zaproponuj szkolenia

Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) – po zmianach od lipca 2022 r.

25 sierpień 2022 09:00-13:00

290 zł netto

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

WYKŁADOWCA:
Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" – wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rozliczaniem podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, oraz rozliczania samochodu
• Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem kosztów
• Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi
• Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
• Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych

Profil uczestnika:
0. Główni Księgowi i księgowi;
1. pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami oraz szkoleń;
2. pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
3. osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
4. osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.


Program szkolenia:

1. Zmiany wprowadzone od 28 lipca 2022 r.:
• zmiana wysokości diety z 30,00 zł. do 38,00 zł.;
• zmiana wysokości ryczałtu na dojazdy;
• zmiana wysokości ryczałtu za noclegi;
• przepis przejściowy – od kiedy stosować zmienione wartości rozliczeń;
• problemy praktyczne: jak rozliczyć podróż służbową trwającą w trakcie zmiany, jak wyliczyć część diety?

2. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców – zmiany od lutego 2022 r.:
• Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
• Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
• Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
• Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
• Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
• 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania – zasady wyliczeń;
• Zwolnienia na gruncie ZUS;
• Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.

3. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:
• dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
• dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
• Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
• limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
• limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
• NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
• problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

4.Rozliczanie podróży służbowej:
• Druk delegacji – z miejsca zamieszkania
• Podróż zagraniczna do kilku państw;
• moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
• wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
• praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;

5.Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
• polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
• skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
• potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
• rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
• dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
• data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
• oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

5. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
 rozliczanie kosztów leczenia za granic
 opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha