zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Realizacja projektów przez powiatowe urzędy pracy w 2021 - online

29 wrzesień 2021 10:00-14:00

320 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

 • przeprowadziła ponad 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020; skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 • otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego,
 • napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych;
 • posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO,
 • obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Reionalnych Europy ( 5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki ( podyplomowe z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Podyplomowe: School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski),
 • wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

KORZYŚCI SZKOLENIA:

Uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji projektów pozakonkursowych i konkursowych pup, wymiana doświadczeń na czacie z innymi uczestnikami szkolenia.


ADRESACI:

Pracownicy pup zaangażowanie we wdrażanie projektów, pracownicy wup rozliczający i kontrolujący projekty pup.


PROGRAM:

9.00-10.30 ZAJĘCIA:

 1. Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
 2. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych pup finansowanych z Funduszu Pracy ( do 31.12.2021 r.);
 3. Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków od 01.01.2021 r.,
 4. Zmiana PZP a projekty pup,
 5. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kontroli ( do 31.12.2021 r.) a sposoby prowadzenia kontroli w okresie pandemii:
  - na co zwrócić uwagę,
  - jak się przygotować.

10.30-10.45 PRZERWA

10.45-12.15 ZAJĘCIA:

 1. Tarcza 6.0:
  – wydatki kwalifikowane,
  - uprawnione podmioty,
  - problemy
 2. Rozliczanie Tarczy antykryzysowej w SL2014, w tym trudne przypadki
 3. Wydatki niekwalifikowalne.
 4. Kwalifikowalność VAT
 5. Korekty finansowe po zakończeniu projektu, w tym związane z Regułą proporcjonalności;
 6. Naliczanie należności w projekcie w trakcie oraz po zakończeniu realizacji;
 7. Umorzenie należności;

12.15-12.30 PRZERWA

12.30-13.30 ZAJĘCIA:

 1. Uproszczone metody rozliczania wydatków – zalecenia Komisji Europejskiej na nową perspektywę;
 2. Stawki jednostkowe w projektach rynku pracy przykłady z woj. zachodniopomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego;
 3. Metody mieszane stosowane w innych krajach;
 4. Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii – specustawa funduszowa – aktualizacja na 2021 r.
  - postępowania administracyjne,
  - problemy ze wskaźnikami,
  - problemy z realizacją zadań,
  - inne ułatwienia.

 13.30-14.00 CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha