zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Styczniowe zmiany w rejestracji pojazdów i nakładaniu kar administracyjnych

12 czerwca 2024 09:00-13:00

290 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.


ADRESACI:
Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za rejestrację pojazdów.


PROGRAM:
W programie szkolenia między innymi:
-    Nowe obowiązki w zakresie rejestracji pojazdów;
-    Problemy ze sprawami sprzed 1 stycznia 2024 r. – kto i jakie ma obowiązki, kogo i za co należy ukarać;
-    Sprawy niewszczęte do 31 grudnia 2023 r. – czy można wszczynać w 2024 r.?
-    Nowe zasady nakładania kar – nowe kary, zniesienie miarkowania kary.
-    Właściwość organu, wszczęcie postępowania, właściciele nieletni i właściciele bez polskiego obywatelstwa;
-    Odpowiedzialność solidarna – z czego wynika, na czym polega;
-    Zmiany w zakresie stosowania przepisów KPA w odniesieniu do odstąpienia od nałożenia kary;
Ponadto problematyczne sytuacje:
-    Zakup/sprzedaż pojazdu przez nieletniego;
-    Współwłasność, nieżyjący współwłaściciel a wpis w dowodzie rejestracyjnym -problemy praktyczne, kwestia dopuszczalności zbycia udziału oraz czynności rejestracyjnych przez żyjącego współwłaściciela;
-    Określanie miejsca zamieszkania – badanie właściwości miejscowej organu: oświadczenie, meldunek, zaświadczenia;
-    oświadczenia: utrata tablic, wywóz pojazdu za granicę, oświadczenia pod odpowiedzialnością karną - czy może je złożyć pełnomocnik;
-    Pełnomocnictwa i opłaty;
-    Legalność pobytu obcokrajowca w kontekście rejestracji pojazdu, wymagane dokumenty;
-    Profesjonalna rejestracja pojazdów – omówienie regulacji i zasady nakładania kar za naruszenie przepisów;
-    Wzory druków przydatne w prowadzeniu spraw

Uwaga: trener zachęca do przesyłania pytań, opisu szczególnych przypadków lub problemów, o których chcieliby Państwo pomówić podczas szkolenia. Wszystkie przesłane pytania zostaną szczegółowo omówione, a najciekawsze zostaną włączone do materiałów szkoleniowych. Proszę o przesyłanie pytań nie później niż na 3 dni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha