zaproponuj szkolenia

Online: Zasady przygotowania i rozliczania projektów EFS+, w tym z metodami uproszczonymi

13 czerwca 2024 09:00-14:00

425 zł netto

Forma szkolenia:

- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze


Informacje o prowadzącym szkolenie:Małgorzata Rulińska

Ekonomistka, doświadczenie ponad 25 lat w projektach UE we wszystkich 3 sektorach, trener i doradca w projektach  UE  od 2003 z akredytacją PARP a następnie Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, złoty certyfikat trenera EFS, ekspert z listy Ministra Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, włączenia społecznego oraz systemów ochrony zdrowia, ocenia projekty EFS od kilkunastu lat, autor i realizator licznych projektów, w tym we współpracy z samorządami, firmami prywatnymi i stowarzyszeniami, w minionej perspektywie przeprowadziła ponad 500 dni szkoleń i doradztwa z zakresu projektów unijnych a w nowej już blisko 100, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, obecnie prezes firmy szkoleniowo-konsultingowej.


Korzyści:

Wzbogacenie wiedzy z zakresu przygotowania projektów EFS+, opisów zadań i wskaźników, rozliczania w CST wydatków, w tym ponoszonych w projektach z metodami uproszczonymi.


Uczestnicy:

Pracownicy samorządów i ich jednostek organizacyjnych ( szkoły, przedszkola, ops, zakłady budżetowe), organizacji pozarządowych, firm prywatnych, zainteresowane osoby indywidualne oraz pracownicy IZ/IP oceniający i rozliczający projekty.


Program szkolenia:

Godz. 9.00-10.30 zajęcia:
*Omówienie zakresu tematycznego szkolenia;
1. Przygotowanie projektu EFS+ w systemie SOWA:
- opisy zadań,
- grupy docelowe,
- wskaźniki i ich badanie,
- budżet
2. Wskaźniki produktu i rezultatu a projekt z metodami uproszczonymi (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, koszty pośrednie)
3. Rekrutacja, zarządzanie projektem, polityki horyzontalne.

Godz. 10.30-10.45 Przerwa

Godz. 10.45-12.15 zajęcia:
1. Wymogi z umowy o dofinansowanie:
- informacja i promocja,
- księgowanie i opisywanie dokumentów,
- ochrona danych osobowych,
- zmiany w projektach,
- trwałość projektu i trwałość wydatków,
- dokumentowanie zadań.

Godz.12.15-12.30 Przerwa

Godz.12.30-13.40 zajęcia:
5. Wniosek o płatność w CST, w tym dla projektów z metodami uproszczonymi
- warunki wynikające z umowy,
- postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu,
- najczęstsze błędy i jak ich uniknąć.
Uproszone formy dokonywania rozliczeń a zakończenie projektu:
- stawki ryczałtowe - koszty pośrednie,
- kwoty ryczałtowe,
- stawki jednostkowe.
Postęp finansowy- zestawienie dokumentów, korekty.
Postęp rzeczowy, w tym monitoring uczestników.
Weryfikacja wniosku o płatność.
Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt
finansowych w projektach EFS, w tym z metodami uproszczonymi.

Godz.13.40-14.00
CZAT wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, odpowiedzi na pytania

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha