zaproponuj szkolenia

Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo)

14 czerwca 2024 09:00-14:00

365 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


ADRESACI:
Szkolenie jest przeznaczone dla samorządów oraz dyrektorów i organów prowadzących szkoły i placówki samorządowe.


CELE:
Celem szkolenia jest poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż w subwencji oświatowej. Uczestnik pozna sprawne sposoby spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jak przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego. Dyrektor szkoły (księgowy) dowie się w jaki sposób od 1 stycznia 2018 r. klasyfikować wydatki na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadzący szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2.    Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
3.    Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
4.    Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.
5.    Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
6.    Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
7.    Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
8.    Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
9.    Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
10.    Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
11.    Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów.
12.    Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – zależności.
13.    Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
14.    Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek – jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy.15
15.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha