zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji us...
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Zasady przygotowania i rozliczania projektów EFS+, w tym z metodami uproszczonymi
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Zasady przygotowania i rozliczania projektów EFS+, w tym z metodami uproszczonymi
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe – czyli jakie działania powin...
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe – czyli jakie działania powinien podjąć organ podatkowy gdy podatnik umiera? Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne?
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak sobie radzić, jak ro...
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak sobie radzić, jak rozpoznać?
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Kontrola zarządcza od „A” do „Z”
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Kontrola zarządcza od „A” do „Z”
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
13 czerwca 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 13 czerwca 2024
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zlec...
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 TYS. ZŁ - REGULACJE, ZASADY, REGULAMINY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Szkolenie online
14 czerwca 2024
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 TYS. ZŁ - REGULACJE, ZASADY, REGULAMINY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach oświatowych 2024 r. - praktyczne aspekty
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Ochrona danych osobowych (RODO) w placówkach oświatowych 2024 r. - praktyczne aspekty
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządow...
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo)
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Przygotowanie do inwentaryzacji majątku jednostki w 2024 r.
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Przygotowanie do inwentaryzacji majątku jednostki w 2024 r.
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przez organy gminy - procedura, kryteria rozgranic...
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przez organy gminy - procedura, kryteria rozgraniczenia, koszty postępowania
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Kontrola przewoźników posiadających licencje i zezwolenia
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Kontrola przewoźników posiadających licencje i zezwolenia
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżk...
Szkolenie online
14 czerwca 2024
Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ.
Szkolenie online
14 czerwca 2024
DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ.
Szkolenie online, 14 czerwca 2024
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych - jak prawidłowo realizować orzeczenia ...
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych - jak prawidłowo realizować orzeczenia i zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami, aby nie zwracać dotacji
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 roku – 2 dni z liczn...
Szkolenie online
17 czerwca 2024
PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 roku – 2 dni z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: Licencje i zezwolenia w transporcie drogowym
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: Licencje i zezwolenia w transporcie drogowym
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: Dochody i przychody jednostek sektora finansów publicznych
Szkolenie online
17 czerwca 2024
Online: Dochody i przychody jednostek sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 17 czerwca 2024
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cate...
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
WYCINKA ZIELENI W 2024 r.
Szkolenie online
18 czerwca 2024
WYCINKA ZIELENI W 2024 r.
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Online: Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Online: Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Księgowość projektów unijnych
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Księgowość projektów unijnych
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Kontrola projektów polityki spójności UE w perspektywie 2021 2027 oraz w projektach KPO
Szkolenie online
18 czerwca 2024
Kontrola projektów polityki spójności UE w perspektywie 2021 2027 oraz w projektach KPO
Szkolenie online, 18 czerwca 2024
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ
Szkolenie online
19 czerwca 2024
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GM...
Szkolenie online
19 czerwca 2024
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
Online: OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online
19 czerwca 2024
Online: OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu
Szkolenie online
19 czerwca 2024
Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024
Szkolenie online
19 czerwca 2024
KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pr...
Szkolenie online
19 czerwca 2024
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pracy w 2024 r.
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
Kontrola zarządcza w jsfp dla początkujących (w tym harmonogram tworzenia obowiązkowych dokument...
Szkolenie online
19 czerwca 2024
Kontrola zarządcza w jsfp dla początkujących (w tym harmonogram tworzenia obowiązkowych dokumentów)
Szkolenie online, 19 czerwca 2024
On-line: Wynagrodzenie wg prawa pracy i jako czynnik motywacyjny
Szkolenie online
20 czerwca 2024
On-line: Wynagrodzenie wg prawa pracy i jako czynnik motywacyjny
Szkolenie online, 20 czerwca 2024
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
20 czerwca 2024
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 20 czerwca 2024
Online: Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online
20 czerwca 2024
Online: Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 20 czerwca 2024
Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce ochrony zdrowia – warsztat
Szkolenie online
20 czerwca 2024
Online: Tworzenie procedury STANDARDY OCHRONY MAŁOLENICH w placówce ochrony zdrowia – warsztat
Szkolenie online, 20 czerwca 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online
20 czerwca 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online, 20 czerwca 2024
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I ICH DORĘCZANIE – WZÓR Z...
Szkolenie online
20 czerwca 2024
OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I ICH DORĘCZANIE – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”
Szkolenie online, 20 czerwca 2024
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online
21 czerwca 2024
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online, 21 czerwca 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online
21 czerwca 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online, 21 czerwca 2024
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
21 czerwca 2024
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 21 czerwca 2024
Online: Kontrola OSK i SKP oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji po zmianie przepisów
Szkolenie online
21 czerwca 2024
Online: Kontrola OSK i SKP oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji po zmianie przepisów
Szkolenie online, 21 czerwca 2024
Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należnoś...
Szkolenie online
21 czerwca 2024
Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych
Szkolenie online, 21 czerwca 2024
Online: Zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do oznakowania robót – planowane oraz awaryjne dzia...
Szkolenie online
24 czerwca 2024
Online: Zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do oznakowania robót – planowane oraz awaryjne działania w pasie drogowym w odniesieniu do zastosowanego oznakowania
Szkolenie online, 24 czerwca 2024
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online
24 czerwca 2024
Online: Rozliczanie dotacji oświatowych - jak prawidłowo wydatkować dotacje
Szkolenie online, 24 czerwca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
24 czerwca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
, 24 czerwca 2024
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
Szkolenie online
24 czerwca 2024
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
Szkolenie online, 24 czerwca 2024
Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gm...
Szkolenie online
24 czerwca 2024
Online: Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie
Szkolenie online, 24 czerwca 2024
Online: Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świe...
Szkolenie online
24 czerwca 2024
Online: Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli NIK i RIO
Szkolenie online, 24 czerwca 2024
Online: Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje. Wytyczne projektowania z...
Szkolenie online
25 czerwca 2024
Online: Lokalizacja zjazdów z dróg publicznych - postępowanie i sankcje. Wytyczne projektowania zjazdów. Nowe warunki techniczno-budowlane.
Szkolenie online, 25 czerwca 2024
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
25 czerwca 2024
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 25 czerwca 2024
UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W KSIĘGOW...
Szkolenie online
25 czerwca 2024
UMOWA, FAKTURA, WYCIĄG BANKOWY, CZYLI ZAANGAŻOWANIE, ZOBOWIĄZANIE I WYDATEK BUDŻETOWY W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU
Szkolenie online, 25 czerwca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich w OBIEKTACH HOTELARSKICH oraz turystycznych lub innych miejsc...
Szkolenie online
25 czerwca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich w OBIEKTACH HOTELARSKICH oraz turystycznych lub innych miejscach zakwaterowania zbiorowego
Szkolenie online, 25 czerwca 2024
Online: NABORY DO PRACY W SAMORZĄDZIE
Szkolenie online
26 czerwca 2024
Online: NABORY DO PRACY W SAMORZĄDZIE
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
Online: Statuty szkół i przedszkoli - co powinny zawierać, a czego należy unikać?
Szkolenie online
26 czerwca 2024
Online: Statuty szkół i przedszkoli - co powinny zawierać, a czego należy unikać?
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE W SPRAWOZDAWCZOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2024
Szkolenie online
26 czerwca 2024
NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE W SPRAWOZDAWCZOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2024
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
26 czerwca 2024
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
Online: VAT w JST w 2024 roku w tym korekta roczna
Szkolenie online
26 czerwca 2024
Online: VAT w JST w 2024 roku w tym korekta roczna
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
Online: OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE. Czasowe odebranie zwierząt z uwagi na znęcanie się. PLANOWANE...
Szkolenie online
26 czerwca 2024
Online: OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE. Czasowe odebranie zwierząt z uwagi na znęcanie się. PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE
Szkolenie online, 26 czerwca 2024
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja VI - Piotr Wąż
Szkolenie online
27 czerwca 2024
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja VI - Piotr Wąż
Szkolenie online, 27 czerwca 2024
Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W SAMORZĄDZIE ORAZ FUNCJONOWANIA UR...
Szkolenie online
27 czerwca 2024
Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W SAMORZĄDZIE ORAZ FUNCJONOWANIA URZĘDU
Szkolenie online, 27 czerwca 2024
Online: Kompendium prawa pracy - dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
27 czerwca 2024
Online: Kompendium prawa pracy - dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 27 czerwca 2024
Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić...
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić i przygotować się do kontroli?
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świ...
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych i wewnętrznych uregulowań. Przygotowanie do kontroli zarządczej na następny rok
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nie...
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Reglamentacja zajęcia drogi wewnętrznej. Wzory i przykłady.
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Kontrole NIK w jst w 2024 r. w zakresie RODO oraz bezpieczeństwa informacji - praktyczne aspekty
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Kontrole NIK w jst w 2024 r. w zakresie RODO oraz bezpieczeństwa informacji - praktyczne aspekty
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych w świetle aktualnego orzecznictwa
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych w świetle aktualnego orzecznictwa
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: Kontrola dotacji oświatowych w praktyce
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY - ZASADY TWORZENIA I MODYFIKOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEG...
Szkolenie online
28 czerwca 2024
Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY - ZASADY TWORZENIA I MODYFIKOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO, PRACY I WYNAGRADZANIA PO ZMIANACH PRZEPISÓW
Szkolenie online, 28 czerwca 2024
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online
01 lipca 2024
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online, 01 lipca 2024
Online: Fundusz Pomocy na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy
Szkolenie online
01 lipca 2024
Online: Fundusz Pomocy na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy
Szkolenie online, 01 lipca 2024
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
02 lipca 2024
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów
Szkolenie online, 02 lipca 2024
Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze
Szkolenie online
02 lipca 2024
Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze
Szkolenie online, 02 lipca 2024
Online: Dwie ścieżki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w 2024 r. - Zadania organu prowadząc...
Szkolenie online
02 lipca 2024
Online: Dwie ścieżki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w 2024 r. - Zadania organu prowadzącego - Jak nie pogubić się w gąszczu starych i nowych przepisów?
Szkolenie online, 02 lipca 2024
Online: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI – dotacje i pożyczki UE na projekty
Szkolenie online
04 lipca 2024
Online: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI – dotacje i pożyczki UE na projekty
Szkolenie online, 04 lipca 2024
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2024
Szkolenie online
04 lipca 2024
Online: Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2024
Szkolenie online, 04 lipca 2024
METODYKA SPORZĄDZANIA PISM FORMALNO-PRAWNYCH ze szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych...
Szkolenie online
04 lipca 2024
METODYKA SPORZĄDZANIA PISM FORMALNO-PRAWNYCH ze szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych, w tym także odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia
Szkolenie online, 04 lipca 2024
Online: Aneksy do arkuszy organizacji
Szkolenie online
04 lipca 2024
Online: Aneksy do arkuszy organizacji
Szkolenie online, 04 lipca 2024
Online: OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W OŚWIACIE SAMORZĄDOWEJ 2024/2025 – CIĘCIE KOSZTÓW CZY ROZSĄD...
Szkolenie online
05 lipca 2024
Online: OPTYMALIZACJA WYDATKÓW W OŚWIACIE SAMORZĄDOWEJ 2024/2025 – CIĘCIE KOSZTÓW CZY ROZSĄDNE PLANOWANIE?
Szkolenie online, 05 lipca 2024
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na przykładzie EZD RP
Szkolenie online
05 lipca 2024
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na przykładzie EZD RP
Szkolenie online, 05 lipca 2024
Online: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym 2024
Szkolenie online
08 lipca 2024
Online: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym 2024
Szkolenie online, 08 lipca 2024
Online: Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego
Szkolenie online
08 lipca 2024
Online: Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego
Szkolenie online, 08 lipca 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków
Szkolenie online
09 lipca 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla praktyków
Szkolenie online, 09 lipca 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online
09 lipca 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online, 09 lipca 2024
Online: Jak przygotować konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej bez uchybień formaln...
Szkolenie online
10 lipca 2024
Online: Jak przygotować konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej bez uchybień formalnych?
Szkolenie online, 10 lipca 2024
Online: BUDŻET OBYWATELSKI JAKO SZCZEGÓLNA FORMA KONSULTACJI
Szkolenie online
11 lipca 2024
Online: BUDŻET OBYWATELSKI JAKO SZCZEGÓLNA FORMA KONSULTACJI
Szkolenie online, 11 lipca 2024
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
12 lipca 2024
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 12 lipca 2024
Online: Inżynieria ruchu w pracy zarządu drogi - kontrole, analizy, problemy
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Inżynieria ruchu w pracy zarządu drogi - kontrole, analizy, problemy
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)
Szkolenie online
16 lipca 2024
Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)
Szkolenie online, 16 lipca 2024
Online: Stop patodeweloperce i inne przepisy warunków technicznych
Szkolenie online
16 lipca 2024
Online: Stop patodeweloperce i inne przepisy warunków technicznych
Szkolenie online, 16 lipca 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online
17 lipca 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online, 17 lipca 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online
22 lipca 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online, 22 lipca 2024
Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle aktualnego orzec...
Szkolenie online
25 lipca 2024
Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli
Szkolenie online, 25 lipca 2024
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
02 sierpnia 2024
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 02 sierpnia 2024
Online: Ochrona sygnalistów w organizacji
Szkolenie online
05 sierpnia 2024
Online: Ochrona sygnalistów w organizacji
Szkolenie online, 05 sierpnia 2024
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online
06 sierpnia 2024
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online, 06 sierpnia 2024
Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle ...
Szkolenie online
07 sierpnia 2024
Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle prawa oświatowego?
Szkolenie online, 07 sierpnia 2024
Online: Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku
Szkolenie online
12 sierpnia 2024
Online: Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku
Szkolenie online, 12 sierpnia 2024
Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy
Szkolenie online
22 sierpnia 2024
Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy
Szkolenie online, 22 sierpnia 2024
Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - Piotr ...
Szkolenie online
23 sierpnia 2024
Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - Piotr Malinowski
Szkolenie online, 23 sierpnia 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
23 sierpnia 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 23 sierpnia 2024
Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomocy i zatrudnianie pracowników niepełno...
Szkolenie online
28 sierpnia 2024
Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomocy i zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
Szkolenie online, 28 sierpnia 2024
Online: CZAS PRACY w jednostkach samorządu terytorialnego - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
28 sierpnia 2024
Online: CZAS PRACY w jednostkach samorządu terytorialnego - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 28 sierpnia 2024
Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online
29 sierpnia 2024
Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online, 29 sierpnia 2024
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp
Szkolenie online
30 sierpnia 2024
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp
Szkolenie online, 30 sierpnia 2024
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr...
Szkolenie online
30 sierpnia 2024
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 30 sierpnia 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
04 września 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 04 września 2024
Online: Staż w zatrudnieniu i wynikające z niego uprawnienia pracownicze. Studium przypadków - dr...
Szkolenie online
05 września 2024
Online: Staż w zatrudnieniu i wynikające z niego uprawnienia pracownicze. Studium przypadków - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 05 września 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wą...
Szkolenie online
11 września 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wąż
Szkolenie online, 11 września 2024
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
12 września 2024
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 12 września 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
17 września 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 17 września 2024
Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
18 września 2024
Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 18 września 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
20 września 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 20 września 2024
Online: Doręczenia elektroniczne
Szkolenie online
23 września 2024
Online: Doręczenia elektroniczne
Szkolenie online, 23 września 2024
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
25 września 2024
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 25 września 2024
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Pio...
Szkolenie online
26 września 2024
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 26 września 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
16 października 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 16 października 2024
Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieś...
Szkolenie online
13 listopada 2024
Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieść sukces
Szkolenie online, 13 listopada 2024

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha