zaproponuj szkolenia

Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej

21 listopad 2022 09:00-14:00

299 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – Wójtów, Burmistrzów, Skarbników, Wydziałów Oświaty, Budżetu i osób zajmujących się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania uchwały dotacyjnej. Omówimy, jakie zapisy prawne powinny znaleźć się w uchwale. Przedstawimy prawidłową konstrukcję załączników do uchwały (informacja o planowanej liczbie uczniów, informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu, rozliczenie dotacji), tak aby samorząd prawidłowo i szybko mógł naliczyć dotację oraz aby na podstawie przedstawionego rozliczenia mógł sprawdzić poprawność wydatkowania dotacji zgodnie z przepisami prawa.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


PROGRAM:
1.    Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2.    Konstrukcja uchwały – ogólne zapisy, naliczenie dotacji, zbieranie informacji do dotacji, rozliczenie dotacji, kontrola dotacji. Omówienie poszczególnych działów.
3.    Wymogi formalno- prawne uchwały – przepisy, które musza znaleźć się w uchwale, przepisy zbędne, które są odrzucane oraz przepisy, które ułatwią naliczanie, rozliczanie i kontrolę dotacji.
4.    Załączniki do uchwały – jak prawidłowo je skonstruować, aby poprawnie i szybko naliczać i rozliczać dotację?
1.    wzór informacji o planowanej liczbie uczniów,
2.    wzór informacji o liczbie uczniów w danym miesiącu,
3.    wzór rozliczenia dotacji.
5.    Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju – jakie informacje powinny znaleźć się w uchwale oraz w załącznikach, aby poprawnie stosować przepisy prawa w tym zakresie.
6.    Dotacja na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych – jakie informacje powinny znaleźć się w uchwale oraz w załącznikach, aby poprawnie stosować przepisy prawa w tym zakresie. Wzór rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
7.    Omówienie i przedstawienie przykładowej uchwały dotacyjnej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha