zaproponuj szkolenia

Szkolenia online

Zachęcamy do udziału w szkoleniach online realizowanych przez OWAL

Zasady żywienia zbiorowego - webinaria

Szkolenia zamknięte (Na zamówienie)

nadchodzące szkolenia

Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online, 25 luty 2021
WYCINKA ZIELENI W 2021 R. Szkolenie on-line
Szkolenie online
25 luty 2021
WYCINKA ZIELENI W 2021 R. Szkolenie on-line
Szkolenie online, 25 luty 2021
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomo...
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne.
Szkolenie online, 25 luty 2021
Online: ARKUSZ ORGANIZACJI TO NIC TRUDNEGO! - CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWAĆ ORGANIZACJĘ PRACY S...
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: ARKUSZ ORGANIZACJI TO NIC TRUDNEGO! - CZYLI JAK PRAWIDŁOWO ZAPLANOWAĆ ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY?
Szkolenie online, 25 luty 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wyda...
Szkolenie online
25 luty 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Szkolenie online, 25 luty 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 25 luty 2021
Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania ...
Szkolenie online
25 luty 2021
Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty gospodarowania Szkolenie on-line
Szkolenie online, 25 luty 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnie...
Szkolenie online
25 luty 2021
Online: Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych z uwzględnieniem ograniczeń oraz wymogów prawnych związanych ze stanem epidemii
Szkolenie online, 25 luty 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online
26 luty 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online, 26 luty 2021
URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY Szkolenie on-line
Szkolenie online
26 luty 2021
URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY Szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online
26 luty 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
Szkolenie online
26 luty 2021
Online: Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
Szkolenie online, 26 luty 2021
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje ...
Szkolenie online
26 luty 2021
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19 Szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online
26 luty 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwz...
Szkolenie online
26 luty 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19
Szkolenie online, 26 luty 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji przez organy administracji publicznej (rady gmin...
Szkolenie online
26 luty 2021
Prawidłowe rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji przez organy administracji publicznej (rady gmin, miast, powiatów, sejmik oraz ich komisje) - szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 luty 2021
Online: Nowe normy i zalecenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online
01 marzec 2021
Online: Nowe normy i zalecenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 01 marzec 2021
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drze...
Szkolenie online
01 marzec 2021
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii
Szkolenie online, 01 marzec 2021
Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrow...
Szkolenie online
02 marzec 2021
Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szkolenie online, 02 marzec 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online
02 marzec 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online, 02 marzec 2021
USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R– PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEM...
Szkolenie online
02 marzec 2021
USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R– PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY, ORZECZNICTWO Szkolenie on-line
Szkolenie online, 02 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online
02 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online, 02 marzec 2021
Online: Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochod...
Szkolenie online
02 marzec 2021
Online: Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochodu w lokalach mieszkalnych. Śmierć lokatora – postępowanie.
Szkolenie online, 02 marzec 2021
Rewolucja w dodatkach mieszkaniowych. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania d...
Szkolenie online
03 marzec 2021
Rewolucja w dodatkach mieszkaniowych. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych Szkolenie on-line
Szkolenie online, 03 marzec 2021
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które ...
Szkolenie online
03 marzec 2021
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie sta...
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w czasie stanu epidemii
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywan...
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów. Bezprzetargowe oddanie w najem/dzierżawę.
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choro...
Szkolenie online
03 marzec 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz pandemii
Szkolenie online, 03 marzec 2021
Online: Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Zarządzanie pasem drogowym w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
04 marzec 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 04 marzec 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przeds...
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – lipiec 2020, luty 2021. Przebieg e...
Szkolenie online
05 marzec 2021
Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – lipiec 2020, luty 2021. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach – rola i obowiązki wierzyciela/organu egzekucyjnego.
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online
05 marzec 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online, 05 marzec 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadc...
Szkolenie online
08 marzec 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Szkolenie online, 08 marzec 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online
08 marzec 2021
Online: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 234 ustawy prawo wodne
Szkolenie online, 08 marzec 2021
AKTUALIZACJE PKD DLA PRZEDSZKOLI 2021. WARSZTATY Szkolenie on-line
Szkolenie online
08 marzec 2021
AKTUALIZACJE PKD DLA PRZEDSZKOLI 2021. WARSZTATY Szkolenie on-line
Szkolenie online, 08 marzec 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online
09 marzec 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online, 09 marzec 2021
Online: Aktualizacja wskaźnika zwiększającego dotację dla szkół publicznych niesamorządowych
Szkolenie online
09 marzec 2021
Online: Aktualizacja wskaźnika zwiększającego dotację dla szkół publicznych niesamorządowych
Szkolenie online, 09 marzec 2021
Online: Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie zagrożeni...
Szkolenie online
09 marzec 2021
Online: Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID 19
Szkolenie online, 09 marzec 2021
Online: Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gm...
Szkolenie online
09 marzec 2021
Online: Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa.
Szkolenie online, 09 marzec 2021
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online
09 marzec 2021
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online, 09 marzec 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online
10 marzec 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online, 10 marzec 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
Szkolenie online
10 marzec 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.
Szkolenie online, 10 marzec 2021
Online: Kontrole dotacji w siedzibie jednostki niesamorządowej
Szkolenie online
10 marzec 2021
Online: Kontrole dotacji w siedzibie jednostki niesamorządowej
Szkolenie online, 10 marzec 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wyda...
Szkolenie online
10 marzec 2021
online: Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
Szkolenie online, 10 marzec 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epi...
Szkolenie online
10 marzec 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epidemii COVID-19
Szkolenie online, 10 marzec 2021
Online: ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022
Szkolenie online
11 marzec 2021
Online: ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022
Szkolenie online, 11 marzec 2021
Online: RODO -wybrane zagadnienia: audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony d...
Szkolenie online
11 marzec 2021
Online: RODO -wybrane zagadnienia: audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, Krajowe Ramy Interopercyjności, informacja publiczna a RODO
Szkolenie online, 11 marzec 2021
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od ...
Szkolenie online
11 marzec 2021
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid-19
Szkolenie online, 11 marzec 2021
VAT w kulturze 2021
Szkolenie online
11 marzec 2021
VAT w kulturze 2021
Szkolenie online, 11 marzec 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online
11 marzec 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online, 11 marzec 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
11 marzec 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 11 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia za pracę 2021
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia za pracę 2021
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Pierwsza aktualizacja rocznych kwot dotacji oświatowych dla przedszkoli i szkół podstawow...
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Pierwsza aktualizacja rocznych kwot dotacji oświatowych dla przedszkoli i szkół podstawowych
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez...
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją, a ochrona danych osobowych
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w pos...
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy Szkolenie on-line
Szkolenie online
12 marzec 2021
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy Szkolenie on-line
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Pierwsza aktualizacja rocznych kwot dotacji oświatowych dla szkół ponadpodstawowych
Szkolenie online
12 marzec 2021
Online: Pierwsza aktualizacja rocznych kwot dotacji oświatowych dla szkół ponadpodstawowych
Szkolenie online, 12 marzec 2021
Online: Przetargowe i bezprzetargowe zbywanie nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskac...
Szkolenie online
15 marzec 2021
Online: Przetargowe i bezprzetargowe zbywanie nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli
Szkolenie online, 15 marzec 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
15 marzec 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 15 marzec 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online
15 marzec 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online, 15 marzec 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online
16 marzec 2021
Online: Regulaminy i procedury wewnątrzzakładowe
Szkolenie online, 16 marzec 2021
Online: Żywienie dzieci w żłobkach
Szkolenie online
16 marzec 2021
Online: Żywienie dzieci w żłobkach
Szkolenie online, 16 marzec 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie
Szkolenie online
16 marzec 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie
Szkolenie online, 16 marzec 2021
Online: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i oszczędnego ...
Szkolenie online
16 marzec 2021
Online: Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli 2021/2022 pod kątem optymalnego i oszczędnego planowania
Szkolenie online, 16 marzec 2021
VAT w JST – aktualne problemy
Szkolenie online
16 marzec 2021
VAT w JST – aktualne problemy
Szkolenie online, 16 marzec 2021
Online: Zamień chemię na jedzenie
Szkolenie online
16 marzec 2021
Online: Zamień chemię na jedzenie
Szkolenie online, 16 marzec 2021
Online: ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022
Szkolenie online
17 marzec 2021
Online: ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022
Szkolenie online, 17 marzec 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online
17 marzec 2021
Online: Ocena operatu szacunkowego
Szkolenie online, 17 marzec 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online
17 marzec 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online, 17 marzec 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oś...
Szkolenie online
17 marzec 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych)
Szkolenie online, 17 marzec 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online
18 marzec 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online, 18 marzec 2021
Online: PRAWO PRACY 2021 – zmiany?
Szkolenie online
18 marzec 2021
Online: PRAWO PRACY 2021 – zmiany?
Szkolenie online, 18 marzec 2021
Online: Zamówienia publiczne w instytucjach oświaty
Szkolenie online
18 marzec 2021
Online: Zamówienia publiczne w instytucjach oświaty
Szkolenie online, 18 marzec 2021
Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami...
Szkolenie online
18 marzec 2021
Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi. 3-dniowy kurs
Szkolenie online, 18 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online
18 marzec 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online, 18 marzec 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online
19 marzec 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja III
Szkolenie online, 19 marzec 2021
AKTUALIZACJE PKD DLA PRZEDSZKOLI 2021. WARSZTATY Szkolenie on-line
Szkolenie online
19 marzec 2021
AKTUALIZACJE PKD DLA PRZEDSZKOLI 2021. WARSZTATY Szkolenie on-line
Szkolenie online, 19 marzec 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrąc...
Szkolenie online
19 marzec 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 19 marzec 2021
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw - kurs 6-dniowy weekendowy
Szkolenie online
20 marzec 2021
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw - kurs 6-dniowy weekendowy
Szkolenie online, 20 marzec 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
22 marzec 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 22 marzec 2021
Online: Płace od podstaw 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
22 marzec 2021
Online: Płace od podstaw 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 22 marzec 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświ...
Szkolenie online
22 marzec 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 22 marzec 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online
24 marzec 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online, 24 marzec 2021
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online
25 marzec 2021
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online, 25 marzec 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień ...
Szkolenie online
25 marzec 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień 2020)
Szkolenie online, 25 marzec 2021
Online: ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022
Szkolenie online
25 marzec 2021
Online: ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2021/2022
Szkolenie online, 25 marzec 2021
Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line
Szkolenie online
26 marzec 2021
Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 marzec 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem intendenta
Szkolenie online
26 marzec 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze okiem intendenta
Szkolenie online, 26 marzec 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online
26 marzec 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online, 26 marzec 2021
Online: Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko ż...
Szkolenie online
26 marzec 2021
Online: Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.
Szkolenie online, 26 marzec 2021
RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane 3-dniowe komplekso...
Szkolenie online
29 marzec 2021
RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane 3-dniowe kompleksowe warsztaty
Szkolenie online, 29 marzec 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
29 marzec 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 29 marzec 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
30 marzec 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 30 marzec 2021
Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online
30 marzec 2021
Online: Inwentaryzacja środków trwałych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online, 30 marzec 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd naj...
Szkolenie online
30 marzec 2021
Online: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli
Szkolenie online, 30 marzec 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie online
30 marzec 2021
Online: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenie online, 30 marzec 2021
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online
30 marzec 2021
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online, 30 marzec 2021
Online: Profilaktyka zakażeń SARS-Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego ...
Szkolenie online
31 marzec 2021
Online: Profilaktyka zakażeń SARS-Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych
Szkolenie online, 31 marzec 2021
Online: Ruch kadrowy w oświacie
Szkolenie online
06 kwiecień 2021
Online: Ruch kadrowy w oświacie
Szkolenie online, 06 kwiecień 2021
Online: Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce urzędów administracji publicznej
Szkolenie online
07 kwiecień 2021
Online: Pełnomocnictwa i upoważnienia w praktyce urzędów administracji publicznej
Szkolenie online, 07 kwiecień 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online
07 kwiecień 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online, 07 kwiecień 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a z...
Szkolenie online
08 kwiecień 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania - 2020/2021 rok
Szkolenie online, 08 kwiecień 2021
Online: Weryfikacja kosztowa arkuszy organizacyjnych szkół ponadpodstawowych
Szkolenie online
08 kwiecień 2021
Online: Weryfikacja kosztowa arkuszy organizacyjnych szkół ponadpodstawowych
Szkolenie online, 08 kwiecień 2021
Online: Weryfikacja kosztowa arkuszy organizacyjnych. Szkolenie dla samorządów gminnych
Szkolenie online
08 kwiecień 2021
Online: Weryfikacja kosztowa arkuszy organizacyjnych. Szkolenie dla samorządów gminnych
Szkolenie online, 08 kwiecień 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online
09 kwiecień 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online, 09 kwiecień 2021
Online: Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli - strategia działania samorząd...
Szkolenie online
14 kwiecień 2021
Online: Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli - strategia działania samorządowca
Szkolenie online, 14 kwiecień 2021
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych za 202...
Szkolenie online
14 kwiecień 2021
Online: Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych za 2020 r. po zmianie ustawy o finansach publicznych
Szkolenie online, 14 kwiecień 2021
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej. Szkolenie dla samorządów
Szkolenie online
14 kwiecień 2021
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej. Szkolenie dla samorządów
Szkolenie online, 14 kwiecień 2021
Online: Jak prawidłowo wydatkować dotacje oświatowe, aktualizacja kwot dotacji - szkolenie dla po...
Szkolenie online
15 kwiecień 2021
Online: Jak prawidłowo wydatkować dotacje oświatowe, aktualizacja kwot dotacji - szkolenie dla podmiotów dotowanych
Szkolenie online, 15 kwiecień 2021
Online: Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej
Szkolenie online
16 kwiecień 2021
Online: Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej
Szkolenie online, 16 kwiecień 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem naj...
Szkolenie online
19 kwiecień 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 19 kwiecień 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online
19 kwiecień 2021
Online: Wynagrodzenia w oświacie 2020 - dwudniowe warsztaty dla początkujących
Szkolenie online, 19 kwiecień 2021
Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ich klasyfikacja i inwentaryzacja w p...
Szkolenie online
20 kwiecień 2021
Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce
Szkolenie online, 20 kwiecień 2021
Online: Statut szkoły/przedszkola podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji ...
Szkolenie online
20 kwiecień 2021
Online: Statut szkoły/przedszkola podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu JST
Szkolenie online, 20 kwiecień 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
21 kwiecień 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 21 kwiecień 2021
Online: Brakowanie dokumentacji projektów unijnych
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Brakowanie dokumentacji projektów unijnych
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Procedura budżetowa JST
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Procedura budżetowa JST
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online
26 kwiecień 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online, 26 kwiecień 2021
Online: Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r.
Szkolenie online
10 maj 2021
Online: Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r.
Szkolenie online, 10 maj 2021

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha