zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizowa...
Szkolenie online
29 listopad 2022
Online: Praca zdalna według projektu zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę świadczoną poza zakładem prac
Szkolenie online, 29 listopad 2022
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2022 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilno...
Szkolenie online
30 listopad 2022
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2022 roku - z uwzględnieniem pakietu mobilności!
Szkolenie online, 30 listopad 2022
Online: Związki zawodowe w praktyce
Szkolenie online
30 listopad 2022
Online: Związki zawodowe w praktyce
Szkolenie online, 30 listopad 2022
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
01 grudzień 2022
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 01 grudzień 2022
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online
01 grudzień 2022
Online: PRAWO PRACY – wybrane zagadnienia dla kadry kierującej pracownikami
Szkolenie online, 01 grudzień 2022
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i...
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online
02 grudzień 2022
Online: Pracownicze uprawnienia związane z rodzicielstwem
Szkolenie online, 02 grudzień 2022
Online: ZFŚS w 2022 i 2023 r. - ostatnie i planowane zmiany
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: ZFŚS w 2022 i 2023 r. - ostatnie i planowane zmiany
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych (w k...
Szkolenie online
05 grudzień 2022
Online: Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i rozliczanie urlopów pracowniczych (w kazusach)
Szkolenie online, 05 grudzień 2022
Online: Wynagrodzenia za pracę 2022/2023 - z uwzględnieniem Nowego Polskiego Ładu i „trzynastek...
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Online: Wynagrodzenia za pracę 2022/2023 - z uwzględnieniem Nowego Polskiego Ładu i „trzynastek”
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Lista płac 2022/2023 a nadchodzące zmiany; Jak poprawnie naliczyć wynagrodzenie
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Online: Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (2022). Typowe błędy i ich skutki w zakresie dz...
Szkolenie online
06 grudzień 2022
Online: Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (2022). Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej
Szkolenie online, 06 grudzień 2022
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Egzekucja w pomocy społecznej w tym problematyka wystawiania elektronicznych tytułów wyko...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Egzekucja w pomocy społecznej w tym problematyka wystawiania elektronicznych tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz obowiązku stosowania od 1 stycznia 2023r. elektronicznych zawiadomień wierzycie
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i mac...
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian w 2022 r. oraz w 2023 r.
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji
Szkolenie online
07 grudzień 2022
Online: Ustawa o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych po nowelizacji
Szkolenie online, 07 grudzień 2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej „13”
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
08 grudzień 2022
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 08 grudzień 2022
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2022...
Szkolenie online
09 grudzień 2022
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej w 2022 r.
Szkolenie online, 09 grudzień 2022
Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) – po zmianach od lipca 2022 r.
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) – po zmianach od lipca 2022 r.
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Umowy o pracę w samorządzie – najnowsze regulacje prawne
Szkolenie online
12 grudzień 2022
Online: Umowy o pracę w samorządzie – najnowsze regulacje prawne
Szkolenie online, 12 grudzień 2022
Online: Zmiany w prawie pracy 2022/2023 z uwzględnieniem planowanych zmian w kodeksie pracy
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Zmiany w prawie pracy 2022/2023 z uwzględnieniem planowanych zmian w kodeksie pracy
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach samorządowych
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Samorządowe prawo pracy w 2022 roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Online: Samorządowe prawo pracy w 2022 roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne w jednostkach bud...
Szkolenie online
13 grudzień 2022
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne w jednostkach budżetowych
Szkolenie online, 13 grudzień 2022
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
14 grudzień 2022
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 14 grudzień 2022
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
14 grudzień 2022
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 14 grudzień 2022
Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.
Szkolenie online
15 grudzień 2022
Online: Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.
Szkolenie online, 15 grudzień 2022
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
15 grudzień 2022
Online: Zmiany w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
, 15 grudzień 2022
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online
16 grudzień 2022
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online, 16 grudzień 2022
Online: Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2022/2023 r. (w jed...
Szkolenie online
16 grudzień 2022
Online: Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2022/2023 r. (w jednostkach z głównym księgowych i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnyc
Szkolenie online, 16 grudzień 2022
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III - dr P. Wąż
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III - dr P. Wąż
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online
19 grudzień 2022
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r.
Szkolenie online, 19 grudzień 2022
Online: Zmiany w Kodeksie Pracy (2 dni)
Szkolenie online
20 grudzień 2022
Online: Zmiany w Kodeksie Pracy (2 dni)
Szkolenie online, 20 grudzień 2022
Online: Prawo Pracy 2022/2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online
20 grudzień 2022
Online: Prawo Pracy 2022/2023 – dwudniowe szkolenie dla początkujących
Szkolenie online, 20 grudzień 2022
Online: Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia
Szkolenie online
18 styczeń 2023
Online: Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia
Szkolenie online, 18 styczeń 2023
Online: Podatek od środków transportowych w 2023 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transp...
Szkolenie online
19 styczeń 2023
Online: Podatek od środków transportowych w 2023 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych.
Szkolenie online, 19 styczeń 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
25 styczeń 2023
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 25 styczeń 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
03 luty 2023
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 03 luty 2023
Online: Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy
Szkolenie online
08 luty 2023
Online: Inkasent podatkowy w systemie podatków i opłat stanowiących dochody gminy
Szkolenie online, 08 luty 2023
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2023 roku
Szkolenie online
14 luty 2023
Online: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2023 roku
Szkolenie online, 14 luty 2023
Online: Egzekucja administracyjna odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy za...
Szkolenie online
02 marzec 2023
Online: Egzekucja administracyjna odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Szkolenie online, 02 marzec 2023

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha