zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online
26 września 2023
Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online, 26 września 2023
Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem. Nabywanie prawa wł...
Szkolenie online
26 września 2023
Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem. Nabywanie prawa własności dróg i nadawanie statusu dróg publicznych.
Szkolenie online, 26 września 2023
Online: Postępowanie administracyjne w sprawach ustalania prawa i przyznawanie świadczeń z pomocy...
Szkolenie online
27 września 2023
Online: Postępowanie administracyjne w sprawach ustalania prawa i przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej PO NOWELIZACJI z 28 lipca 2023 r.
Szkolenie online, 27 września 2023
Online: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w praktyce
Szkolenie online
27 września 2023
Online: Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych i niemasowych w praktyce
Szkolenie online, 27 września 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadz...
Szkolenie online
27 września 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę zdalną? - P. Wąż
Szkolenie online, 27 września 2023
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych...
Szkolenie online
27 września 2023
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.
Szkolenie online, 27 września 2023
Online: Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS) – prakt...
Szkolenie online
28 września 2023
Online: Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS) – praktyczny aspekt wewnętrznej legislacji
Szkolenie online, 28 września 2023
Online: Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publiczn...
Szkolenie online
02 października 2023
Online: Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych - ODWOŁANE ze względu na zmiany w prawie
Szkolenie online, 02 października 2023
Online: Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia
Szkolenie online
02 października 2023
Online: Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia
Szkolenie online, 02 października 2023
Online: Zatrudniane pracowników samorządowych – wybrane zagadnienia
Szkolenie online
03 października 2023
Online: Zatrudniane pracowników samorządowych – wybrane zagadnienia
Szkolenie online, 03 października 2023
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
04 października 2023
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 04 października 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
05 października 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 05 października 2023
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online
09 października 2023
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online, 09 października 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak sobie radzić, jak ro...
Szkolenie online
10 października 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak sobie radzić, jak rozpoznać?
Szkolenie online, 10 października 2023
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
11 października 2023
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 11 października 2023
Online: Gospodarka odpadami komunalnymi oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach po noweliza...
Szkolenie online
11 października 2023
Online: Gospodarka odpadami komunalnymi oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach po nowelizacji ustawy wraz z najnowszymi zmianami.
Szkolenie online, 11 października 2023
Online: Ocena pracy dyrektora jednostki oświatowej dokonana przez organ prowadzący – krok po kro...
Szkolenie online
11 października 2023
Online: Ocena pracy dyrektora jednostki oświatowej dokonana przez organ prowadzący – krok po kroku
Szkolenie online, 11 października 2023
Online: Rola i zadania osoby kierującej pracownikami w świetle przepisów prawa i praktyki
Szkolenie online
11 października 2023
Online: Rola i zadania osoby kierującej pracownikami w świetle przepisów prawa i praktyki
Szkolenie online, 11 października 2023
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
12 października 2023
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 12 października 2023
Online: Specyfika zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych w praktyce
Szkolenie online
12 października 2023
Online: Specyfika zatrudniania nauczycieli w placówkach oświatowych w praktyce
Szkolenie online, 12 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem
Szkolenie online
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem
Szkolenie online, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
16 października 2023
Online: Praktyczne aspekty zarządzania szkołą i przedszkolem -kopia
, 16 października 2023
Online: Kompendium prawa pracy - dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
17 października 2023
Online: Kompendium prawa pracy - dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 17 października 2023
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
18 października 2023
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 18 października 2023
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
19 października 2023
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 19 października 2023
Online: Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza - selekcja i skontrum - dla osób, których dokum...
Szkolenie online
20 października 2023
Online: Praca techniczna nauczyciela bibliotekarza - selekcja i skontrum - dla osób, których dokumentacja pracy jest prowadzona w wersji papierowej
Szkolenie online, 20 października 2023
Online: Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publiczn...
Szkolenie online
23 października 2023
Online: Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych... - ODWOŁANE ze względu na zmiany w prawie
Szkolenie online, 23 października 2023
Online: Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Szkolenie online
23 października 2023
Online: Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Szkolenie online, 23 października 2023
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
24 października 2023
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów
Szkolenie online, 24 października 2023
Online: ZFŚS w 2023 r. – Zmiany w wysokości odpisu od lipca 2023 r.
Szkolenie online
24 października 2023
Online: ZFŚS w 2023 r. – Zmiany w wysokości odpisu od lipca 2023 r.
Szkolenie online, 24 października 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
25 października 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 25 października 2023
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
25 października 2023
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 25 października 2023
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online
25 października 2023
Online: Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej
Szkolenie online, 25 października 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
25 października 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 25 października 2023
Online: Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudni...
Szkolenie online
27 października 2023
Online: Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty
Szkolenie online, 27 października 2023
Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych
Szkolenie online
27 października 2023
Online: Czy i jak przeprowadzić proces centralizacji usług w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 27 października 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
30 października 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 30 października 2023
Online: Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy
Szkolenie online
30 października 2023
Online: Zmiany w prawie oświatowym – nowa ścieżka awansu zawodowego i ocena pracy
Szkolenie online, 30 października 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III - dr P. Wąż
Szkolenie online
08 listopada 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III - dr P. Wąż
Szkolenie online, 08 listopada 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
14 listopada 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 14 listopada 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
15 listopada 2023
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 15 listopada 2023
Online: Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach
Szkolenie online
20 listopada 2023
Online: Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach
Szkolenie online, 20 listopada 2023
Online: Ocenianie i klasyfikacja uczniów zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Szkolenie online
22 listopada 2023
Online: Ocenianie i klasyfikacja uczniów zgodnie z przepisami prawa oświatowego
Szkolenie online, 22 listopada 2023
Online: Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudni...
Szkolenie online
24 listopada 2023
Online: Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty-kopia
Szkolenie online, 24 listopada 2023
Online: Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów w roku szkolnym 2023/...
Szkolenie online
27 listopada 2023
Online: Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów w roku szkolnym 2023/2024
Szkolenie online, 27 listopada 2023
Online: Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudni...
Szkolenie online
14 grudnia 2023
Online: Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów – przygotowanie do kontroli Kuratora Oświaty-kopia
Szkolenie online, 14 grudnia 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha