zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Arkusze organizacyjne szkół gminnych i przedszkoli 2023/2024. Budowa i weryfikacja.

07 luty 2023 09:30-15:00

420 zł netto

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Chcesz tańszej szkoły/przedszkola, ale bez uszczerbku na jakości edukacji, to zacznij od arkuszy organizacyjnych! Po tym szkoleniu żaden zbędny wydatek nie zostanie pominięty!

Nauczysz się tworzyć i prawidłowo czytać arkusze, bo to one są planem finansowym. 


Informacje o prowadzącym szkolenie: Elżbieta Rabenda

Ekspert z listy MEiN (poz. 1121), wykładowca, znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z urzędami gminy i powiatów w całym kraju. Praktyk.
Trener, wykładowca, edukator. Osobiście przepracowanych ponad 98000 godzin na salach szkoleniowych z ostatnich 9 lat, w tym od 2015 roku jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


Program:


1. Założenia prawne- o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy.
2. Czytanie organizacji szkolno-przedszkolnej. Harmonogram "odwrócony".
3. Opinie a zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:
a. czy dyrektorom wolno polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej, związków zawodowych i kuratora oświaty?
b. czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej i związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?
c. czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?
d. "skuteczne" zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora.
4. Warsztaty- na arkuszu z danego typu jednostki będziemy układać zadania, by było:
a. zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,
b. zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,
c. zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki
d. zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),
e. zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,
f. optymalnie i oszczędnie.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna- jak zaplanować, by nie „przewrócić” budżetu?
6. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący?- Czyli jak te dokumenty powinny być analizowane, by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.
7. Obszary ryzyka w arkuszu- omówienie.
8. Planowanie etatów administracji i obsługi- przykładowe standaryzowanie.
9. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?
10. PRZYKŁADOWE standardy w zatrudnieniu administracji i obsługi.
11. Wzory przykładowych arkuszy organizacyjnych, dla tych którzy nie pracują na zakupionych elektronicznych arkuszach różnych firm.
12. Pytania bieżące, ale odpowiedzi na zakończenie szkolenia.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha