zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenie przez samorząd

27 kwiecień 2023 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Na szkoleniu omawiane są różnego rodzaju problemy związane z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia przewozowe prowadzoną przez pracownika organu wydającego dane uprawnienie. Można uzyskać odpowiedź na pytanie: jak postępować z przedsiębiorcą, który unika kontaktu z organem kontrolnym? (nie odbiera korespondencji). Odrębnie przedstawiane są procedury, sposób prowadzenia kontroli oraz jej zakres merytoryczny. Na szkoleniu odpowiadamy na pytania min.: czy organ wydający licencję na przewóz osób taksówką ma prawo lub obowiązek żądania orzeczeń lekarskich, dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z KRK. Szkolenie odpowiada na pytania dotyczące konsekwencji stwierdzenia naruszeń. Omawiane są przesłanki cofnięcia licencji i zezwoleń. Oprócz kontroli „w siedzibie” (stacjonarnej) omawiane są również zasady przeprowadzania przez pracownika organu wydającego licencje lub zezwolenia kontroli drogowej (kontroli przemieszczających się środków transportu). W takiej kontroli obowiązują inne zasady ponieważ nie stosuje się wielu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Omawiane są również konsekwencje stwierdzenia naruszeń przepisów w trakcie kontroli drogowej i wydawane w związku z tym decyzje administracyjne. Oprócz zagadnień omawianych zgodnie z programem szkolenia wyjaśniane są dodatkowo zagadnienia wynikające z pytań uczestników.


PROGRAM:
1.    Weryfikacji warunków posiadania licencji: na przewóz osób taksówką, licencji na wykonywanie przewozów osób samochodem osobowym i pojazdem do przewozu 8 lub 9 osób oraz licencji na pośrednictwo w przewozie rzeczy
-    wymagania dotyczące kontroli określone w ustawie Prawo przedsiębiorcy, zasady kontroli
-    kontrola przedsiębiorcy, który nie kontaktuje się z organem kontrolnym
-    zasady określania właściwości organu w przypadku kontroli przedsiębiorcy posiadającego licencję
-    konsekwencje przepisów przejściowych obowiązujących do końca grudnia 2022 r, taksówkarze, którzy nie dostosowali się do nowych wymagań w przewidzianym terminie
-    warunki i zakres kontroli wynikający z ustawy o transporcie drogowym
-    wymagania dotyczące dobrej reputacji przewoźnika (przedsiębiorcy) i kierowców
-    wymagania dotyczące badań lekarskich i psychologicznych
-    wymagania dotyczące pojazdów, którymi wykonywany jest przewóz
-    ograniczenia w zakresie współpracy przewoźnika i pośrednika w przewozie osób
-    kontrola warunków wykonywania przewozów okazjonalnych osób
-    prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą
-    kontrola przedsiębiorców posiadających licencje na pośrednictwo w przewozie rzeczy

2.    Warunki kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie na potrzeby własne i zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    zakres kontroli przedsiębiorcy posiadającego zaświadczenie na potrzeby własne
-    zakres kontroli przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na przewóz osób

3.    Kontrola drogowa taksówkarzy i przedsiębiorców posiadających zezwolenia na przewozy regularne, regularne specjalne i zaświadczenia wydane operatorom
-    warunki i tryb kontroli przemieszczających się środków transportu (wyłączenie stosowania przepisów ustawy prawo przedsiębiorców)
-    zakres kontroli taksówkarza, kontrola stosowania prawa miejscowego
-    zakres kontroli przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    dokumenty stosowane w trakcie kontroli
-    konsekwencje nieprawidłowości stwierdzone w protokole kontroli
-    postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary finansowej w trybie decyzji administracyjnej
-    treść decyzji o nałożeniu kary (wykorzystanie zał. nr.3 do ustawy o transporcie drogowym)

4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha