zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

ROZLICZNIE I PROWADZENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE – wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian

16 sierpień 2022 10:00-14:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania,
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail,
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej,  przepływów finansowych, monitoringu projektów UE,. Trener z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.

Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE.


Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych osoby. Na szkolenie mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.


Cele szkolenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia finansowego projektu dofinansowanych z UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian.


Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.


Program szkolenia:   

 1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
 2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:

a)      Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.

b)      Wartości niematerialne i prawne.

c)      Grunty, nieruchomości zabudowane.

d)      Personel projektu - bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.

e)      Wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem.

f)       Wkład niepieniężny.

g)      Promocja projektu

h)      Koszty finansowe.

i)        Podatek VAT.

j)        Koszty związane z przygotowaniem projektu.

 1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:

a)      Cel prowadzenia księgowości projektu.

b)      Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.

c)      Inne formy prowadzenia ewidencji księgowej.

d)      Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?

 1. Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowejw tym wdrożenie procedur dotyczącychobsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.
 2. Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie - na przykładach.

a)      Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.

b)      Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia

c)      Wyodrębnienie ewidencji inwestycji

d)      Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

e)      Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

f)       Wyodrębniona ewidencja przychodów

g)      Ewidencja pozabilansowaoraz w arkuszu kalkulacyjnym

 1. Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór oraz błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego na przykładach.
 2. Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów dla sektora prywatnego/wzór oraz wskazanie błędów podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
 3. Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.
 4. Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w tym opodatkowanie dotacji oraz odzyskiwanie podatku VAT – wskazanie ewentualnego zagrożenia w związku z zapytaniem do TSUE i NSA.
 5. Panel dyskusyjny

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha