zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Kontrole NIK 2024 - ochrona danych w świetle kontroli. Praktyczne aspekty
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Kontrole NIK 2024 - ochrona danych w świetle kontroli. Praktyczne aspekty
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób ...
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób dorosłych (2 dni)
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Zarządzanie pasem drogowym, zezwolenia i sankcje, zmiany w ustawie.
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Zarządzanie pasem drogowym, zezwolenia i sankcje, zmiany w ustawie.
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Postępowania administracyjne o nałożenie kary za usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie drz...
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Postępowania administracyjne o nałożenie kary za usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie drzew/krzewów oraz niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, na podstawie ustawy o ochronie przyrody w świetle kpa z uwzględnieniem wiedzy praktycznej ora
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pra...
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świe...
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli NIK i RIO
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Przegląd ostatnich zmian prawa pracy
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Przegląd ostatnich zmian prawa pracy
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2024
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2024
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Aspekty finansowo-księgowe projektów Polityki Spójności w perspektywie UE 2021-2027 oraz...
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Aspekty finansowo-księgowe projektów Polityki Spójności w perspektywie UE 2021-2027 oraz w ramach KPO – szkolenie specjalistyczne
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce ochrony zdrowia – warsztat
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce ochrony zdrowia – warsztat
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Audit wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Audit wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Nasadzenia zastępcze jako kompensacja przyrodnicza za usuwane drzewa/krzewy oraz przesadzen...
Szkolenie online
16 kwietnia 2024
Online: Nasadzenia zastępcze jako kompensacja przyrodnicza za usuwane drzewa/krzewy oraz przesadzenie drzew na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem kodeksu postępowania administracyjnego oraz wiedzy praktycznej wykładowcy.
Szkolenie online, 16 kwietnia 2024
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: Licencje i zezwolenia w transporcie drogowym
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Licencje i zezwolenia w transporcie drogowym
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w ra...
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. NOWELIZACJA...
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. NOWELIZACJA Z 13 lipca 2023 r.
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. przepisy, orzecznictwo, problemy praktyki, wymiana...
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Usuwanie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. przepisy, orzecznictwo, problemy praktyki, wymiana doświadczeń.
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: Prawo Pracy – najczęstsze problemy wskazywane przez Inspekcję Pracy
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Prawo Pracy – najczęstsze problemy wskazywane przez Inspekcję Pracy
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżk...
Szkolenie online
17 kwietnia 2024
Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego
Szkolenie online, 17 kwietnia 2024
Online: OBOWIĄZKI PRACOWDAWCY SAMORZĄDOWEGO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KADENCJI WÓJTÓW, BURMISRZÓW I ...
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: OBOWIĄZKI PRACOWDAWCY SAMORZĄDOWEGO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KADENCJI WÓJTÓW, BURMISRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, STAROSTÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU, MARSZAŁKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS) – prakt...
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS) – praktyczny aspekt wewnętrznej legislacji
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH. Reklamy i materiały wyborcze w pasie d...
Szkolenie online
19 kwietnia 2024
Online: ADMINISTROWANIE PASEM DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH. Reklamy i materiały wyborcze w pasie drogowym. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie ZEZWOLEŃ w tym na reklamy i urządzenia reklamowe. Opłaty, kary, wykroczenia.
Szkolenie online, 19 kwietnia 2024
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cate...
Szkolenie online
19 kwietnia 2024
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy
Szkolenie online, 19 kwietnia 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANY...
Szkolenie online
19 kwietnia 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANYCH ZMIAN
Szkolenie online, 19 kwietnia 2024
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online
19 kwietnia 2024
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online, 19 kwietnia 2024
OPIEKA WYTCHNIENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024
Szkolenie online
19 kwietnia 2024
OPIEKA WYTCHNIENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024
Szkolenie online, 19 kwietnia 2024
Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu
Szkolenie online
19 kwietnia 2024
Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu
Szkolenie online, 19 kwietnia 2024
Online: Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian 2023/2024 r.
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem zmian 2023/2024 r.
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej z uwzględnieniem zmian w awansie za...
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej z uwzględnieniem zmian w awansie zawodowym nauczyciela wpływających na jej częstotliwość i rangę
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAW...
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAW...
23 kwietnia 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA-kopia
, 23 kwietnia 2024
Online: Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół/przedszkoli samorządow...
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół/przedszkoli samorządowych
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Kontrola OSK i SKP oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji po zmianie przepisów
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Kontrola OSK i SKP oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji po zmianie przepisów
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pr...
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pracy w 2024 r.
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Zadania Gminy w zakresie zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zdarzeń z udziałem zwier...
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Zadania Gminy w zakresie zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących . Omówienie funkcjonowania przepisów o przeciwdziałaniu bezdomności na tle praktyki.
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w szkole i placówce
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Zasady prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w szkole i placówce
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
On-line: Wynagrodzenie wg prawa pracy i jako czynnik motywacyjny
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
On-line: Wynagrodzenie wg prawa pracy i jako czynnik motywacyjny
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje. Wytyczne projektowania z...
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje. Wytyczne projektowania zjazdów od 15 grudnia 2022r. Nowe warunki techniczno-budowlane od 21 września 2022 r.
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GM...
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
ARKUSZE ORGANIZACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
ARKUSZE ORGANIZACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: Kontrola przewoźników posiadających licencje i zezwolenia
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Kontrola przewoźników posiadających licencje i zezwolenia
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: Warsztaty archiwistyczne
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Warsztaty archiwistyczne
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: Czas pracy nauczyciela i dyrektora i rozliczanie godzin ponadwymiarowych
Szkolenie online
24 kwietnia 2024
Online: Czas pracy nauczyciela i dyrektora i rozliczanie godzin ponadwymiarowych
Szkolenie online, 24 kwietnia 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć poprawne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w ...
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć poprawne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce oświatowej – warsztat
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce oświatowej – warsztat
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległo...
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Styczniowe zmiany w rejestracji pojazdów i nakładaniu kar administracyjnych
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Styczniowe zmiany w rejestracji pojazdów i nakładaniu kar administracyjnych
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Ustalanie i aktualizacja stawek dotacji na 2024 r.
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Ustalanie i aktualizacja stawek dotacji na 2024 r.
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Stop patodeweloperce i inne przepisy warunków technicznych
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Stop patodeweloperce i inne przepisy warunków technicznych
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZ...
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w ust. o planowaniu i za...
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone Ust. z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ust. o plan. i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2024
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2024
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Audyty RODO i KRI
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Audyty RODO i KRI
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na przykładzie EZD RP
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na przykładzie EZD RP
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: Przygotowanie do zawodu nauczyciela początkującego – zadania nauczyciela, zadania dyrek...
Szkolenie online
26 kwietnia 2024
Online: Przygotowanie do zawodu nauczyciela początkującego – zadania nauczyciela, zadania dyrektora
Szkolenie online, 26 kwietnia 2024
Online: RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 2024. NASTĘPSTWA WYKONANIA ZAPISÓW W ARKUSZACH ORGANIZ...
Szkolenie online
29 kwietnia 2024
Online: RUCH KADROWY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 2024. NASTĘPSTWA WYKONANIA ZAPISÓW W ARKUSZACH ORGANIZACYJNYCH
Szkolenie online, 29 kwietnia 2024
Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nie...
Szkolenie online
29 kwietnia 2024
Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Reglamentacja zajęcia drogi wewnętrznej. Wzory i przykłady.
Szkolenie online, 29 kwietnia 2024
KSIĘGOWANIE NALEŻNEJ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I K...
Szkolenie online
29 kwietnia 2024
KSIĘGOWANIE NALEŻNEJ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW Z PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO - ZASÓB JAKO WARTOŚĆ NIEMATERIALNO-PRAWNA
Szkolenie online, 29 kwietnia 2024
Najnowsze zasady praktycznego rozliczania VAT w JST i jednostkach zależnych
Szkolenie online
29 kwietnia 2024
Najnowsze zasady praktycznego rozliczania VAT w JST i jednostkach zależnych
Szkolenie online, 29 kwietnia 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji us...
Szkolenie online
30 kwietnia 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)
Szkolenie online, 30 kwietnia 2024
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
06 maja 2024
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów
Szkolenie online, 06 maja 2024
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online
06 maja 2024
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online, 06 maja 2024
Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Szkolenie online
06 maja 2024
Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Szkolenie online, 06 maja 2024
Online: Jak przygotować konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej bez uchybień formaln...
Szkolenie online
08 maja 2024
Online: Jak przygotować konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej bez uchybień formalnych?
Szkolenie online, 08 maja 2024
Online: Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Pozstępowanie administracyjne na przykł...
Szkolenie online
08 maja 2024
Online: Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Pozstępowanie administracyjne na przykładach.
Szkolenie online, 08 maja 2024
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online
08 maja 2024
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online, 08 maja 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
08 maja 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 08 maja 2024
Wynagrodzenie w oświacie dla początkujących z proponowanymi zmianami w 2024 r. – 2 dniowe warsz...
Szkolenie online
08 maja 2024
Wynagrodzenie w oświacie dla początkujących z proponowanymi zmianami w 2024 r. – 2 dniowe warsztaty on-line
Szkolenie online, 08 maja 2024
Online: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPI...
Szkolenie online
09 maja 2024
Online: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
Szkolenie online, 09 maja 2024
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
09 maja 2024
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 09 maja 2024
Praktyczne zasady fakturowania w podmiotach publicznych po przesunięciu obowiązkowego KSEF od 2024...
09 maja 2024
Praktyczne zasady fakturowania w podmiotach publicznych po przesunięciu obowiązkowego KSEF od 2024 r.
, 09 maja 2024
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej
Szkolenie online
09 maja 2024
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej
Szkolenie online, 09 maja 2024
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online
09 maja 2024
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online, 09 maja 2024
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online
09 maja 2024
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online, 09 maja 2024
Online: Dietetyka dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego z elementami systemu HACC...
Szkolenie online
10 maja 2024
Online: Dietetyka dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego z elementami systemu HACCP (19 godzin)
Szkolenie online, 10 maja 2024
Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gm...
Szkolenie online
10 maja 2024
Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie
Szkolenie online, 10 maja 2024
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
13 maja 2024
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 13 maja 2024
Online: Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnyc...
Szkolenie online
13 maja 2024
Online: Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Limity płatności gotówkowych w 2024r. – kogo dotyczą ograniczenia i jakie mogą być konsekwencje zapłaty gotówką np. w kasie urzęd
Szkolenie online, 13 maja 2024
Online: Jak zaplanować arkusze organizacyjne placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/25, aby os...
Szkolenie online
13 maja 2024
Online: Jak zaplanować arkusze organizacyjne placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/25, aby osiągnąć wysoką jakość kształcenia oraz zoptymalizować wydatki na oświatę?
Szkolenie online, 13 maja 2024
Online: Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac
Szkolenie online
14 maja 2024
Online: Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac
Szkolenie online, 14 maja 2024
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
14 maja 2024
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 14 maja 2024
Online: Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Szkolenie online
14 maja 2024
Online: Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Szkolenie online, 14 maja 2024
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
15 maja 2024
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 15 maja 2024
Online: Fundusz Pomocy na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy
Szkolenie online
15 maja 2024
Online: Fundusz Pomocy na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy
Szkolenie online, 15 maja 2024
Lista płac 2023/2024 – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń.
Szkolenie online
15 maja 2024
Lista płac 2023/2024 – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń.
Szkolenie online, 15 maja 2024
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządow...
Szkolenie online
16 maja 2024
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo)
Szkolenie online, 16 maja 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online
16 maja 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online, 16 maja 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online
17 maja 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online, 17 maja 2024
Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić...
Szkolenie online
20 maja 2024
Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić i przygotować się do kontroli?
Szkolenie online, 20 maja 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANY...
Szkolenie online
20 maja 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANYCH ZMIAN
Szkolenie online, 20 maja 2024
Online: Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i opt...
Szkolenie online
20 maja 2024
Online: Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć, aby lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę
Szkolenie online, 20 maja 2024
Online: Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
Szkolenie online
20 maja 2024
Online: Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
Szkolenie online, 20 maja 2024
Online: Jeszcze raz o wdrożeniu standardów ochrony małoletnich – prezentacja obowiązkowej doku...
Szkolenie online
20 maja 2024
Online: Jeszcze raz o wdrożeniu standardów ochrony małoletnich – prezentacja obowiązkowej dokumentacji dyrektora i JST
Szkolenie online, 20 maja 2024
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online
21 maja 2024
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online, 21 maja 2024
Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieś...
Szkolenie online
21 maja 2024
Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieść sukces
Szkolenie online, 21 maja 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wą...
Szkolenie online
21 maja 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wąż
Szkolenie online, 21 maja 2024
Online: ZMIANY ORGANIZACYJNO - KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online
21 maja 2024
Online: ZMIANY ORGANIZACYJNO - KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online, 21 maja 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online
22 maja 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online, 22 maja 2024
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
22 maja 2024
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 22 maja 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAW...
Szkolenie online
23 maja 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
Szkolenie online, 23 maja 2024
Online: Czas pracy w administracji publicznej – w tym zmiany z 2024 roku
Szkolenie online
23 maja 2024
Online: Czas pracy w administracji publicznej – w tym zmiany z 2024 roku
Szkolenie online, 23 maja 2024
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świ...
Szkolenie online
24 maja 2024
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych i wewnętrznych uregulowań. Przygotowanie do kontroli zarządczej na następny rok
Szkolenie online, 24 maja 2024
Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce
Szkolenie online
24 maja 2024
Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce
Szkolenie online, 24 maja 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online
27 maja 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online, 27 maja 2024
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp
Szkolenie online
27 maja 2024
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp
Szkolenie online, 27 maja 2024
Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze
Szkolenie online
27 maja 2024
Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze
Szkolenie online, 27 maja 2024
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online
27 maja 2024
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online, 27 maja 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
05 czerwca 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 05 czerwca 2024
Online: Dwie ścieżki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w 2024 r. - Zadania organu prowadząc...
Szkolenie online
07 czerwca 2024
Online: Dwie ścieżki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w 2024 r. - Zadania organu prowadzącego - Jak nie pogubić się w gąszczu starych i nowych przepisów?
Szkolenie online, 07 czerwca 2024
Online: Doręczenia elektroniczne
Szkolenie online
11 czerwca 2024
Online: Doręczenia elektroniczne
Szkolenie online, 11 czerwca 2024
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zlec...
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle ...
Szkolenie online
26 czerwca 2024
Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle prawa oświatowego?
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków
Szkolenie online
09 lipca 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków
Szkolenie online, 09 lipca 2024

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha