zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Doręczenia elektroniczne w procedurze administracyjnej. Nowelizacja Kodeksu postępowania administr...
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Doręczenia elektroniczne w procedurze administracyjnej. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego od 5 października 2021 r. - online
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Online: Przegląd najważniejszych przepisów prawa pracy, w tym zmienionych w latach 2019-2021
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Online: Przegląd najważniejszych przepisów prawa pracy, w tym zmienionych w latach 2019-2021
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
SUBWENCJA I OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE - online
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
SUBWENCJA I OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE - online
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Online: Mniej soli, cukru i tłuszczu - receptury, gramatury i jadłospisy w żywieniu dzieci
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Online: Mniej soli, cukru i tłuszczu - receptury, gramatury i jadłospisy w żywieniu dzieci
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Obowiązki szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ...
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Obowiązki szkół, przedszkoli, placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami- przepisy wchodzące w życie 6 września 2021 roku
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Kontrola postępowania z dokumentacją w urzędach i jednostkach przez Archiwa Państwowe, w świetl...
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Kontrola postępowania z dokumentacją w urzędach i jednostkach przez Archiwa Państwowe, w świetle zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Doręczenia elektroniczne w procedurze administracyjnej. Nowelizacja Kodeksu postępowania administr...
Szkolenie online
17 wrzesień 2021
Doręczenia elektroniczne w procedurze administracyjnej. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego od 5 października 2021 r.
Szkolenie online, 17 wrzesień 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2021/2022 – koronawirus
Szkolenie online
20 wrzesień 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2021/2022 – koronawirus
Szkolenie online, 20 wrzesień 2021
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględni...
Szkolenie online
20 wrzesień 2021
Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. FDS, RFIL itp. Szkolenie on-line
Szkolenie online, 20 wrzesień 2021
Online: Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej
Szkolenie online
20 wrzesień 2021
Online: Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej
Szkolenie online, 20 wrzesień 2021
Online: Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola
Szkolenie online
20 wrzesień 2021
Online: Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola
Szkolenie online, 20 wrzesień 2021
ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line
Szkolenie online
20 wrzesień 2021
ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line
Szkolenie online, 20 wrzesień 2021
Realizacja i zamykanie projektów edukacyjnych w okresie pandemii Covid-19 - online
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Realizacja i zamykanie projektów edukacyjnych w okresie pandemii Covid-19 - online
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online: Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, RIO, M...
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Online: Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, RIO, MF
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrąc...
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online: Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Online: Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu i dochodzeniu zwrotu bonifikaty od...
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu i dochodzeniu zwrotu bonifikaty od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami publicznymi
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online:Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami ...
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Online:Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online: Aktualizacja statutów szkoły - repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkoln...
21 wrzesień 2021
Online: Aktualizacja statutów szkoły - repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego
, 21 wrzesień 2021
Wszystko o wydawaniu, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń w czasie epidemii COVID -19. Zasady wnoszenia ...
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Wszystko o wydawaniu, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń w czasie epidemii COVID -19. Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku - zwolnienia i zwroty opłat.
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych (w kazusach)
Szkolenie online
21 wrzesień 2021
Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych (w kazusach)
Szkolenie online, 21 wrzesień 2021
Online: Projekt planu finansowego szkoły i przedszkola na 2022 r. Optymalizacja wydatków
Szkolenie online
22 wrzesień 2021
Online: Projekt planu finansowego szkoły i przedszkola na 2022 r. Optymalizacja wydatków
Szkolenie online, 22 wrzesień 2021
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku – nowość!
Szkolenie online
22 wrzesień 2021
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku – nowość!
Szkolenie online, 22 wrzesień 2021
Online: Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywieni...
Szkolenie online
22 wrzesień 2021
Online: Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi
Szkolenie online, 22 wrzesień 2021
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej fi...
Szkolenie online
22 wrzesień 2021
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - online
Szkolenie online, 22 wrzesień 2021
On-line: ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY
Szkolenie online
22 wrzesień 2021
On-line: ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY
Szkolenie online, 22 wrzesień 2021
Online: Nowe normy i zalecenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online
23 wrzesień 2021
Online: Nowe normy i zalecenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 23 wrzesień 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem najnowszych zmian - dwudniowe warsztaty dla pocz...
Szkolenie online
23 wrzesień 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem najnowszych zmian - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online, 23 wrzesień 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd naj...
Szkolenie online
23 wrzesień 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli
Szkolenie online, 23 wrzesień 2021
Szkolenie on-line: Dodatki mieszkaniowe w nowej odsłonie Procedura administracyjna jako obowiązuj...
Szkolenie online
23 wrzesień 2021
Szkolenie on-line: Dodatki mieszkaniowe w nowej odsłonie Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych
Szkolenie online, 23 wrzesień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
Szkolenie online
23 wrzesień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.
Szkolenie online, 23 wrzesień 2021
Online: Rezerwa 0,4% subwencji oświatowej
Szkolenie online
23 wrzesień 2021
Online: Rezerwa 0,4% subwencji oświatowej
Szkolenie online, 23 wrzesień 2021
Online: Receptury, gramatury i jadłospisy dla osób dorosłych
Szkolenie online
24 wrzesień 2021
Online: Receptury, gramatury i jadłospisy dla osób dorosłych
Szkolenie online, 24 wrzesień 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadc...
Szkolenie online
24 wrzesień 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Szkolenie online, 24 wrzesień 2021
Zadania koordynatora czynności kancelaryjnych /archiwisty/ w urzędach i jednostkach organizacyjnyc...
Szkolenie online
24 wrzesień 2021
Zadania koordynatora czynności kancelaryjnych /archiwisty/ w urzędach i jednostkach organizacyjnych.
Szkolenie online, 24 wrzesień 2021
ON-LINE: NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ...
Szkolenie online
24 wrzesień 2021
ON-LINE: NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE- PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W TYM ZAKRESIE, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO
Szkolenie online, 24 wrzesień 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - online
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - online
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Online: Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz istotne problemy związane z konstrukcją projektów ...
Szkolenie online
27 wrzesień 2021
Online: Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz istotne problemy związane z konstrukcją projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.
Szkolenie online, 27 wrzesień 2021
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej od 30 maja 2021 r. Postępowanie administracyjne w sprawach u...
Szkolenie online
28 wrzesień 2021
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej od 30 maja 2021 r. Postępowanie administracyjne w sprawach ustalania prawa i przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. - online
Szkolenie online, 28 wrzesień 2021
Online: Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki?
Szkolenie online
28 wrzesień 2021
Online: Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli tkwią zbędne wydatki?
Szkolenie online, 28 wrzesień 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online
28 wrzesień 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online, 28 wrzesień 2021
Online: Aktualizacja statutów szkoły - repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkoln...
28 wrzesień 2021
Online: Aktualizacja statutów szkoły - repetytorium z zasad tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego
, 28 wrzesień 2021
OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY UWZ...
Szkolenie online
28 wrzesień 2021
OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W CODZIENNEJ PRAKTYCE PODMIOTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY UWZGLĘDNIENIU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Szkolenie online, 28 wrzesień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja II
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Online: Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Online: Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, ...
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy - online
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Realizacja projektów przez powiatowe urzędy pracy w 2021 - online
Szkolenie online
29 wrzesień 2021
Realizacja projektów przez powiatowe urzędy pracy w 2021 - online
Szkolenie online, 29 wrzesień 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
BUDŻET SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 2022. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem? - online
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
BUDŻET SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 2022. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem? - online
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez...
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: Rejestracja pojazdów - kary administracyjne i nadchodzące zmiany
Szkolenie online
30 wrzesień 2021
Online: Rejestracja pojazdów - kary administracyjne i nadchodzące zmiany
Szkolenie online, 30 wrzesień 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online
01 październik 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online, 01 październik 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
01 październik 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 01 październik 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online
01 październik 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online, 01 październik 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
04 październik 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 04 październik 2021
Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ich klasyfikacja i inwentaryzacja w p...
Szkolenie online
05 październik 2021
Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce
Szkolenie online, 05 październik 2021
ROZLICZANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLI MIĘDZY GMINAMI - online
Szkolenie online
05 październik 2021
ROZLICZANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLI MIĘDZY GMINAMI - online
Szkolenie online, 05 październik 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem najnowszych zmian - dwudniowe warsztaty dla pocz...
Szkolenie online
06 październik 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie z uwzględnieniem najnowszych zmian - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online, 06 październik 2021
On-line: Elektroniczne tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłat za gospod...
Szkolenie online
06 październik 2021
On-line: Elektroniczne tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie e-TW do organów egzekucyjnych.
Szkolenie online, 06 październik 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online
06 październik 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online, 06 październik 2021
Online: Jesienna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego
Szkolenie online
07 październik 2021
Online: Jesienna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego
Szkolenie online, 07 październik 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnie...
Szkolenie online
07 październik 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii
Szkolenie online, 07 październik 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
07 październik 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 07 październik 2021
Online: Prawo Pracy 2021 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
07 październik 2021
Online: Prawo Pracy 2021 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 07 październik 2021
Online: Nadzór urzędowy nad żywieniem zbiorowym dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne
Szkolenie online
08 październik 2021
Online: Nadzór urzędowy nad żywieniem zbiorowym dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne
Szkolenie online, 08 październik 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez organy administracji publicznej - z uwzgl...
Szkolenie online
08 październik 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez organy administracji publicznej - z uwzględnieniem zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z RODO - szkolenie on-line
Szkolenie online, 08 październik 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choro...
Szkolenie online
08 październik 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Pandemii
Szkolenie online, 08 październik 2021
Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych – praktycz...
Szkolenie online
08 październik 2021
Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych – praktyczne wskazówki w zakresie diagnozy i realizacji procesu
Szkolenie online, 08 październik 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie
Szkolenie online
11 październik 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie
Szkolenie online, 11 październik 2021
Online: Rozwiązywanie umowy o pracę pracownika samorządowego, przyczyny uzasadniające wypowiedze...
Szkolenie online
11 październik 2021
Online: Rozwiązywanie umowy o pracę pracownika samorządowego, przyczyny uzasadniające wypowiedzenie i redukcja etatów
Szkolenie online, 11 październik 2021
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Szkolenie online
11 październik 2021
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Szkolenie online, 11 październik 2021
Online: Inwentaryzacja majątku jednostki - inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa
Szkolenie online
11 październik 2021
Online: Inwentaryzacja majątku jednostki - inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa
Szkolenie online, 11 październik 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
11 październik 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 11 październik 2021
Online: Nadzór urzędowy nad wprowadzaniem do obrotu i znakowaniem suplementów diety
Szkolenie online
11 październik 2021
Online: Nadzór urzędowy nad wprowadzaniem do obrotu i znakowaniem suplementów diety
Szkolenie online, 11 październik 2021
Online: GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP – OSTATNIE ZMIANY
Szkolenie online
12 październik 2021
Online: GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM W JSFP – OSTATNIE ZMIANY
Szkolenie online, 12 październik 2021
Online: Zasady nadawania, znoszenia i aktualizacji nazw miejscowości ulic i adresów oraz ich ewide...
Szkolenie online
12 październik 2021
Online: Zasady nadawania, znoszenia i aktualizacji nazw miejscowości ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie według nowego rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r.
Szkolenie online, 12 październik 2021
II AKTUALIZACJA DOTACJI- PKD DLA PRZEDSZKOLI NIESAMORZĄDOWYCH. FORMA ZINDYWIDUALIZOWANA, PRACA WARS...
Szkolenie online
12 październik 2021
II AKTUALIZACJA DOTACJI- PKD DLA PRZEDSZKOLI NIESAMORZĄDOWYCH. FORMA ZINDYWIDUALIZOWANA, PRACA WARSZTATOWA W KALKULATORZE I NA DANYCH RZECZYWISTYCH
Szkolenie online, 12 październik 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a z...
Szkolenie online
13 październik 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania
Szkolenie online, 13 październik 2021
Online: Wynagrodzenia za pracę 2021
Szkolenie online
13 październik 2021
Online: Wynagrodzenia za pracę 2021
Szkolenie online, 13 październik 2021
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy
Szkolenie online
14 październik 2021
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy
Szkolenie online, 14 październik 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2021/2022 – koronawirus
Szkolenie online
14 październik 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2021/2022 – koronawirus
Szkolenie online, 14 październik 2021
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przeds...
Szkolenie online
15 październik 2021
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole
Szkolenie online, 15 październik 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online
15 październik 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online, 15 październik 2021
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online
15 październik 2021
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online, 15 październik 2021
Online: Zasady zbiorowego żywienia dzieci w żłobku
Szkolenie online
18 październik 2021
Online: Zasady zbiorowego żywienia dzieci w żłobku
Szkolenie online, 18 październik 2021
Online: Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – istotne zmiany dla systemu o...
Szkolenie online
18 październik 2021
Online: Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szkolenie online, 18 październik 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
18 październik 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 18 październik 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrące...
Szkolenie online
18 październik 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 18 październik 2021
POLICZ PIENIĄDZE W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE. Plan finansowy na 2022 rok, subwencja, arkusze organiza...
Szkolenie online
18 październik 2021
POLICZ PIENIĄDZE W SAMORZĄDOWEJ OŚWIACIE. Plan finansowy na 2022 rok, subwencja, arkusze organizacyjne, sposoby na pomniejszenie wydatków.
Szkolenie online, 18 październik 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online
19 październik 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online, 19 październik 2021
Online: Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja dany...
Szkolenie online
19 październik 2021
Online: Naliczenie subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej - weryfikacja danych przez samorządy
Szkolenie online, 19 październik 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID-19
Szkolenie online
19 październik 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID-19
Szkolenie online, 19 październik 2021
Online: RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane 3 - dniowe...
Szkolenie online
20 październik 2021
Online: RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane 3 - dniowe kompleksowe warsztaty
Szkolenie online, 20 październik 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oś...
Szkolenie online
20 październik 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych)
Szkolenie online, 20 październik 2021
Online: Skargi, wnioski i petycje w kontekście RODO w praktyce urzędów administracji publicznej
Szkolenie online
21 październik 2021
Online: Skargi, wnioski i petycje w kontekście RODO w praktyce urzędów administracji publicznej
Szkolenie online, 21 październik 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online
21 październik 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online, 21 październik 2021
Online: Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynno...
Szkolenie online
22 październik 2021
Online: Najnowsze przepisy dotyczące postępowania w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi
Szkolenie online, 22 październik 2021
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które ...
Szkolenie online
22 październik 2021
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.
Szkolenie online, 22 październik 2021
Online: AUDYTY RODO I KRIO
Szkolenie online
25 październik 2021
Online: AUDYTY RODO I KRIO
Szkolenie online, 25 październik 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online
25 październik 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online, 25 październik 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online
25 październik 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online, 25 październik 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online
26 październik 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online, 26 październik 2021
Online: Subwencja oświatowa
Szkolenie online
26 październik 2021
Online: Subwencja oświatowa
Szkolenie online, 26 październik 2021
Online: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W EDUKACJI
Szkolenie online
26 październik 2021
Online: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W EDUKACJI
Szkolenie online, 26 październik 2021
Szkolenie on-line: ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEG...
Szkolenie online
26 październik 2021
Szkolenie on-line: ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – CZYLI JAK PRZEPROWADZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ POSTĘPOWANIE ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ZARZUT NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?
Szkolenie online, 26 październik 2021
Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online
27 październik 2021
Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online, 27 październik 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
27 październik 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 27 październik 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online
27 październik 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online, 27 październik 2021
Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli
Szkolenie online
28 październik 2021
Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli
Szkolenie online, 28 październik 2021
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online
28 październik 2021
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online, 28 październik 2021
Online: RODO WYBRANE ZAGADNIENIA - audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony ...
Szkolenie online
28 październik 2021
Online: RODO WYBRANE ZAGADNIENIA - audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a rodo
Szkolenie online, 28 październik 2021
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – orzecznictwo i praktyka
Szkolenie online
29 październik 2021
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – orzecznictwo i praktyka
Szkolenie online, 29 październik 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online
03 listopad 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online, 03 listopad 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online
04 listopad 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online, 04 listopad 2021
Online: Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Szkolenie online
05 listopad 2021
Online: Kontrola warunków pracy (Państwowej Inspekcji Pracy)
Szkolenie online, 05 listopad 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online
05 listopad 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online, 05 listopad 2021
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej. Szkolenie dla samorządów
Szkolenie online
08 listopad 2021
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej. Szkolenie dla samorządów
Szkolenie online, 08 listopad 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień ...
Szkolenie online
09 listopad 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień 2020)
Szkolenie online, 09 listopad 2021
Online: Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce ni...
Szkolenie online
10 listopad 2021
Online: Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 8 lipca 2021r.
Szkolenie online, 10 listopad 2021
Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi
Szkolenie online
10 listopad 2021
Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi
Szkolenie online, 10 listopad 2021
Online: Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych
Szkolenie online
16 listopad 2021
Online: Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 16 listopad 2021
Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i ...
Szkolenie online
17 listopad 2021
Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych
Szkolenie online, 17 listopad 2021
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
18 listopad 2021
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 18 listopad 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja IV
Szkolenie online
19 listopad 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja IV
Szkolenie online, 19 listopad 2021
Online: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polskim prawie bilansowym i podatkowym....
Szkolenie online
23 listopad 2021
Online: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polskim prawie bilansowym i podatkowym. Przedłużenie regulacji w amortyzacji środków trwałych, nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Szkolenie online, 23 listopad 2021
Online: ZFŚS w 2021 r. - Ustawa o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie sw...
Szkolenie online
24 listopad 2021
Online: ZFŚS w 2021 r. - Ustawa o ZFŚS w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Szkolenie online, 24 listopad 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwz...
Szkolenie online
25 listopad 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19
Szkolenie online, 25 listopad 2021
Online: Samorządowe prawo pracy
Szkolenie online
26 listopad 2021
Online: Samorządowe prawo pracy
Szkolenie online, 26 listopad 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online
26 listopad 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online, 26 listopad 2021
Online: Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uw...
Szkolenie online
26 listopad 2021
Online: Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
Szkolenie online, 26 listopad 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświ...
Szkolenie online
29 listopad 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 29 listopad 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
01 grudzień 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 01 grudzień 2021
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę
Szkolenie online
03 grudzień 2021
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę
Szkolenie online, 03 grudzień 2021
Online: Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu ...
Szkolenie online
03 grudzień 2021
Online: Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenie online, 03 grudzień 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online
10 grudzień 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online, 10 grudzień 2021
Online: Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19
Szkolenie online
10 grudzień 2021
Online: Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19
Szkolenie online, 10 grudzień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - NOWOŚĆ!
Szkolenie online
15 grudzień 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - NOWOŚĆ!
Szkolenie online, 15 grudzień 2021
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA w 2021 roku
Szkolenie online
16 grudzień 2021
Online: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA w 2021 roku
Szkolenie online, 16 grudzień 2021

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha