zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
21 marzec 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 21 marzec 2023
Online: Prawo Pracy 2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
21 marzec 2023
Online: Prawo Pracy 2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 21 marzec 2023
Online: Tworzenie i aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w jednostkach budżetow...
Szkolenie online
21 marzec 2023
Online: Tworzenie i aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w jednostkach budżetowych - regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje, z uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy w 2023 r.
Szkolenie online, 21 marzec 2023
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i...
Szkolenie online
22 marzec 2023
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 22 marzec 2023
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
22 marzec 2023
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 22 marzec 2023
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2023 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wą...
Szkolenie online
23 marzec 2023
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2023 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wąż
Szkolenie online, 23 marzec 2023
Online: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
Szkolenie online
23 marzec 2023
Online: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej
Szkolenie online, 23 marzec 2023
Online: ZFŚS w 2023 r.
Szkolenie online
24 marzec 2023
Online: ZFŚS w 2023 r.
Szkolenie online, 24 marzec 2023
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online
27 marzec 2023
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online, 27 marzec 2023
Online: Wynagrodzenia za pracę 2023
Szkolenie online
28 marzec 2023
Online: Wynagrodzenia za pracę 2023
Szkolenie online, 28 marzec 2023
Online: Najważniejsze zmiany prawa pracy, w tym w 2023 roku
Szkolenie online
28 marzec 2023
Online: Najważniejsze zmiany prawa pracy, w tym w 2023 roku
Szkolenie online, 28 marzec 2023
Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2023 r.
Szkolenie online
28 marzec 2023
Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2023 r.
Szkolenie online, 28 marzec 2023
Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należno...
Szkolenie online
28 marzec 2023
Online: Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych
Szkolenie online, 28 marzec 2023
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online
29 marzec 2023
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online, 29 marzec 2023
Online: Podróże służbowe w 2023 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
29 marzec 2023
Online: Podróże służbowe w 2023 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 29 marzec 2023
Online: Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych...
Szkolenie online
29 marzec 2023
Online: Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości, z zakresu administracji publicznej itp. oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online, 29 marzec 2023
Online: Należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w kazusach ) po zmi...
Szkolenie online
29 marzec 2023
Online: Należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych (w kazusach ) po zmianach od 01.01.2023 r.
Szkolenie online, 29 marzec 2023
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych 2023
Szkolenie online
30 marzec 2023
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych 2023
Szkolenie online, 30 marzec 2023
Online: Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. ...
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - Elżbieta Rabenda
Szkolenie online
31 marzec 2023
Online: Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - Elżbieta Rabenda
Szkolenie online, 31 marzec 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadz...
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Praca zdalna – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę zdalną? - P. Wąż
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online
04 kwiecień 2023
Online: Dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne – prawne aspekty, jak sobie radzić?
Szkolenie online, 04 kwiecień 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zlec...
Szkolenie online
05 kwiecień 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS, US, pracownikiem i zleceniobiorcą
Szkolenie online, 05 kwiecień 2023
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?
Szkolenie online
06 kwiecień 2023
Online: Praca na umowach cywilnoprawnych – jak stosować w praktyce?
Szkolenie online, 06 kwiecień 2023
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2023
Szkolenie online
07 kwiecień 2023
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2023
Szkolenie online, 07 kwiecień 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – wdrażanie zmian w 2023 r.
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pr...
Szkolenie online
12 kwiecień 2023
Online: Rozwiązywanie stosunku pracy – formułowanie uzasadnień w świetle zmian w Kodeksie Pracy w 2023 r.
Szkolenie online, 12 kwiecień 2023
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zmian w Kodeksie P...
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online
13 kwiecień 2023
Online: Nowelizacja kodeksu pracy 2023
Szkolenie online, 13 kwiecień 2023
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w ra...
Szkolenie online
14 kwiecień 2023
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 14 kwiecień 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: Zmiany w kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online
17 kwiecień 2023
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
Szkolenie online, 17 kwiecień 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy
Szkolenie online
18 kwiecień 2023
Online: Nowe rozwiązania w kodeksie pracy
Szkolenie online, 18 kwiecień 2023
Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023...
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2023 r.
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy jednostkach samorządu terytorialnego
Szkolenie online
19 kwiecień 2023
Online: Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy jednostkach samorządu terytorialnego
Szkolenie online, 19 kwiecień 2023
Online: ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy w 2023 roku
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy w 2023 roku
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja I
Szkolenie online
20 kwiecień 2023
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja I
Szkolenie online, 20 kwiecień 2023
Online: Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - ostatnie zmiany
Szkolenie online
21 kwiecień 2023
Online: Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP - ostatnie zmiany
Szkolenie online, 21 kwiecień 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
25 kwiecień 2023
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 25 kwiecień 2023
Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa
Szkolenie online
26 kwiecień 2023
Online: Jak przeciwdziałać mobbingowi – problemy praktyczne, analiza orzecznictwa
Szkolenie online, 26 kwiecień 2023
Online: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – wybrane zagadnienia procedury administracyjnej
Szkolenie online
27 kwiecień 2023
Online: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – wybrane zagadnienia procedury administracyjnej
Szkolenie online, 27 kwiecień 2023
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online
08 maj 2023
Online: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Szkolenie online, 08 maj 2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online
08 maj 2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online, 08 maj 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
10 maj 2023
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 10 maj 2023
Online: Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy
Szkolenie online
12 maj 2023
Online: Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy
Szkolenie online, 12 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektroni...
Szkolenie online
12 maj 2023
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki doręczeń elektronicznych
Szkolenie online, 12 maj 2023
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
15 maj 2023
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 15 maj 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
16 maj 2023
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 16 maj 2023
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników
Szkolenie online
24 maj 2023
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników
Szkolenie online, 24 maj 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha