zaproponuj szkolenia

nadchodzące szkolenia

nadchodzące szkolenia

Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online
27 lutego 2024
Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online, 27 lutego 2024
Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy
Szkolenie online
28 lutego 2024
Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy
Szkolenie online, 28 lutego 2024
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
28 lutego 2024
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 28 lutego 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
29 lutego 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 29 lutego 2024
Online: Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2024/2025 dla JST
Szkolenie online
04 marca 2024
Online: Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2024/2025 dla JST
Szkolenie online, 04 marca 2024
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2024
Szkolenie online
05 marca 2024
LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2024
Szkolenie online, 05 marca 2024
PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 roku – 2 DNI z liczn...
Szkolenie online
06 marca 2024
PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 roku – 2 DNI z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS
Szkolenie online, 06 marca 2024
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - P. Wąż
Szkolenie online
06 marca 2024
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - P. Wąż
Szkolenie online, 06 marca 2024
Online: Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
Szkolenie online
07 marca 2024
Online: Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
Szkolenie online, 07 marca 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wą...
Szkolenie online
07 marca 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wąż
Szkolenie online, 07 marca 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
08 marca 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 08 marca 2024
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
08 marca 2024
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 08 marca 2024
Online: Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach MELDUNKÓW i EWID...
Szkolenie online
08 marca 2024
Online: Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach MELDUNKÓW i EWIDENCJI LUDNOŚCI na tle praktyki i orzecznictwa
Szkolenie online, 08 marca 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online
11 marca 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online, 11 marca 2024
Online: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalani...
Szkolenie online
11 marca 2024
Online: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór - windykacja
Szkolenie online, 11 marca 2024
Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej
Szkolenie online
12 marca 2024
Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej
Szkolenie online, 12 marca 2024
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 2023 r./2024 r - warsztaty praktyczne online
Szkolenie online
12 marca 2024
WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 2023 r./2024 r - warsztaty praktyczne online
Szkolenie online, 12 marca 2024
Online: Praktyczne rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cyw...
Szkolenie online
13 marca 2024
Online: Praktyczne rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych
Szkolenie online, 13 marca 2024
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024
13 marca 2024
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2024
, 13 marca 2024
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
13 marca 2024
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 13 marca 2024
Online: Arkusz organizacji pracy szkoły/przedszkola i ruch kadrowy w roku szkolnym 2024/2025. Oszcz...
Szkolenie online
14 marca 2024
Online: Arkusz organizacji pracy szkoły/przedszkola i ruch kadrowy w roku szkolnym 2024/2025. Oszczędności w granicach prawa
Szkolenie online, 14 marca 2024
Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomo-cy i zatrudnianie pracowników niepełn...
Szkolenie online
14 marca 2024
Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomo-cy i zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
Szkolenie online, 14 marca 2024
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr...
Szkolenie online
14 marca 2024
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 14 marca 2024
Online: Praca zdalna - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika
Szkolenie online
14 marca 2024
Online: Praca zdalna - obowiązki pracodawcy i prawa pracownika
Szkolenie online, 14 marca 2024
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online
15 marca 2024
Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej
Szkolenie online, 15 marca 2024
Online: Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku – wybrane zagadnienia z uw...
Szkolenie online
15 marca 2024
Online: Prawo pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem końca kadencji
Szkolenie online, 15 marca 2024
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w ra...
Szkolenie online
19 marca 2024
Pracownik na zwolnieniu lekarskim – jak prawidłowo wyliczyć krok po kroku świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 19 marca 2024
Online: Problematyka zatrudniania pracowników w placówkach oświatowych na podstawie Kodeksu pracy...
Szkolenie online
19 marca 2024
Online: Problematyka zatrudniania pracowników w placówkach oświatowych na podstawie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – podobieństwa i różnice
Szkolenie online, 19 marca 2024
Online: Planowane zmiany w Prawie Pracy w 2024
Szkolenie online
20 marca 2024
Online: Planowane zmiany w Prawie Pracy w 2024
Szkolenie online, 20 marca 2024
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
20 marca 2024
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 20 marca 2024
Lista płac 2023/2024 – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń.
Szkolenie online
20 marca 2024
Lista płac 2023/2024 – krok po kroku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń.
Szkolenie online, 20 marca 2024
Online: Współpracy pracodawców z organizacjami związkowymi i SIP - prawa i obowiązki obu stron,...
Szkolenie online
21 marca 2024
Online: Współpracy pracodawców z organizacjami związkowymi i SIP - prawa i obowiązki obu stron, rokowania i negocjacje na praktycznych przykładach
Szkolenie online, 21 marca 2024
Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
21 marca 2024
Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 21 marca 2024
Online: Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów
Szkolenie online
25 marca 2024
Online: Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów
Szkolenie online, 25 marca 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online
25 marca 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online, 25 marca 2024
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej z uwzględnieniem zmian w awansie za...
Szkolenie online
27 marca 2024
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej z uwzględnieniem zmian w awansie zawodowym nauczyciela wpływających na jej częstotliwość i rangę
Szkolenie online, 27 marca 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
09 kwietnia 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 09 kwietnia 2024
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Pio...
Szkolenie online
09 kwietnia 2024
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 09 kwietnia 2024
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
11 kwietnia 2024
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 11 kwietnia 2024
Online: Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pra...
Szkolenie online
15 kwietnia 2024
Online: Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Szkolenie online, 15 kwietnia 2024
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online
18 kwietnia 2024
Online: Kasa zapomogowo-pożyczkowa - praktyka, dokumenty, interpretacje urzędowe
Szkolenie online, 18 kwietnia 2024
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online
22 kwietnia 2024
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online, 22 kwietnia 2024
Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie
Szkolenie online
23 kwietnia 2024
Online: Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie
Szkolenie online, 23 kwietnia 2024
Online: Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć poprawne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w ...
Szkolenie online
25 kwietnia 2024
Online: Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć poprawne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025
Szkolenie online, 25 kwietnia 2024
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
14 maja 2024
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 14 maja 2024
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świ...
Szkolenie online
24 maja 2024
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych i wewnętrznych uregulowań. Przygotowanie do kontroli zarządczej na następny rok
Szkolenie online, 24 maja 2024

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha