zaproponuj szkolenia

Online: Nowe warunki kontroli licencji od września 2023 r. oraz kontrola zezwoleń na przewozy regularne i zaświadczeń

10 października 2023 10:00-14:00

450 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Szkolenie odpowiada na pytanie jak ostatnia zmiana przepisów od 17 września bieżącego roku dotycząca warunków wydawania licencji na przewóz osób taksówką oraz samochodem osobowym i pojazdem samochodowym mogącym przewozić 8 lub 9 osób wpływa na warunki kontroli przeprowadzanych przez pracowników organów samorządowych min. raz na 5 lat. Omawiane są  nowe zasady kontroli aplikacji mobilnej, z której mogą korzystać taksówkarze i przewoźnicy wykonujący przewozy okazjonalne oraz nowe kary dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób na podstawie licencji. Na szkoleniu omawiane są różnego rodzaju problemy związane z kontrolą przedsiębiorców posiadających uprawnienia przewozowe. Można uzyskać odpowiedź na pytanie: jak postępować z przedsiębiorcą, który unika kontaktu z organem kontrolnym, (nie odbiera korespondencji). Szczegółowo przedstawiane są procedury, sposób prowadzenia kontroli oraz jej zakres merytoryczny. Szkolenie odpowiada na pytania dotyczące konsekwencji stwierdzenia naruszeń. Omawiane są przesłanki cofnięcia licencji i zezwoleń. Oprócz kontroli „w siedzibie” (stacjonarnej) omawiane są również zasady przeprowadzania przez pracownika organu wydającego licencje lub zezwolenia kontroli drogowej (kontroli przemieszczających się środków transportu). W takiej kontroli obowiązują inne zasady ponieważ nie stosuje się wielu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Omawiane są również konsekwencje stwierdzenia naruszeń przepisów w trakcie kontroli drogowej i wydawane w związku z tym decyzje administracyjne. Oprócz zagadnień omawianych zgodnie z programem szkolenia wyjaśniane są dodatkowo zagadnienia wynikające z pytań uczestników.


PROGRAM:
1.    Kontrola zmienionych warunków posiadania licencji: na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym i pojazdem do przewozu 8 lub 9 osób po zmianie ustawy o transporcie drogowym
-    nowy termin ważności wszystkich licencji dotyczących przewozu osób (przewóz taksówką i samochodem osobowym) wydanych do 17 września 2023 r.
-    kontrola warunków uznania ważności licencji dotyczących przewozu osób
-    kontrola nowych wymagań dla kierowców w zarobkowych przewozach osób (taksówki i samochody osobowe)
-    zmiana zasady kontroli aplikacji mobilnej i kasy w postaci oprogramowania
-    nowe kary dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób na podstawie licencji
-    kryteria dotyczące właściwości organu do kontroli licencji
-    wymagania dotyczące kontroli określone w ustawie Prawo przedsiębiorcy
-    kontrola przedsiębiorcy, który nie kontaktuje się z organem kontrolnym
-    wymagania dotyczące dobrej reputacji przewoźnika (przedsiębiorcy) i kierowców
-    wymagania dotyczące badań lekarskich i psychologicznych
-    wymagania dotyczące pojazdów, którymi wykonywany jest przewóz
-    ograniczenia w zakresie współpracy przewoźnika i pośrednika w przewozie osób
-    kontrola warunków wykonywania przewozów okazjonalnych osób
-    prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą
-    zmiana zasad zawieszania transportu drogowego w przypadku licencji (zm. utd od sierpnia 2023 r.)
-    kontrola przedsiębiorców posiadających licencje na pośrednictwo w przewozie rzeczy
-    kiedy kopia/odpis jest równoważna z oryginałem dokumentu
2.    Warunki kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie i zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych po zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
-    zakres kontroli, wymagania dla przedsiębiorcy posiadającego zaświadczenie
-    zakres kontroli, wymagania dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na przewóz regularny osób
-    zakres kontroli, wymagania dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na przewóz regularny specjalny
3.    Kontrola drogowa przedsiębiorców wykonujących przewozy osób
-    warunki i tryb kontroli przemieszczających się środków transportu (wyłączenie stosowania przepisów ustawy prawo przedsiębiorców)
-    zakres kontroli taksówkarza, kontrola stosowania prawa miejscowego
-    zakres kontroli przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-    dokumenty stosowane w trakcie kontroli
-    nowe kary dla przedsiębiorców wykonujących przewóz osób, postępowanie administracyjne, treść decyzji o nałożeniu kary (wykorzystanie zał. nr.3 do ustawy o transporcie drogowym)
4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha