zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Umowy najmu i dzierżawy w gminie, konsekwencje błędnej kwalifikacji umowy, kary umowne. ...
Szkolenie online
30 listopad 2020
Online: Umowy najmu i dzierżawy w gminie, konsekwencje błędnej kwalifikacji umowy, kary umowne. Zasady odstąpienia od przetargu.
Szkolenie online, 30 listopad 2020
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w pos...
Szkolenie online
30 listopad 2020
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności
Szkolenie online, 30 listopad 2020
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
Szkolenie online
01 grudzień 2020
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.
Szkolenie online, 01 grudzień 2020
Online: Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznyc...
Szkolenie online
01 grudzień 2020
Online: Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość
Szkolenie online, 01 grudzień 2020
Online: Zmiany dla samorządu dotyczące zezwoleń, licencji i zaświadczeń w przewozach drogowych
Szkolenie online
01 grudzień 2020
Online: Zmiany dla samorządu dotyczące zezwoleń, licencji i zaświadczeń w przewozach drogowych
Szkolenie online, 01 grudzień 2020
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich (warsztaty)
Szkolenie online
01 grudzień 2020
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich (warsztaty)
Szkolenie online, 01 grudzień 2020
Online: Licencje na taksówki od 2020 r.
Szkolenie online
02 grudzień 2020
Online: Licencje na taksówki od 2020 r.
Szkolenie online, 02 grudzień 2020
Online: Jak realizować obowiązek przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w czasie pandemii?
Szkolenie online
02 grudzień 2020
Online: Jak realizować obowiązek przewozu dzieci do szkoły i przedszkola w czasie pandemii?
Szkolenie online, 02 grudzień 2020
Online: Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem?
Szkolenie online
02 grudzień 2020
Online: Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem?
Szkolenie online, 02 grudzień 2020
Online: Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja dany...
Szkolenie online
02 grudzień 2020
Online: Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja danych przez samorządy, odpowiedzialność jst i dyrektora szkoły
Szkolenie online, 02 grudzień 2020
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online
02 grudzień 2020
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online, 02 grudzień 2020
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie sta...
Szkolenie online
02 grudzień 2020
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie stanu epidemii
Szkolenie online, 02 grudzień 2020
Online: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w świetle najnowszego orzeczn...
Szkolenie online
03 grudzień 2020
Online: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli
Szkolenie online, 03 grudzień 2020
Online: Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynno...
Szkolenie online
03 grudzień 2020
Online: Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi
Szkolenie online, 03 grudzień 2020
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
03 grudzień 2020
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 03 grudzień 2020
Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie online
03 grudzień 2020
Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie online, 03 grudzień 2020
Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach, o...
Szkolenie online
04 grudzień 2020
Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach, opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych
Szkolenie online, 04 grudzień 2020
Online: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro a zamówienia do 130.000 złotych w mniejszych jednost...
Szkolenie online
04 grudzień 2020
Online: Zamówienia publiczne do 30 tys. euro a zamówienia do 130.000 złotych w mniejszych jednostkach budżetowych
Szkolenie online, 04 grudzień 2020
Online: ONE SĄ WŚRÓD NAS - UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RZECZYWISTOŚCI SZK...
Szkolenie online
04 grudzień 2020
Online: ONE SĄ WŚRÓD NAS - UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ
Szkolenie online, 04 grudzień 2020
Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości z uwzględnieniem ogranicze...
Szkolenie online
04 grudzień 2020
Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii
Szkolenie online, 04 grudzień 2020
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online
04 grudzień 2020
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online, 04 grudzień 2020
Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych
Szkolenie online
04 grudzień 2020
Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych
Szkolenie online, 04 grudzień 2020
ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 2020 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH Z...
Szkolenie online
07 grudzień 2020
ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA 2020 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Szkolenie on-line
Szkolenie online, 07 grudzień 2020
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online
07 grudzień 2020
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online, 07 grudzień 2020
Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola
Szkolenie online
07 grudzień 2020
Online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola
Szkolenie online, 07 grudzień 2020
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online
07 grudzień 2020
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online, 07 grudzień 2020
Online: Rozliczenie podmiotowych dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację k...
Szkolenie online
07 grudzień 2020
Online: Rozliczenie podmiotowych dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia
Szkolenie online, 07 grudzień 2020
Online: Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań o...
Szkolenie online
07 grudzień 2020
Online: Wydatkowanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych)
Szkolenie online, 07 grudzień 2020
Online: Kontrola zarządcza dla początkujących
08 grudzień 2020
Online: Kontrola zarządcza dla początkujących
, 08 grudzień 2020
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online
08 grudzień 2020
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online, 08 grudzień 2020
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online
08 grudzień 2020
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online, 08 grudzień 2020
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020
Szkolenie online
09 grudzień 2020
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020
Szkolenie online, 09 grudzień 2020
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA
Szkolenie online
09 grudzień 2020
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA
Szkolenie online, 09 grudzień 2020
ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022 Szkolenie on-line dla samorządów gminnych i ...
Szkolenie online
09 grudzień 2020
ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022 Szkolenie on-line dla samorządów gminnych i powiatowych
Szkolenie online, 09 grudzień 2020
Online: Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych
Szkolenie online
10 grudzień 2020
Online: Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych
Szkolenie online, 10 grudzień 2020
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epi...
Szkolenie online
10 grudzień 2020
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epidemii COVID-19
Szkolenie online, 10 grudzień 2020
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwz...
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: Oszczędne planowanie wydatków w oświacie. Przygotowanie do nowej organizacji szkół i pr...
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: Oszczędne planowanie wydatków w oświacie. Przygotowanie do nowej organizacji szkół i przedszkoli
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez OPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego COV...
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez OPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przeds...
Szkolenie online
11 grudzień 2020
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole-kopia
Szkolenie online, 11 grudzień 2020
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - KORONAWIRUS
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - KORONAWIRUS
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenie harmonogramów
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Online: Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzi...
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Online: Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Przepisy związane z COVID-19 dotyczące pomocy społecznej Szkolenie on-line
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Przepisy związane z COVID-19 dotyczące pomocy społecznej Szkolenie on-line
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Online: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Online: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Online: Najważniejsze regulacje prawa pracy w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Online: Najważniejsze regulacje prawa pracy w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drze...
Szkolenie online
14 grudzień 2020
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii
Szkolenie online, 14 grudzień 2020
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020 - Koronawirus
Szkolenie online
15 grudzień 2020
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020 - Koronawirus
Szkolenie online, 15 grudzień 2020
Online: Ruch kadrowy w oświacie
Szkolenie online
15 grudzień 2020
Online: Ruch kadrowy w oświacie
Szkolenie online, 15 grudzień 2020
online: NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT
Szkolenie online
15 grudzień 2020
online: NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT
Szkolenie online, 15 grudzień 2020
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami
Szkolenie online
16 grudzień 2020
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami
Szkolenie online, 16 grudzień 2020
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online
16 grudzień 2020
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online, 16 grudzień 2020
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od ...
Szkolenie online
16 grudzień 2020
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid 19
Szkolenie online, 16 grudzień 2020
Online: Lista płac 2020 a koronawirus: PIT 0 - PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potr...
Szkolenie online
17 grudzień 2020
Online: Lista płac 2020 a koronawirus: PIT 0 - PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 17 grudzień 2020
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomo...
Szkolenie online
17 grudzień 2020
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne.
Szkolenie online, 17 grudzień 2020
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.20...
Szkolenie online
17 grudzień 2020
PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWYCH W 2020 R.PO „DUŻEJ” NOWELIZACJI USTAWY z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PROBLEMY PRAKTYKI, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ Szkolenie on-line
Szkolenie online, 17 grudzień 2020
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w pos...
Szkolenie online
18 grudzień 2020
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności
Szkolenie online, 18 grudzień 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r.
Szkolenie online
18 grudzień 2020
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020r.
Szkolenie online, 18 grudzień 2020
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online
18 grudzień 2020
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online, 18 grudzień 2020
Online: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Szkolenie online
18 grudzień 2020
Online: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Szkolenie online, 18 grudzień 2020
Online: Kontrola zarządcza dla początkujących
21 grudzień 2020
Online: Kontrola zarządcza dla początkujących
, 21 grudzień 2020
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
Szkolenie online
22 grudzień 2020
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.
Szkolenie online, 22 grudzień 2020
Online: Rozliczenie dotacji oświatowych - dla organów prowadzących
Szkolenie online
07 styczeń 2021
Online: Rozliczenie dotacji oświatowych - dla organów prowadzących
Szkolenie online, 07 styczeń 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
08 styczeń 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 08 styczeń 2021
Online: Płace od podstaw 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
11 styczeń 2021
Online: Płace od podstaw 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 11 styczeń 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online
11 styczeń 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online, 11 styczeń 2021
Online: Dotacje oświatowe w praktyce - ustalanie stawek na nowy rok
Szkolenie online
12 styczeń 2021
Online: Dotacje oświatowe w praktyce - ustalanie stawek na nowy rok
Szkolenie online, 12 styczeń 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online
13 styczeń 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online, 13 styczeń 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online
14 styczeń 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online, 14 styczeń 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrąceni...
Szkolenie online
14 styczeń 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 14 styczeń 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choro...
Szkolenie online
15 styczeń 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz pandemii
Szkolenie online, 15 styczeń 2021
Online: Podatek od środków transportowych w 2021 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transp...
Szkolenie online
21 styczeń 2021
Online: Podatek od środków transportowych w 2021 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19
Szkolenie online, 21 styczeń 2021
Online: Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Szkolenie online
25 styczeń 2021
Online: Zarządzanie dokumentacja w Instytucjach Kultury
Szkolenie online, 25 styczeń 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online
26 styczeń 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online, 26 styczeń 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzglę...
Szkolenie online
04 luty 2021
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w okresie pandemii COVID-19
Szkolenie online, 04 luty 2021
Online: II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. ...
Szkolenie online
19 luty 2021
Online: II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi.
Szkolenie online, 19 luty 2021

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha