zaproponuj szkolenia

Online: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI – dotacje i pożyczki UE na projekty

04 lipca 2024 09:00-14:00

430 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie: 
Ekonomistka, trener z zakresu projektów od ponad 20 lat, ocenia projekty od kilkunastu lat, trenerka EFS ze złotym certyfikatem, autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, ponad 25 lat praktyki w projektach, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu przez 5 lat, pracowała 8 lat w samorządach na stanowiskach kierowniczych, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, działa w organizacjach pozarządowych, przeprowadziła ponad 500 szkoleń w całej Polsce z minionej perspektywy finansowej, a blisko 80 z nowej perspektywy, w tym z rozliczania, finansów i księgowości projektu, pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków i wiele innych, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych.


Cele i korzyści:

- Nabycie wiedzy z zakresu możliwości pozyskania dodatkowych środków z KPO na projekty.
- Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak przygotować projekt, aby był on wysoko oceniony oraz jak kalkulować budżet.


Uczestnicy:

Wnioskodawcy z samorządów i ich jednostek organizacyjnych, państwowe jednostki budżetowe, instytucje kultury, szpitale, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organy prowadzące szkoły.


Program szkolenia:

Godz. 9.00-10.30
- Odblokowane środki KPO – zaliczkowanie na co ta duża transza;
- Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności – co jeszcze nie zostało wstępnie rozdysponowane;
- Dofinansowanie: na co dotacje a na jakie projekty pożyczki;
- Kiedy pożyczka może być w części umorzona;
- Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć;
- Adresaci wsparcia;
- Cele i obszary wsparcia;
- Główne różnice pomiędzy KPO a programami polityki spójności – linia demarkacyjna;
- Gdzie szukać aktualnych naborów;
- Kwalifikowalność wydatków w KPO.

Godz. 10.30-10.45 Przerwa

Godz. 10.45-12.15
- Nastawienie na wskaźniki;
- Kiedy bezwzględnie wymagana jest zgodność ze strategiami/programami;
- Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin;
- „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne, które należy uaktualnić;
- Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów;
- Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców;
- Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport;
- Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów;

Godz.12.15-12.30 Przerwa

Godz.12.30-14.00

- Planowane nabory w II i III kwartale 2024;
- Omówienie przykładowej dokumentacji naboru w ramach KPO ( w zależności od zgłoszonych uczestników – dopasowanie);
- Granty z BGK i ich umorzenie – warunki;
- Montaż finansowy ze środkami krajowymi;
- Księgowanie wydatków w ramach KPO;
- Na co zwrócić uwagę pisząc projekt do KPO;
- Polityki horyzontalne, w tym zasada DNSH, standardy dostępu, równość szans – ważne w projektach;
- Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.

- Sesja: Pytania i odpowiedzi


Informacje organizacyjne:
- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha