zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz środki z innych źródeł w inwestycjach Jednostki Samorządu Terytorialnego

08 październik 2020 09:00-12:00

245 zł netto

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

 • członek Polskiej Akademii Rachunkowości;
 • trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 • trener Ośrodka PRO FORIS Fundacji Goleniowska Akademia Rozwoju;
 • stały współpracownik miesięczników „Finanse publiczne”, „Rachunkowość budżetowa”;
 • wieloletni skarbnik gminy miejskiej.

 

Adresaci: pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych

 

Opis:Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z RFIL i innych źródeł.

 

Korzyści:

 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych,
 • poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce,
 • dowiesz się, jak realizować inwestycje z dotacji  RFIL (jak ująć je budżetowo, co, kiedy i w jaki sposób może być finansowane z tego Funduszu).

 

Program:

 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
 2. Przygotowanie inwestycji - procedura inwestycji w dokumentacji jednostki.
 3. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu JST, z RFIL i innych funduszy, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe,  sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
 4. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
 5. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
 6. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
 7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
 8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów. Przekazanie nakładów inwestycyjnych.
 9. Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
 10. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
 11. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
 12. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha