zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola przewoźników posiadających licencje i zezwolenia

14 czerwca 2024 10:00-14:00

500 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


PROGRAM:
1.    Kontrola warunków posiadania licencji na przewóz osób: taksówką, samochodem osobowym i pojazdem do przewozu 8 lub 9 osób po zmianie ustawy o transporcie drogowym
-    nowe wymagania dla kierowców w zarobkowych przewozach osób (taksówki i samochody osobowe)
-    zmiana zasady kontroli aplikacji mobilnej i kasy w postaci oprogramowania
-    nowe kary dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób na podstawie licencji
-    wymagania dotyczące kontroli określone w ustawie Prawo przedsiębiorcy
-    kontrola przedsiębiorcy, który nie kontaktuje się z organem kontrolnym
-    weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań
-    kiedy kopia/odpis jest równoważna z oryginałem dokumentu
-    ocena orzeczeń lekarskich i psychologicznych
-    wymagania dotyczące pojazdów, którymi wykonywany jest przewóz
-    prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą
-    zmiana zasad zawieszania transportu drogowego w przypadku licencji (zm. utd od sierpnia 2023 r.)

2.    Kontrola warunków posiadania licencji na pośrednictwo w przewozie rzeczy
-    weryfikacja wymagań zdolności finansowej, zarządzającego transportem i dobrej reputacji

3.    Kontrola warunków posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
-    wymagania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (dobra reputacja, siedziba, zdolność finansowa, kompetencje)
-    ocena liczby pojazdów i kierowców w stosunku do wielkości przewozów
-    kryteria pozwalające na ocenę czy pojazdy powróciły w ciągu 8 tygodni do bazy w Polsce
-    kryteria i sposób oceny bazy eksploatacyjnej (wymagania przepisów prawa budowlanego?)
-    jaki przedsiębiorca może wykazać sytuacje finansową potwierdzeniem możliwości uzyskania kredytu?
-    co powinno zawierać potwierdzenie możliwości uzyskania kredytu?
-    weryfikacja warunków używania pojazdów najmowanych
-    weryfikacja zarządzającego transportem, propozycja zmiany przepisów
-    nowe zasady zawieszania transportu, kontrola przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność
-    postępowanie administracyjne w przedmiocie oceny dobrej reputacji, kryteria oceny
-    podmioty na które wszczynane jest postępowanie
-    okoliczności wymuszające wszczęcie postępowania, informacje przesyłane przez GITD
-    różnice w ocenie dobrej reputacji przewoźnika, zarządzającego transportem
-    katalog przestępstw, które stanowią zagrożenie utraty dobrej reputacji
-    różnica między decyzją wykonalną a wykonaną
-    konsekwencje utraty dobrej reputacji dla przewoźnika i zarządzającego transportem

4.    Kontrola zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych i zaświadczeń
-    kontrola warunków uzyskania zezwolenia
-    kontrola drogowa przedsiębiorców wykonujących przewozy osób
-    warunki i tryb kontroli przemieszczających się środków transportu
-    dokumenty stosowane w trakcie kontroli
-    konsekwencje ujawnienia naruszenia przepisów, postępowanie administracyjne, treść decyzji o nałożeniu kary (wykorzystanie zał. nr.3 do ustawy o transporcie drogowym)

5.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha