zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Ocena operatu szacunkowego

24 listopad 2021 09:00-13:00

250 zł netto

w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. geodeta; uprawnienia geodezyjne
w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych,
- rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami;
- członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych;
- wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM, w latach 2003 – 2005 członek Komisji Arbitrażowej PFSRM;
- pracownik administracji samorządowej – wcześniej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – z-ca dyrektora ds. gospodarki nieruchomościami); aktualnie Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Geodezji
i Kartografii, z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości).
- Wykładowca na studiach podyplomowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademia Ekonomii
i Innowacji w Lublinie) m.in. z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny. Również wykładowca na szkoleniach dla pracowników administracji, dotyczących tematyki związanej z oceną operatu szacunkowego – ostatnie szkolenia: Warszawa, Kielce, Katowice, Poznań.
- Łącznie ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.


NA SZKOLENIU UCZESTNICY POZNAJĄ:
- Zasady sporządzania operatu szacunkowego,
- Zakres oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej,
- Tryb, zakres i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową,
- Orzecznictwo sądów administracyjnych.


ADRESACI:
Pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy.


PROGRAM:
1. Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
1) status prawny opinii o wartości
2) uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości
3) zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.
4) elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia
i metody wyceny nieruchomości
5) typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych
2. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian
w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego
2) ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne.
4. Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
1) opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy
o gospodarce nieruchomościami
2) opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha