zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
03 kwiecień 2023
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 03 kwiecień 2023
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadz...
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę zdalną? - P. Wąż
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?
Szkolenie online
06 kwiecień 2023
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?
Szkolenie online, 06 kwiecień 2023
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online
06 kwiecień 2023
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online, 06 kwiecień 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pr...
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pracy w 2023 r.
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Porozumienie oraz Regulamin pracy zdalnej w praktyce
Szkolenie online
14 kwiecień 2023
Online: Porozumienie oraz Regulamin pracy zdalnej w praktyce
Szkolenie online, 14 kwiecień 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i doręczenia elektroniczne - wdrażanie, ...
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i doręczenia elektroniczne - wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023...
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023 r.
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online
24 kwiecień 2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online, 24 kwiecień 2023
Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 20...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027, w tym kwalifikowalność wydatków
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online
28 kwiecień 2023
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online, 28 kwiecień 2023
Online: Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt
Szkolenie online
08 maj 2023
Online: Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt
Szkolenie online, 08 maj 2023
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online
08 maj 2023
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online, 08 maj 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy 2023 r. z pakietem nowych wzorów - Konsultacje z radcą prawnym
Szkolenie online
09 maj 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy 2023 r. z pakietem nowych wzorów - Konsultacje z radcą prawnym
Szkolenie online, 09 maj 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
10 maj 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 10 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektroni...
Szkolenie online
12 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektronicznych
Szkolenie online, 12 maj 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
16 maj 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 16 maj 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online
17 maj 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online, 17 maj 2023
Online: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Szkolenie online
24 maj 2023
Online: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Szkolenie online, 24 maj 2023
Online: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
Szkolenie online
25 maj 2023
Online: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
Szkolenie online, 25 maj 2023
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
02 czerwiec 2023
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 02 czerwiec 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
15 czerwiec 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 15 czerwiec 2023
Online: PŁATNIK 10.02.002 - od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niez...
Szkolenie online
19 czerwiec 2023
Online: PŁATNIK 10.02.002 - od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niezbędnych do prawidłowej pracy z programem uwzględniając najnowsze zmiany
Szkolenie online, 19 czerwiec 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha