zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – lipiec 2020, luty 2021. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach – rola i obowiązki wierzyciela/organu egzekucyjnego.

05 marzec 2021 10:00-13:30

260 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
    " Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 

Prowadzący: 

Prawnik – radca prawny, praktyk, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego. Wieloletni pracownik, kierownik, komornik administracyjnych organów egzekucyjnych. Prowadzący szkolenia kaskadowe w ramach administracji skarbowej, z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, postępowanie egzekucyjnego w administracji oraz w oparciu o ordynację podatkową, jak również prawo nieruchomości. Specjalista z zakresu prawa spółek i prawnych aspektów zabezpieczenia należności. W ramach dotychczasowego doświadczenia ukończył m. in. aplikację notarialną, a także uczestnik procesu tworzenia przepisów dla funkcjonowania administracyjnych organów egzekucyjnych.

 

Program:

 

1. Nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiany dotyczące roli wierzyciela i roli organu egzekucyjnego

2. Zarzuty, skarga – rola organu egzekucyjnego, format możliwych rozstrzygnięć, analiza zmiany ustawodawstwa

3. Analiza rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

4. Upomnienia. Aktualizacja metodologii.

5. Rola Wierzyciela w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego / odpowiednio rola organu egzekucyjnego. Wywołanie konkretnych działań, optymalizacja czasu i skuteczności egzekucji.

6. Analiza rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lipca 2020 roku w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli co kiedy i jak?

7. Przebieg egzekucji administracyjnej uwzględniającej dokonane zmiany

8. Omówienie aktualnych wzorców tytułów wykonawczych. Zakres i procedura badania przez organ egzekucyjny w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wzorów tytułów     wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

9. Wykorzystanie narzędzi dochodzenia należności w tym również wskazanie na możliwości wpływu na poszczególnych Zobowiązanych również do dobrowolnego dokonania spłaty należności – przy uwzględnieniu m. in.       rozporządzenie Ministra Finansów z 15 lipca 2020 roku w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

10. Zbieg egzekucji – przebieg, rola organu egzekucyjnego i wierzyciela

11. Skarga na przewlekłość postępowania – zakres i zasadność zastosowania, uwzględnienie zmian

12. Analiza umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o dokonane nowelizacje

13. Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – kiedy, jak i dlaczego?

14. Pozyskanie uprawnień do monitorowania stanu majątkowego Zobowiązanych

15. Koszty egzekucyjne po nowemu, jako karta przetargowa w procesie dochodzenia należności

16. Wpływ  COVID-19 na postępowanie egzekucyjne.

17. Omówienie przedstawionych zagadnień/pytań.

18. Opcjonalnie egzekucja z nieruchomości (wierzyciel, organ egzekucyjny)

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha