
470 zł netto/os.
380 zł netto/os. przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z jednej instytucji


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Lekarz, Wykształcenie:
* Akademia Medyczna w Warszawie, wydział lekarski, Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych,
* Podyplomowe studia zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w SGH,
* Podyplomowe studia marketingowe zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu,
* Uczestnik wielu kursów w zakresie zarządzania placówkami chrony zdrowia i zarządzania jakością w medycynie,
* Lloyd – uprawnienia pełnomocnika ds. jakości systemów zgodnych z ISO 9001:2000,
* ISOQAR – uprawnienia IRCA auditora systemów jakości zgodnych z ISO 9001:2000,

Praca zawodowa:
* 1983 - 1989 – lekarz, kierownik Pododdziału Dializ I Oddz. Wew. CSK Międzylesie
* 1989 - 1999 – Ordynator Oddziału Dializ w Sokołowie Podlaskim
* 1997 - 2002 – Dyrektor ZOZ Sokołów Podlaski
* 2002 - 2008 - Dyrektor, pełnomocnik ds. jakości w Centrum
Nowoczesnej Laryngologii KRAJMED, Warszawa
* 2004 - 2006 - Wykładowca Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie w temacie „Koszty jakości"
* 2005 - 2007 - Wykładowca Centrum Edukacji Menagerów Promotor
* od 2004 – Konsultant ds. wdrożeń systemów jakości zgodnych z ISO 9001:2000 i restrukturyzacji firm medycznych
* od 2006 – Właściciel firmy ISOMED SYSTEMS
* od 2007 – auditor branży medycznej TUV NORD
* od 2008 – Wykładowca TUV NORD
* od 2014 – Administrator bezpieczeństwa informacji w placówkach
ochrony zdrowia
* od 2016 - Wykładowca Polskiego Centrum Edukacji
* od 2018 - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
* od 2018 - konsultant ds. wdrożeń systemu zapewnienia jakości -akredytacja wg. CMJ


CELE SZKOLENIA:
Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają
-    Standardy akredytacyjne dla POZ
-    Podstawowe przepisy prawne mające zastosowanie w obszarze POZ

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji.  W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.
Uczestnicy zostaną zapoznani z trybem wdrożenia standardów CMJ, proponowanym harmonogramem wdrożenia, a także uzyskają wiedzę na temat przebiegu procesu wizytacji, podczas którego decyduje się czy certyfikat CMJ zostanie przyznany. Na zakończenie szkolenia przedstawimy propozycje działań zmierzających do utrzymania systemu akredytacyjnego przez kolejne trzy lata po pierwszej wizytacji.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.


PROGRAM:
DZIEŃ I 9:30-15:10
WSZECHSTRONNOŚC OPIEKI
1.    Przekazywanie pacjentów
2.    Wizyty domowe
3.    Porady przez telefon
4.    Opieka środowiskowa
5.    Przypadki szczególne
6.    Opieka dyspanseryjna
7.    Opieka terminalna
8.    Programy edukacyjne
9.    Promocja zdrowia
10.    Opieka okołoporodowa
11.    Szczepienia ochronne
12.    Profilaktyka pierwotna
 
PRAWA PACJENTA
1.    Informowanie o prawach pacjenta
2.    Prawa pacjenta w standardach CMJ
3.    Samoocena spełnienia praw pacjenta przez firmę – ankieta
4.    Udostępnianie dokumentacji medycznej
5.    Procedura składania skarg, analiza skarg
 
POPRAWA JAKOŚCI
1.    Programy poprawy jakości
2.    Wytyczne postępowania klinicznego
3.    Ocena personelu
4.    Ocena jednostki – ocena pracodawcy
5.    Ankiety
6.    Szkolenia
 
BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI
1.    Stany zagrożenia życia
2.    Gospodarka lekami, w tym stosowanie antybiotyków i torby medyczne
3.    Postepowanie z ofiarami przemocy i zaniedbania
4.    Standardy sanitarno-higieniczne
 
DZIEŃ II 8:30-15:10
ZESPÓŁ WSPÓŁPRACOWNIKÓW
 
1.    Wymagania dla personelu - kompetencje
2.    Zakresy obowiązków i uprawnień
3.    Zakresy samodzielnych decyzji personelu
4.    Szkolenia – punkty edukacyjne lekarzy
5.    Szkolenia i spotkania personelu
6.    Zachowanie personelu podczas wizytacji
 
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
1.    Określenie dokumentacji medycznej
2.    Wymagania dla dokumentacji medycznej
3.    Ocena dokumentacji medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej
4.    Dokumentacja medyczna elektroniczna – zabezpieczenie dokumentacji
 
ORGANIZACJA JEDNOSTKI
1.    Misja
2.    Strategia – Plan strategiczny
3.    Cele firmy
4.    Schemat organizacyjny
5.    Określenie struktury
6.    Partnerzy zewnętrzni
7.    Analizy epidemiologiczne, demograficzne, czynniki ryzyka
8.    Terminarz, zasady rejestracji pacjenta
9.    Pisemne informacje
10.    Diagnostyka zewnętrzna
11.    Identyfikacja personelu
 
INFRASTRUKTURA
1.    Harmonogramy przeglądów infrastruktury
2.    Harmonogramy przeglądów sprzętu, w tym nadzorowanie infrastruktury we własnym zakresie
3.    Przyjazna, optymalna infrastruktura
4.    Postępowanie w zagrożeniach życia
5.    Transport wewnętrzny

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha