zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
29 listopad 2022
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 29 listopad 2022
Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizowa...
Szkolenie online
29 listopad 2022
Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem prac
Szkolenie online, 29 listopad 2022
Online: Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz scalania i podziału ...
Szkolenie online
29 listopad 2022
Online: Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli
Szkolenie online, 29 listopad 2022
Online: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadania gmin w zakresie ochrony zwierząt. Omówien...
Szkolenie online
29 listopad 2022
Online: Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zadania gmin w zakresie ochrony zwierząt. Omówienie funkcjonowania przepisów o przeciwdziałaniu bezdomności na tle praktyki. Zwierzęta dziko żyjące.
Szkolenie online, 29 listopad 2022
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2022 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilno...
Szkolenie online
30 listopad 2022
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2022 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilności!
Szkolenie online, 30 listopad 2022
Online: Związki zawodowe w praktyce
Szkolenie online
30 listopad 2022
Online: Związki zawodowe w praktyce
Szkolenie online, 30 listopad 2022
Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem, drzewa i krzewy.
Szkolenie online
30 listopad 2022
Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem, drzewa i krzewy.
Szkolenie online, 30 listopad 2022
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
01 grudzień 2022
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 01 grudzień 2022
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online
01 grudzień 2022
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online, 01 grudzień 2022
Online: Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli
Szkolenie online
01 grudzień 2022
Online: Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli
Szkolenie online, 01 grudzień 2022
Online: Podatek VAT w gminach w tym refaktura mediów z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
Szkolenie online
01 grudzień 2022
Online: Podatek VAT w gminach w tym refaktura mediów z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
Szkolenie online, 01 grudzień 2022
Online: DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH i OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Postępowan...
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH i OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Postępowanie wyjaśniające i wydawanie decyzji.
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i...
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: Rozliczanie dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: Rozliczanie dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – wdrażanie, obieg i archiwizacja...
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: ZFŚS w 2022 i 2023 r. - ostatnie i planowane zmiany
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: ZFŚS w 2022 i 2023 r. - ostatnie i planowane zmiany
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych (w k...
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych (w kazusach)
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: Archiwizacja dokumentów od podstaw
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: Archiwizacja dokumentów od podstaw
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: Wynagrodzenia za pracę 2022/2023 - z uwzględnieniem Nowego Polskiego Ładu i „trzynastek...
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Online: Wynagrodzenia za pracę 2022/2023 - z uwzględnieniem Nowego Polskiego Ładu i „trzynastek”
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Online: Rejestracja pojazdów - kary administracyjne i nadchodzące zmiany
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Online: Rejestracja pojazdów - kary administracyjne i nadchodzące zmiany
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Online: Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Online: Instrukcja kancelaryjna i archiwum zakładowe
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Online: Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (2022). Typowe błędy i ich skutki w zakresie dz...
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Online: Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (2022). Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Wykonywanie czynności kancelaryjnych i zarządzanie dokumentacją w systemie klasy EZD
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Wykonywanie czynności kancelaryjnych i zarządzanie dokumentacją w systemie klasy EZD
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów oraz w Polskim Ładzie w 2022 roku
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 202...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Wyliczenie wskaźnika struktury sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) oraz korekta roczna za 2022 r. w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych oraz instytucjach kultury – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach SLIM-3
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Egzekucja w pomocy społecznej w tym problematyka wystawiania elektronicznych tytułów wyko...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Egzekucja w pomocy społecznej w tym problematyka wystawiania elektronicznych tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz obowiązku stosowania od 1 stycznia 2023r. elektronicznych zawiadomień wierzycie
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wprowadzanie przez ...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wprowadzanie przez zarządcę drogi niektórych zakazów ruchu pojazdów
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i mac...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian w 2022 r. oraz w 2023 r.
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia - 3-dniowe szkolenie online
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Analiza raportów SIO dla samorządów - jak wykorzystać raporty w praktyce
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: Żywienie zbiorowe osób starszych
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Online: Żywienie zbiorowe osób starszych
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorial...
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz projekt SLIM VAT 3
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci...
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: Nadzór starosty nad skp i osk
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Online: Nadzór starosty nad skp i osk
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE - prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zak...
Szkolenie online
08 grudzień 2022
NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE - prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy praktyki, orzecznictwo
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: System informacji oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu ze szczególnym uwzględnien...
Szkolenie online
09 grudzień 2022
Online: System informacji oświatowej - jak wprowadzać dane do systemu ze szczególnym uwzględnieniem danych subwencyjnych
Szkolenie online, 09 grudzień 2022
Online: Warunki kontroli przewoźników przez starostę
Szkolenie online
09 grudzień 2022
Online: Warunki kontroli przewoźników przez starostę
Szkolenie online, 09 grudzień 2022
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2022...
Szkolenie online
09 grudzień 2022
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2022 r.
Szkolenie online, 09 grudzień 2022
Online: Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Online: Monitoring wizyjny w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cate...
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Kurs dietetyka dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego (7 dni)
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Online: Kurs dietetyka dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego (7 dni)
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) – po zmianach od lipca 2022 r.
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) – po zmianach od lipca 2022 r.
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Kontrola taksówkarzy oraz przewoźników wykonujących przewozy osób okazjonalne i regular...
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Online: Kontrola taksówkarzy oraz przewoźników wykonujących przewozy osób okazjonalne i regularne
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Umowy o pracę w samorządzie – najnowsze regulacje prawne
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Online: Umowy o pracę w samorządzie – najnowsze regulacje prawne
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Archiwizacja składu chronologicznego i dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Archiwizacja składu chronologicznego i dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Zmiany w prawie pracy 2022/2023 z uwzględnieniem planowanych zmian w kodeksie pracy
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Zmiany w prawie pracy 2022/2023 z uwzględnieniem planowanych zmian w kodeksie pracy
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GM...
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023 r. w tym wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi...
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023 r. w tym wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i inne – przykłady naliczeń.
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Samorządowe prawo pracy w 2022 roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Samorządowe prawo pracy w 2022 roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online
14 grudzień 2022
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online, 14 grudzień 2022
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
14 grudzień 2022
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 14 grudzień 2022
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
14 grudzień 2022
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 14 grudzień 2022
Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli. Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu po zmianie...
Szkolenie online
14 grudzień 2022
Online: Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli. Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu po zmianie przepisów
Szkolenie online, 14 grudzień 2022
Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.
Szkolenie online
15 grudzień 2022
Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.
Szkolenie online, 15 grudzień 2022
Online: Warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika, licencji, zezwoleń na przewozy regular...
Szkolenie online
15 grudzień 2022
Online: Warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika, licencji, zezwoleń na przewozy regularne i zaświadczeń
Szkolenie online, 15 grudzień 2022
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
15 grudzień 2022
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
, 15 grudzień 2022
Online: Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2022/2023 r. (w jed...
Szkolenie online
16 grudzień 2022
Online: Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2022/2023 r. (w jednostkach z głównym księgowych i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnyc
Szkolenie online, 16 grudzień 2022
Online: Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/23 - co można jeszcze zmienić aneks...
Szkolenie online
16 grudzień 2022
Online: Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/23 - co można jeszcze zmienić aneksem do arkusza, by finansowanie szkół i przedszkoli było optymalne i służyło uczniowi?
Szkolenie online, 16 grudzień 2022
NAJŚWIEŻSZE ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – WSZYST...
Szkolenie online
16 grudzień 2022
NAJŚWIEŻSZE ZMIANY USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – WSZYSTKO O STOSOWANIU PRZEPISÓW PRAWA W PRAKTYCE
Szkolenie online, 16 grudzień 2022
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III - dr P. Wąż
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III - dr P. Wąż
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - weryfikacja danych do subwencji przez samorządy ...
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - weryfikacja danych do subwencji przez samorządy na rok 2023
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Online: Zmiany w Kodeksie Pracy (2 dni)
Szkolenie online
20 grudzień 2022
Online: Zmiany w Kodeksie Pracy (2 dni)
Szkolenie online, 20 grudzień 2022
Online: Prawo Pracy 2022/2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
20 grudzień 2022
Online: Prawo Pracy 2022/2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 20 grudzień 2022
Online: Jak sprawdzić i poprawić raport subwencyjny SIO na 2023
Szkolenie online
21 grudzień 2022
Online: Jak sprawdzić i poprawić raport subwencyjny SIO na 2023
Szkolenie online, 21 grudzień 2022
Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania
Szkolenie online
21 grudzień 2022
Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania
Szkolenie online, 21 grudzień 2022
Online: Fundusz Pomocy - nowe regulacje na 2023 rok
Szkolenie online
04 styczeń 2023
Online: Fundusz Pomocy - nowe regulacje na 2023 rok
Szkolenie online, 04 styczeń 2023
Online: Ustalanie stawek dotacji na 2023 rok i ich aktualizacja
Szkolenie online
09 styczeń 2023
Online: Ustalanie stawek dotacji na 2023 rok i ich aktualizacja
Szkolenie online, 09 styczeń 2023
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób ...
Szkolenie online
12 styczeń 2023
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób dorosłych
Szkolenie online, 12 styczeń 2023
Online: Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia
Szkolenie online
18 styczeń 2023
Online: Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia
Szkolenie online, 18 styczeń 2023
Online: Podatek od środków transportowych w 2023 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transp...
Szkolenie online
19 styczeń 2023
Online: Podatek od środków transportowych w 2023 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych.
Szkolenie online, 19 styczeń 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
25 styczeń 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 25 styczeń 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
03 luty 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 03 luty 2023
Online: Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy
Szkolenie online
08 luty 2023
Online: Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy
Szkolenie online, 08 luty 2023
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2023 roku
Szkolenie online
14 luty 2023
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2023 roku
Szkolenie online, 14 luty 2023
Online: Egzekucja administracyjna odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy za...
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: Egzekucja administracyjna odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Szkolenie online, 02 marzec 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha