zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza od „A” do „Z”

od 13 czerwca 2024 09:00
do 14 czerwca 2024 13:00

480 zł netto

Termin szkolenia 13-14 czerwca 2024 r. 09:00-13:00

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Absolwent prawa, od 9 lat czynny zawodowo audytor wewnętrzny (CGAP), zawodowo związany z samorządem od ponad 20 lat. Autor publikacji z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.


CELE SZKOLENIA:
Celem tego szkolenia jest przekazanie skondensowanej wiedzy, przede wszystkim w praktycznym ujęciu, na temat kontroli zarządczej obowiązującej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Pierwszego dnia zostanie przedstawione niejako kompendium wiedzy o kontroli zarządczej, w praktycznym ujęciu na przykładzie JST. Uczestnicy nie tylko zostaną zapoznani – a doświadczonym zostanie przypomniane - ze wszystkimi istotnymi zagadnieniami związanymi z kontrolą zarządczą, otrzymają garść wskazówek dla optymalnego zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
Drugiego dnia koncentracja nastąpi na wskazaniu odpowiedzialności związanej z kontrolą zarządczą, na dwóch poziomach kontroli zarządczej, relacji kontroli wewnętrznej do kontroli zarządczej, a także na faktach i mitach związanych z kontrolą zarządczą.


ADRESACI:
Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób rozpoczynających pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i dla doświadczonych pracowników – jako swego rodzaju repetytorium. Uczestnicy otrzymają nie tylko wiadomości teoretyczne, ale wskazówki jak w praktyce postrzegać kontrolę zarządczą i jakie są optymalne sposoby i warunki realizacji tego obowiązku ustawowego.


PROGRAM:
Dzień 1 – Kontrola zarządcza dla początkujących (albo repetytorium dla doświadczonych)
1.    Czym jest kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
2.    Które jednostki są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej
3.    Jakie są cele kontroli zarządczej, w jaki sposób te cele osiągać
4.    Przed czym chroni prawidłowo realizowana kontrola zarządcza                             
5.    Standardy kontroli zarządczej – gdzie ich szukać, co każdy z nich oznacza, w jaki sposób można spełnić dany standard kontroli zarządczej
6.    Dwa procesy zawierające wymóg formy dokumentowej: zarządzanie ryzykiem oraz proces samooceny
7.    Czy w każdej jednostce muszą funkcjonować wszystkie standardy kontroli zarządczej
8.    Najczęstsze problemy utrudniające adekwatne, efektywne i skuteczne funkcjonowanie kontroli zarządczej
9.    Wskazówki w jaki sposób ułożyć kontrolę zarządczą, aby pasowała do jednostki

Dzień 2 – Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej
1.    Które instytucje kontroli są zainteresowane stricte kontrolą zarządczą
2.    Kto ponosi odpowiedzialność związaną z kontrolą zarządczą (odpowiedzialność w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w kontekście przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
3.    Jakie są skutki naruszenia obowiązków związanych z brakiem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej
4.    Czy kontrola zarządcza to jest kontrola wewnętrzna
5.    Co oznacza, że kontrola zarządcza ma być adekwatna, efektywna i skuteczna
6.    Kto może wspomóc kierownika jednostki w zapewnieniu sprawowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej
7.    Pierwszy i drugi poziom kontroli zarządczej – kto odpowiada za dany poziom, jakie są wzajemne korelacje obowiązków i uprawnień kierowników jednostek na obu poziomach, jakie są różnice w zależności od formy prawnej tych jednostek, jakie są warunki prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej na obu poziomach
8.    Rola audytu wewnętrznego – możliwość wyprzedzającego działania chroniącego odpowiedzialność kierownika jednostki

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha