zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo

12 września 2023 09:00-15:00

450 zł netto

Informacje dotyczące szkoleń online:
-zajęcia prowadzone online za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Wykładowca: Joanna Rudzka

- prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 17 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od 2013 r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa.
- ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych.
- uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Od lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pomaga wdrażać projekty unijne, w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

Adresaci szkolenia: pracownicy księgowości rozliczający podatek VAT w instytucjach kultury

Cel szkolenia: przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w tym przełomowego orzeczenia WSA w Lublinie.

Korzyści dla uczestników: uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.


 PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT
• jednostka jako podatnik,
• czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
• czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
• kiedy przysługuje odliczenie,
• bartery, darowizny, sponsoring,
• czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
• zwolnienie podmiotowe,
• rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

2. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie
• pojęcie prewspółczynnika,
• sposób liczenia współczynnika,
• alokacja bezpośrednia zakupów,
• koszty ogólne i inwestycyjne,
• kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
• zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo,
• przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
• 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT,
• klucze przypisania.

3. Stawki VAT i zwolnienie
• zwolnienie przedmiotowe,
• pojęcie WIS,
• usługi kulturalne zwolnione z VAT
• usługi wstępu,
• inne nietypowe usługi,
• opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
• opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
• najem pomieszczeń,
• administrowanie nieruchomością,
• imprezy, koncerty, wydarzenia,
• bartery, nagrody,
• sposoring,
• konkursy.

4. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów podatkowych
• dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
­ - GTU,
­ - procedury,
­ - oznaczenia dokumentów,
­ - likwidacje deklaracji,
­ - Przesyłanie nowego JPK_VAT,
­ - terminy,
­ - kary i sankcje.
• objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
• odpowiedzi MF na pytania.
• nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
• procedury,
• sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
• typowe błędy i wątpliwości,
• jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
• kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,
• sposoby korekty JPK, czynny żal?

5. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT
• nowe zasady korekty obrotu VAT,
• objaśnienia MF,
• wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
• nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
• podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
• odliczanie VAT.

6. Obowiązkowe fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
• główne założenia,
• wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych,
• zamówienia publiczne,
• kwestie techniczne,
• obowiązkowe e-Faktury.

7. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA. i orzeczenia TSUE
• kiedy przysługuje odliczenie,
• kiedy VAT jest kwalifikowany,
• kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
• jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
• co wpisywać we wniosek,
• orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

8. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment
• metodyka należytej staranności,
• przepisy, objaśnienia i praktyka,
• wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
• problemy praktyczne,
• co grozi w przypadku błędu?
• Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
• Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
• wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

9. Kontrole NIK– pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych.
• Odliczać czy nie odliczać?
• Gospodarność a brak odliczeń,
• MDR – schematy podatkowe,
• specyficzna sprzedaż w jednostkach,
• Umowy bezgotówkowe,
• Importy usług,
• Typowe błędy,
• Rekomendacje z praktyki.

10. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości
• pierwsze zasiedlenie,
• orzeczenie TSUE,
• zakres zwolnienia po zmianach,
• konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
• problemy interpretacyjne,
• zmiana użytkowania wieczystego we własność.

11. Sesja pytań

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha