zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Aktualizacja dotacji na 2023 r. Kogo dotyczy? Jak policzyć? Kiedy wypłacić? - Elżbieta ...
Szkolenie online
03 luty 2023
Online: Aktualizacja dotacji na 2023 r. Kogo dotyczy? Jak policzyć? Kiedy wypłacić? - Elżbieta Rabenda
Szkolenie online, 03 luty 2023
Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorial...
Szkolenie online
06 luty 2023
Online: Obliczanie prewspółczynika i proporcji w podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego oraz projekt SLIM VAT 3
Szkolenie online, 06 luty 2023
PŁACE OD PODSTAW 2023 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2023 roku – 2 dni z ...
Szkolenie online
06 luty 2023
PŁACE OD PODSTAW 2023 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2023 roku – 2 dni z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS.
Szkolenie online, 06 luty 2023
Optymalizacja wydatków w oświacie samorządowej 2023 - cięcie kosztów czy rozsądne planowanie?
Szkolenie online
06 luty 2023
Optymalizacja wydatków w oświacie samorządowej 2023 - cięcie kosztów czy rozsądne planowanie?
Szkolenie online, 06 luty 2023
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
07 luty 2023
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów oraz w Polskim Ładzie w 2022 roku
Szkolenie online, 07 luty 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja IV
Szkolenie online
08 luty 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja IV
Szkolenie online, 08 luty 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych - gospodarowanie i ewidencja - ...
Szkolenie online
08 luty 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych - gospodarowanie i ewidencja - aspekty praktyczne
Szkolenie online, 08 luty 2023
Online: Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy
Szkolenie online
08 luty 2023
Online: Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy
Szkolenie online, 08 luty 2023
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
09 luty 2023
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 09 luty 2023
Online: Praca zdalna - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika
Szkolenie online
09 luty 2023
Online: Praca zdalna - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika
Szkolenie online, 09 luty 2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online
09 luty 2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online, 09 luty 2023
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online
10 luty 2023
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online, 10 luty 2023
Online: Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne w jednostk...
Szkolenie online
10 luty 2023
Online: Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne w jednostkach budżetowych. Podróże krajowe i zagraniczne po zmianach od 01.01.2023 r.
Szkolenie online, 10 luty 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online
10 luty 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online, 10 luty 2023
Online: Odpowiedzialność spadkobierców za podlegające zwrotowi świadczenia z pomocy społecznej...
Szkolenie online
14 luty 2023
Online: Odpowiedzialność spadkobierców za podlegające zwrotowi świadczenia z pomocy społecznej w tym świadczenia nienależnie pobrane - czyli jak ustalić spadkobierców i odzyskać od nich nienależne świadczenia?
Szkolenie online, 14 luty 2023
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2023 roku
Szkolenie online
14 luty 2023
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2023 roku
Szkolenie online, 14 luty 2023
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy
Szkolenie online
15 luty 2023
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy
Szkolenie online, 15 luty 2023
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
16 luty 2023
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 16 luty 2023
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 2023 r.
Szkolenie online
17 luty 2023
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 2023 r.
Szkolenie online, 17 luty 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online
17 luty 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online, 17 luty 2023
Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie po zm...
Szkolenie online
20 luty 2023
Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie po zmianach od listopada 2022 i stycznia 2023 r.
Szkolenie online, 20 luty 2023
VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo
Szkolenie online
20 luty 2023
VAT w kulturze w 2023 r. i przełomowe orzecznictwo
Szkolenie online, 20 luty 2023
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządow...
Szkolenie online
20 luty 2023
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo)
Szkolenie online, 20 luty 2023
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online
21 luty 2023
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 21 luty 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
21 luty 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 21 luty 2023
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem projektu zmian w K...
Szkolenie online
21 luty 2023
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem projektu zmian w Kodeksie Pracy
Szkolenie online, 21 luty 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
22 luty 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 22 luty 2023
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online
22 luty 2023
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online, 22 luty 2023
Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 20...
Szkolenie online
23 luty 2023
Online: Zasady przygotowania projektów współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie 2021-2027, w tym kwalifikowalność wydatków
Szkolenie online, 23 luty 2023
Online: Przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok
Szkolenie online
23 luty 2023
Online: Przygotowanie do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok
Szkolenie online, 23 luty 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
23 luty 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 23 luty 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
23 luty 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 23 luty 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023...
Szkolenie online
28 luty 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023 r.
Szkolenie online, 28 luty 2023
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych (art. 35 ufzo)
Szkolenie online
01 marzec 2023
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach dotowanych (art. 35 ufzo)
Szkolenie online, 01 marzec 2023
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2023
Szkolenie online
01 marzec 2023
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2023
Szkolenie online, 01 marzec 2023
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online, 02 marzec 2023
Online: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe – czyli jakie działania powin...
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe – czyli jakie działania powinien podjąć organ podatkowy gdy podatnik umiera? Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne?
Szkolenie online, 02 marzec 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 02 marzec 2023
Online: Biuletyn Prawa Pracy, czyli planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: Biuletyn Prawa Pracy, czyli planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 02 marzec 2023
Online: Egzekucja administracyjna odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy za...
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: Egzekucja administracyjna odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Szkolenie online, 02 marzec 2023
Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepis...
Szkolenie online
03 marzec 2023
Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
Szkolenie online, 03 marzec 2023
Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online
06 marzec 2023
Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 06 marzec 2023
Online: Podatek VAT w gminach w tym rozliczenie sprzedaży węgla
Szkolenie online
06 marzec 2023
Online: Podatek VAT w gminach w tym rozliczenie sprzedaży węgla
Szkolenie online, 06 marzec 2023
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online
07 marzec 2023
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online, 07 marzec 2023
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2023 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilno...
Szkolenie online
08 marzec 2023
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2023 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilności! - P. Wąż
Szkolenie online, 08 marzec 2023
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2023 r. - dr Pio...
Szkolenie online
09 marzec 2023
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2023 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 09 marzec 2023
Online: Kontrola trzeźwości oraz na obecność narkotyków - praktyka po nowelizacji przepisów
Szkolenie online
09 marzec 2023
Online: Kontrola trzeźwości oraz na obecność narkotyków - praktyka po nowelizacji przepisów
Szkolenie online, 09 marzec 2023
Online: Urlopy i zwolnienia od pracy
Szkolenie online
10 marzec 2023
Online: Urlopy i zwolnienia od pracy
Szkolenie online, 10 marzec 2023
Online: Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnyc...
Szkolenie online
14 marzec 2023
Online: Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Szkolenie online, 14 marzec 2023
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online
15 marzec 2023
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online, 15 marzec 2023
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku
Szkolenie online
15 marzec 2023
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku
Szkolenie online, 15 marzec 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - P. Wąż
Szkolenie online
16 marzec 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - P. Wąż
Szkolenie online, 16 marzec 2023
Podatek od nieruchomości
Szkolenie online
20 marzec 2023
Podatek od nieruchomości
Szkolenie online, 20 marzec 2023
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i...
Szkolenie online
22 marzec 2023
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 22 marzec 2023
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
22 marzec 2023
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 22 marzec 2023
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2023 r. - Piotr Wąż
Szkolenie online
23 marzec 2023
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2023 r. - Piotr Wąż
Szkolenie online, 23 marzec 2023
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
24 marzec 2023
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 24 marzec 2023
Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należno...
Szkolenie online
28 marzec 2023
Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych
Szkolenie online, 28 marzec 2023
Online: Podróże służbowe w 2023 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
29 marzec 2023
Online: Podróże służbowe w 2023 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 29 marzec 2023
Online: Rozliczanie dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne
Szkolenie online
29 marzec 2023
Online: Rozliczanie dotacji celowych - dotacja podręcznikowa, dotacja przedszkolna i inne
Szkolenie online, 29 marzec 2023
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zlec...
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha