zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online
31 marzec 2023
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. ...
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - Elżbieta Rabenda
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - Elżbieta Rabenda
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli –...
Szkolenie online
31 marzec 2023
Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli – obowiązujące od roku szkolnego 2022/2023
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy organizacji przetargów na zbycie nieruchomo...
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy organizacji przetargów na zbycie nieruchomości publicznych - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
03 kwiecień 2023
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 03 kwiecień 2023
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p...
Szkolenie online
03 kwiecień 2023
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego po nowelizacji z 3 stycznia 2022 r. i innych zmian w 2022r.
Szkolenie online, 03 kwiecień 2023
Online: Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami w 2023 roku
Szkolenie online
03 kwiecień 2023
Online: Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami w 2023 roku
Szkolenie online, 03 kwiecień 2023
Online: Fundusz Pomocy - nowe regulacje na 2023 rok
Szkolenie online
03 kwiecień 2023
Online: Fundusz Pomocy - nowe regulacje na 2023 rok
Szkolenie online, 03 kwiecień 2023
Online: Program „Opieka 75+” – edycja 2023
Szkolenie online
03 kwiecień 2023
Online: Program „Opieka 75+” – edycja 2023
Szkolenie online, 03 kwiecień 2023
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadz...
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę zdalną? - P. Wąż
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2023 - Elżbieta...
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2023 - Elżbieta Rabenda
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Prawidłowa aktualizacja rocznych kwot dotacji z uwzględnieniem zmian obowiązujących w ro...
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Prawidłowa aktualizacja rocznych kwot dotacji z uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku 2023
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu, w tym nowe zadania dot. inwazyjnych gat...
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu, w tym nowe zadania dot. inwazyjnych gatunków obcych oraz nowe rozporządzenie dotyczące schronisk dla zwierząt
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zlec...
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
ARKUSZE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PLACÓWEK 2023/2024
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
ARKUSZE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PLACÓWEK 2023/2024
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Online: Jak zaplanować arkusze organizacyjne placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/24, aby os...
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Jak zaplanować arkusze organizacyjne placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/24, aby osiągnąć wysoką jakość kształcenia oraz zoptymalizować wydatki na oświatę?
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?
Szkolenie online
06 kwiecień 2023
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?
Szkolenie online, 06 kwiecień 2023
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online
06 kwiecień 2023
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online, 06 kwiecień 2023
Online: Podatek VAT w gminach w tym rozliczenie sprzedaży węgla
Szkolenie online
06 kwiecień 2023
Online: Podatek VAT w gminach w tym rozliczenie sprzedaży węgla
Szkolenie online, 06 kwiecień 2023
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2023
Szkolenie online
07 kwiecień 2023
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2023
Szkolenie online, 07 kwiecień 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Ustalanie i aktualizacja stawek dotacji na 2023 rok
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Ustalanie i aktualizacja stawek dotacji na 2023 rok
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pr...
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pracy w 2023 r.
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
KONTROLE DOTACJI PODMIOTOWEJ W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA NIESAMORZĄDOWEGO. SZKOLENIE DLA SAMORZĄDÓW O...
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
KONTROLE DOTACJI PODMIOTOWEJ W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA NIESAMORZĄDOWEGO. SZKOLENIE DLA SAMORZĄDÓW ORAZ PODMIOTÓW NIESAMORZĄDOWYCH
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zmian w Kodeksie P...
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Gmina wobec żądań i roszczeń związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Gmina wobec żądań i roszczeń związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Ruch kadrowy w oświacie – zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnego stanu prawn...
Szkolenie online
14 kwiecień 2023
Ruch kadrowy w oświacie – zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego
Szkolenie online, 14 kwiecień 2023
Online: Porozumienie oraz Regulamin pracy zdalnej w praktyce
Szkolenie online
14 kwiecień 2023
Online: Porozumienie oraz Regulamin pracy zdalnej w praktyce
Szkolenie online, 14 kwiecień 2023
Online: Rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w 202...
Szkolenie online
14 kwiecień 2023
Online: Rachunkowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w 2023r. z uwzględnieniem zasad i problemów dotyczących sporządzania sprawozdań Rb-27S, Rb-PDP i SP-1 przez gminne organy podatkowe.
Szkolenie online, 14 kwiecień 2023
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w ra...
Szkolenie online
14 kwiecień 2023
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 14 kwiecień 2023
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2023 – 2 dniowe warsztaty dla początkujących z uwzględnieniem zmian ...
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2023 – 2 dniowe warsztaty dla początkujących z uwzględnieniem zmian od 2023 r
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i doręczenia elektroniczne - wdrażanie, ...
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i doręczenia elektroniczne - wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: Najnowsze zmiany na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: Najnowsze zmiany na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Jednolity rzeczowy wykaz akt - tworzenie, stosowanie, aktualizacja
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Jednolity rzeczowy wykaz akt - tworzenie, stosowanie, aktualizacja
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. przepisy, orzecznictwo, problemy praktyki, wymiana...
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. przepisy, orzecznictwo, problemy praktyki, wymiana doświadczeń.
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady po...
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: Zasady wydawania przez starostę zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz obowiąz...
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: Zasady wydawania przez starostę zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz obowiązki zarządcy drogi dotyczące spraw związanych z parametrami pojazdów
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023...
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023 r.
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy jednostkach samorządu terytorialnego
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy jednostkach samorządu terytorialnego
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu ze szczególnym u...
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu ze szczególnym uwzględnieniem danych subwencyjnych
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy w 2023 roku
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy w 2023 roku
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja I
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja I
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu po zmianie przepisów
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu po zmianie przepisów
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości związane z bezprzetargowym zbywaniem nieruchomoś...
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości związane z bezprzetargowym zbywaniem nieruchomości publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
PŁACE OD PODSTAW 2023 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2023 roku – 2 dni z ...
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
PŁACE OD PODSTAW 2023 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2023 roku – 2 dni z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS.
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Dotacje ze środków publicznych - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i opt...
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Online: Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - ostatnie zmiany
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Online: Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - ostatnie zmiany
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy dyrektorów oraz nauczycieli
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Online: Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy dyrektorów oraz nauczycieli
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Awans i ocena pracy nauczyciela - krok po kroku.
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Online: Awans i ocena pracy nauczyciela - krok po kroku.
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorial...
Szkolenie online
24 kwiecień 2023
Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz projekt SLIM VAT 3
Szkolenie online, 24 kwiecień 2023
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
24 kwiecień 2023
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 24 kwiecień 2023
Online: Licencje, zezwolenia i zaświadczenia w przewozach drogowych - zadania samorządu
Szkolenie online
24 kwiecień 2023
Online: Licencje, zezwolenia i zaświadczenia w przewozach drogowych - zadania samorządu
Szkolenie online, 24 kwiecień 2023
Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce
Szkolenie online
24 kwiecień 2023
Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce
Szkolenie online, 24 kwiecień 2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online
24 kwiecień 2023
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online, 24 kwiecień 2023
Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 20...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027, w tym kwalifikowalność wydatków
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządow...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo)
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
KONTROLA ZARZĄDCZA - obowiązkowe dokumenty - harmonogram tworzenia w ciągu roku
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
KONTROLA ZARZĄDCZA - obowiązkowe dokumenty - harmonogram tworzenia w ciągu roku
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - szkolenie on-line
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – wybrane zagadnienia procedury administracyjnej
Szkolenie online
27 kwiecień 2023
Online: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – wybrane zagadnienia procedury administracyjnej
Szkolenie online, 27 kwiecień 2023
Online: Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenie przez samorz...
Szkolenie online
27 kwiecień 2023
Online: Kontrola przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenie przez samorząd
Szkolenie online, 27 kwiecień 2023
Księgowość projektów unijnych
Szkolenie online
27 kwiecień 2023
Księgowość projektów unijnych
Szkolenie online, 27 kwiecień 2023
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych (art. 35 ufzo)
Szkolenie online
28 kwiecień 2023
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych (art. 35 ufzo)
Szkolenie online, 28 kwiecień 2023
Online: Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego przez ...
Szkolenie online
28 kwiecień 2023
Online: Kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego przez starostę
Szkolenie online, 28 kwiecień 2023
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online
28 kwiecień 2023
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online, 28 kwiecień 2023
Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027
Szkolenie online
28 kwiecień 2023
Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027
Szkolenie online, 28 kwiecień 2023
Online: Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt
Szkolenie online
08 maj 2023
Online: Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt
Szkolenie online, 08 maj 2023
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online
08 maj 2023
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online, 08 maj 2023
Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gm...
Szkolenie online
08 maj 2023
Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie
Szkolenie online, 08 maj 2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online
08 maj 2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online, 08 maj 2023
Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków
Szkolenie online
09 maj 2023
Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków
Szkolenie online, 09 maj 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy 2023 r. z pakietem nowych wzorów - Konsultacje z radcą prawnym
Szkolenie online
09 maj 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy 2023 r. z pakietem nowych wzorów - Konsultacje z radcą prawnym
Szkolenie online, 09 maj 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
10 maj 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 10 maj 2023
Online: Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Szkolenie online
11 maj 2023
Online: Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Szkolenie online, 11 maj 2023
Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe...
Szkolenie online
12 maj 2023
Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST
Szkolenie online, 12 maj 2023
Online: Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy
Szkolenie online
12 maj 2023
Online: Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy
Szkolenie online, 12 maj 2023
VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo
Szkolenie online
12 maj 2023
VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo
Szkolenie online, 12 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektroni...
Szkolenie online
12 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektronicznych
Szkolenie online, 12 maj 2023
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
15 maj 2023
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 15 maj 2023
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online
15 maj 2023
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online, 15 maj 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
16 maj 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 16 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowań w przedmiocie badania dobrej reputacji przewoźników i zarządzaj...
Szkolenie online
16 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowań w przedmiocie badania dobrej reputacji przewoźników i zarządzających transportem
Szkolenie online, 16 maj 2023
Online: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w praktyce
Szkolenie online
17 maj 2023
Online: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w praktyce
Szkolenie online, 17 maj 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online
17 maj 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online, 17 maj 2023
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online
18 maj 2023
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online, 18 maj 2023
Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce
Szkolenie online
19 maj 2023
Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce
Szkolenie online, 19 maj 2023
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i...
Szkolenie online
22 maj 2023
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 22 maj 2023
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników
Szkolenie online
24 maj 2023
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników
Szkolenie online, 24 maj 2023
Online: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Szkolenie online
24 maj 2023
Online: Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Szkolenie online, 24 maj 2023
Online: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
Szkolenie online
25 maj 2023
Online: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
Szkolenie online, 25 maj 2023
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online
29 maj 2023
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online, 29 maj 2023
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
29 maj 2023
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów
Szkolenie online, 29 maj 2023
Online: Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym
Szkolenie online
31 maj 2023
Online: Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym
Szkolenie online, 31 maj 2023
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
02 czerwiec 2023
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 02 czerwiec 2023
Online: Jak optymalizować wydatki na oświatę - wydatki a subwencja oświatowa
Szkolenie online
02 czerwiec 2023
Online: Jak optymalizować wydatki na oświatę - wydatki a subwencja oświatowa
Szkolenie online, 02 czerwiec 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
15 czerwiec 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 15 czerwiec 2023
Online: Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Szkolenie online
19 czerwiec 2023
Online: Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Szkolenie online, 19 czerwiec 2023
Online: Kontrola wydatków na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych
Szkolenie online
19 czerwiec 2023
Online: Kontrola wydatków na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych
Szkolenie online, 19 czerwiec 2023
Online: PŁATNIK 10.02.002 - od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niez...
Szkolenie online
19 czerwiec 2023
Online: PŁATNIK 10.02.002 - od podstaw – z omówieniem teoretycznym i praktycznym przepisów niezbędnych do prawidłowej pracy z programem uwzględniając najnowsze zmiany
Szkolenie online, 19 czerwiec 2023
VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo
Szkolenie online
20 czerwiec 2023
VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo
Szkolenie online, 20 czerwiec 2023
Online: System EZD RP - wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów
Szkolenie online
21 czerwiec 2023
Online: System EZD RP - wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów
Szkolenie online, 21 czerwiec 2023
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online
26 czerwiec 2023
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online, 26 czerwiec 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha