zaproponuj szkolenia

Szkolenia oświatowe

Szkolenia kadrowo-płacowe

Zasady żywienia zbiorowego - webinaria

nadchodzące szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online
15 lipca 2024
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Inżynieria ruchu w pracy zarządu drogi - kontrole, analizy, problemy
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Inżynieria ruchu w pracy zarządu drogi - kontrole, analizy, problemy
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległo...
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Fundusz Pomocy na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Fundusz Pomocy na kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Organizacja i realizacja akcji kurierskiej
Szkolenie online, 15 lipca 2024
FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWO...
Szkolenie online
15 lipca 2024
FUNDUSZ PRACY I KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ORAZ PRACE INTERWENCYJNE I ROBOTY PUBLICZNE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027
Szkolenie online
15 lipca 2024
Zasady rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Kodeks Postępowania Administracyjnego (2 dni)
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Regulacja stanów prawnych nieruchomości
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów żywienia zbiorowego
Szkolenie online
15 lipca 2024
Online: Wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów żywienia zbiorowego
Szkolenie online, 15 lipca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji us...
Szkolenie online
16 lipca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)
Szkolenie online, 16 lipca 2024
Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)
Szkolenie online
16 lipca 2024
Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)
Szkolenie online, 16 lipca 2024
Online: Warunki techniczne budynków po nowelizacjach z sierpnia 2024 r.
Szkolenie online
16 lipca 2024
Online: Warunki techniczne budynków po nowelizacjach z sierpnia 2024 r.
Szkolenie online, 16 lipca 2024
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych - jak prawidłowo realizować orzeczenia ...
Szkolenie online
17 lipca 2024
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych - jak prawidłowo realizować orzeczenia i zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami, aby nie zwracać dotacji
Szkolenie online, 17 lipca 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online
17 lipca 2024
Online: OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY Z TYTUŁU RODZICIELSTWA A UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Szkolenie online, 17 lipca 2024
Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych
Szkolenie online
17 lipca 2024
Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych
Szkolenie online, 17 lipca 2024
Online: Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach MELDUNKÓW i EWID...
Szkolenie online
19 lipca 2024
Online: Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach MELDUNKÓW i EWIDENCJI LUDNOŚCI na tle praktyki i orzecznictwa
Szkolenie online, 19 lipca 2024
Online: Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
Szkolenie online
19 lipca 2024
Online: Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt
Szkolenie online, 19 lipca 2024
Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku ...
Szkolenie online
19 lipca 2024
Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025.
Szkolenie online, 19 lipca 2024
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cate...
Szkolenie online
22 lipca 2024
Online: Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy
Szkolenie online, 22 lipca 2024
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online
22 lipca 2024
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online, 22 lipca 2024
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. NOWELIZACJA...
Szkolenie online
22 lipca 2024
Online: Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. NOWELIZACJA Z 13 lipca 2023 r.
Szkolenie online, 22 lipca 2024
KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – aktualne problemy w 2024 r.
Szkolenie online
22 lipca 2024
KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA – aktualne problemy w 2024 r.
Szkolenie online, 22 lipca 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online
22 lipca 2024
Online: CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA
Szkolenie online, 22 lipca 2024
Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem. Nabywanie prawa wł...
Szkolenie online
23 lipca 2024
Online: DROGI WEWNĘTRZNE. Zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem. Nabywanie prawa własności dróg i nadawanie statusu dróg publicznych.
Szkolenie online, 23 lipca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich w OBIEKTACH HOTELARSKICH oraz turystycznych lub innych miejsc...
Szkolenie online
23 lipca 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich w OBIEKTACH HOTELARSKICH oraz turystycznych lub innych miejscach zakwaterowania zbiorowego
Szkolenie online, 23 lipca 2024
Online: Ustawa o ochronie sygnalistów - obowiązki pracodawcy
Szkolenie online
23 lipca 2024
Online: Ustawa o ochronie sygnalistów - obowiązki pracodawcy
Szkolenie online, 23 lipca 2024
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GM...
Szkolenie online
24 lipca 2024
Online: Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi
Szkolenie online, 24 lipca 2024
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
Szkolenie online
24 lipca 2024
Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.
Szkolenie online, 24 lipca 2024
Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle aktualnego orzec...
Szkolenie online
25 lipca 2024
Online: Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli
Szkolenie online, 25 lipca 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANY...
Szkolenie online
25 lipca 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANYCH ZMIAN
Szkolenie online, 25 lipca 2024
Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić...
Szkolenie online
26 lipca 2024
Online: Kontrola poprawności pobrania i wydatkowania dotacji przez przedszkola - jak przeprowadzić i przygotować się do kontroli?
Szkolenie online, 26 lipca 2024
Online: Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online
26 lipca 2024
Online: Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 26 lipca 2024
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ
Szkolenie online
26 lipca 2024
Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ
Szkolenie online, 26 lipca 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAW...
Szkolenie online
26 lipca 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
Szkolenie online, 26 lipca 2024
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych...
Szkolenie online
26 lipca 2024
Online: Kontrola zarządcza. Cele i kompetencje jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz w świetle protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF
Szkolenie online, 26 lipca 2024
Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenie online
29 lipca 2024
Online: NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE PRZEPISU art. 234 USTAWY PRAWO WODNE
Szkolenie online, 29 lipca 2024
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
29 lipca 2024
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 29 lipca 2024
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online
29 lipca 2024
Online: Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
Szkolenie online, 29 lipca 2024
Online: Inwestycje drogowe - tryby nabycia nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysoko...
Szkolenie online
29 lipca 2024
Online: Inwestycje drogowe - tryby nabycia nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysokości odszkodowania
Szkolenie online, 29 lipca 2024
Online: OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE. Czasowe odebranie zwierząt z uwagi na znęcanie się. PLANOWANE...
Szkolenie online
30 lipca 2024
Online: OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE. Czasowe odebranie zwierząt z uwagi na znęcanie się. PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE
Szkolenie online, 30 lipca 2024
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online
31 lipca 2024
Online: Podatek od środków transportowych
Szkolenie online, 31 lipca 2024
Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nie...
Szkolenie online
31 lipca 2024
Online: Zawieranie umów W TYM dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Reglamentacja zajęcia drogi wewnętrznej. Wzory i przykłady
Szkolenie online, 31 lipca 2024
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online
02 sierpnia 2024
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów, archiwum zakładowe
Szkolenie online, 02 sierpnia 2024
Online: Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po zmianach w ustawie o postępowa...
Szkolenie online
02 sierpnia 2024
Online: Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po zmianach w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie od 25 marca 2024r.
Szkolenie online, 02 sierpnia 2024
RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane - 3-dniowe komple...
Szkolenie online
05 sierpnia 2024
RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane - 3-dniowe kompleksowe warsztaty
Szkolenie online, 05 sierpnia 2024
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online
05 sierpnia 2024
Online: Rachunkowość budżetowa od podstaw (4 dni)
Szkolenie online, 05 sierpnia 2024
Online: Ochrona sygnalistów w organizacji
Szkolenie online
05 sierpnia 2024
Online: Ochrona sygnalistów w organizacji
Szkolenie online, 05 sierpnia 2024
NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE - prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zak...
Szkolenie online
06 sierpnia 2024
NARUSZENIE STANU WÓD NA GRUNCIE - prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy praktyki, orzecznictwo
Szkolenie online, 06 sierpnia 2024
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online
06 sierpnia 2024
Online: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie
Szkolenie online, 06 sierpnia 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji us...
Szkolenie online
06 sierpnia 2024
Online: Standardy ochrony małoletnich - nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)-
Szkolenie online, 06 sierpnia 2024
Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle ...
Szkolenie online
07 sierpnia 2024
Online: Jak optymalnie zorganizować pracę świetlicy szkolnej i zajęć świetlicowych w świetle prawa oświatowego?
Szkolenie online, 07 sierpnia 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online
07 sierpnia 2024
Online: PŁATNIK 10.02.002 - praktyczna nauka pracy w systemie od podstaw - krok po kroku
Szkolenie online, 07 sierpnia 2024
Online: Jak założyć, prowadzić, finansować, nadzorować i kontrolować żłobki i kluby dzieci...
Szkolenie online
08 sierpnia 2024
Online: Jak założyć, prowadzić, finansować, nadzorować i kontrolować żłobki i kluby dziecięce?
Szkolenie online, 08 sierpnia 2024
Online: Obsługa CEIDG przez samorząd
Szkolenie online
08 sierpnia 2024
Online: Obsługa CEIDG przez samorząd
Szkolenie online, 08 sierpnia 2024
Online: Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego
Szkolenie online
08 sierpnia 2024
Online: Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego
Szkolenie online, 08 sierpnia 2024
Online: VAT w JST w 2024 roku w tym korekta roczna
Szkolenie online
08 sierpnia 2024
Online: VAT w JST w 2024 roku w tym korekta roczna
Szkolenie online, 08 sierpnia 2024
Księgowość projektów unijnych
Szkolenie online
08 sierpnia 2024
Księgowość projektów unijnych
Szkolenie online, 08 sierpnia 2024
Online: Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online
09 sierpnia 2024
Online: Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 09 sierpnia 2024
Online: Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku
Szkolenie online
12 sierpnia 2024
Online: Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku
Szkolenie online, 12 sierpnia 2024
Online: OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online
12 sierpnia 2024
Online: OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online, 12 sierpnia 2024
Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze
Szkolenie online
12 sierpnia 2024
Online: Prawo budowlane - postępowanie legalizacyjne i naprawcze
Szkolenie online, 12 sierpnia 2024
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2024 r. wraz z omówieniem nowelizacji („ustawa usp...
Szkolenie online
14 sierpnia 2024
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2024 r. wraz z omówieniem nowelizacji („ustawa usprawniająca proces inwestycyjny”)
Szkolenie online, 14 sierpnia 2024
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych - szkolenie on-line
Szkolenie online
14 sierpnia 2024
Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych - szkolenie on-line
Szkolenie online, 14 sierpnia 2024
Online: ZMIANY ORGANIZACYJNO - KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online
14 sierpnia 2024
Online: ZMIANY ORGANIZACYJNO - KADROWE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Szkolenie online, 14 sierpnia 2024
PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 r.– 2 dni z licznymi ...
Szkolenie online
19 sierpnia 2024
PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian w 2024 r.– 2 dni z licznymi przykładami naliczania wynagrodzeń oraz zasiłków ZUS
Szkolenie online, 19 sierpnia 2024
Online: Główne stanowiska kierowania i zapasowe miejsca pracy
Szkolenie online
19 sierpnia 2024
Online: Główne stanowiska kierowania i zapasowe miejsca pracy
Szkolenie online, 19 sierpnia 2024
Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online
19 sierpnia 2024
Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online, 19 sierpnia 2024
PODATEK PIT i ZUS - zmiany od 2024 r.
Szkolenie online
20 sierpnia 2024
PODATEK PIT i ZUS - zmiany od 2024 r.
Szkolenie online, 20 sierpnia 2024
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
20 sierpnia 2024
Online: System Informacji Oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 20 sierpnia 2024
Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżk...
Szkolenie online
20 sierpnia 2024
Online: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego według ,,starej” i ,,nowej” ścieżki awansu zawodowego
Szkolenie online, 20 sierpnia 2024
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych skł...
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiące wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianach rozporządzenia Rady Ministrów
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej. Finansowanie pomocy psy...
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w teorii i praktyce szkolnej. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkolenie dla samorządów i dyrektorów szkół/przedszkoli.
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w oświacie samorządowej
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w oświacie samorządowej
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/25
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/25
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Docelowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Docelowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Nowy rok szkolny 2024/2025 – poradnik dyrektora szkoły/przedszkola i plan nadzoru
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Nowy rok szkolny 2024/2025 – poradnik dyrektora szkoły/przedszkola i plan nadzoru
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2024/2025 z uwzględnie...
Szkolenie online
21 sierpnia 2024
Online: Zadania dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2024 r
Szkolenie online, 21 sierpnia 2024
Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy
Szkolenie online
22 sierpnia 2024
Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy
Szkolenie online, 22 sierpnia 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online
22 sierpnia 2024
Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW
Szkolenie online, 22 sierpnia 2024
Online: Aneksy do arkuszy organizacji
Szkolenie online
22 sierpnia 2024
Online: Aneksy do arkuszy organizacji
Szkolenie online, 22 sierpnia 2024
Online: Jak prawidłowo zatrudnić nauczycieli i ustalić ich ścieżkę awansu zawodowego?
Szkolenie online
22 sierpnia 2024
Online: Jak prawidłowo zatrudnić nauczycieli i ustalić ich ścieżkę awansu zawodowego?
Szkolenie online, 22 sierpnia 2024
Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - Piotr ...
Szkolenie online
23 sierpnia 2024
Online: Problematyka zatrudniania cudzoziemców w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - Piotr Malinowski
Szkolenie online, 23 sierpnia 2024
Online: Godziny ponadwymiarowe nauczycieli - jak rozliczać i optymalizować wydatki?
Szkolenie online
23 sierpnia 2024
Online: Godziny ponadwymiarowe nauczycieli - jak rozliczać i optymalizować wydatki?
Szkolenie online, 23 sierpnia 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
23 sierpnia 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 23 sierpnia 2024
Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W SAMORZĄDZIE ORAZ FUNCJONOWANIA UR...
Szkolenie online
26 sierpnia 2024
Online: KOMPENDIUM DLA SEKRETARZY GMINY Z ZAKRESU PRAWA PRACY W SAMORZĄDZIE ORAZ FUNCJONOWANIA URZĘDU
Szkolenie online, 26 sierpnia 2024
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci...
Szkolenie online
26 sierpnia 2024
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (2 dni)
Szkolenie online, 26 sierpnia 2024
Online: Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państ...
Szkolenie online
26 sierpnia 2024
Online: Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Szkolenie online, 26 sierpnia 2024
Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku ...
Szkolenie online
26 sierpnia 2024
Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025.
Szkolenie online, 26 sierpnia 2024
Online: ABC dyrektora przedszkola i szkoły - Roman Lorens
Szkolenie online
26 sierpnia 2024
Online: ABC dyrektora przedszkola i szkoły - Roman Lorens
Szkolenie online, 26 sierpnia 2024
Online: Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego….. i co dalej? Prawa i obowiązki ...
Szkolenie online
27 sierpnia 2024
Online: Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego….. i co dalej? Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Szkolenie online, 27 sierpnia 2024
Online: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, nadzór pedagogiczny i zmiany ...
Szkolenie online
27 sierpnia 2024
Online: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, nadzór pedagogiczny i zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2024/2025
Szkolenie online, 27 sierpnia 2024
Online: Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS + w systemie SOWA
Szkolenie online
27 sierpnia 2024
Online: Przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS + w systemie SOWA
Szkolenie online, 27 sierpnia 2024
Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomocy i zatrudnianie pracowników niepełno...
Szkolenie online
28 sierpnia 2024
Online: PFRON - obowiązki wobec funduszu, uzyskiwanie pomocy i zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
Szkolenie online, 28 sierpnia 2024
Online: CZAS PRACY w jednostkach samorządu terytorialnego - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
28 sierpnia 2024
Online: CZAS PRACY w jednostkach samorządu terytorialnego - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 28 sierpnia 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAW...
Szkolenie online
28 sierpnia 2024
Online: URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
Szkolenie online, 28 sierpnia 2024
Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online
29 sierpnia 2024
Online: Działy HR/kadr i płac we współczesnej organizacji zakładów pracy w ujęciu prawnym
Szkolenie online, 29 sierpnia 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online
29 sierpnia 2024
Online: Postępowanie administracyjne dla początkujących
Szkolenie online, 29 sierpnia 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANY...
Szkolenie online
29 sierpnia 2024
Online: PRAWO PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 r. Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZANYCH ZMIAN
Szkolenie online, 29 sierpnia 2024
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp
Szkolenie online
30 sierpnia 2024
Online: Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jsfp
Szkolenie online, 30 sierpnia 2024
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr...
Szkolenie online
30 sierpnia 2024
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 roku w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 30 sierpnia 2024
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób ...
Szkolenie online
02 września 2024
Online: Nowoczesny kucharz - kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób dorosłych (2 dni)
Szkolenie online, 02 września 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
04 września 2024
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 04 września 2024
Online: Staż w zatrudnieniu i wynikające z niego uprawnienia pracownicze. Studium przypadków - dr...
Szkolenie online
05 września 2024
Online: Staż w zatrudnieniu i wynikające z niego uprawnienia pracownicze. Studium przypadków - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 05 września 2024
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online
06 września 2024
Online: Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Szkolenie online, 06 września 2024
Online: Dietetyka dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego z elementami systemu HACC...
Szkolenie online
06 września 2024
Online: Dietetyka dla osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego z elementami systemu HACCP (19 godzin)
Szkolenie online, 06 września 2024
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na przykładzie EZD RP
Szkolenie online
06 września 2024
Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na przykładzie EZD RP
Szkolenie online, 06 września 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online
09 września 2024
Online: Zasady wynagradzania nauczycieli
Szkolenie online, 09 września 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wą...
Szkolenie online
11 września 2024
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2024 r. w tym nowa część E akt osobowych - Piotr Wąż
Szkolenie online, 11 września 2024
Online: Dostęp do informacji publicznej a dane chronione. Obowiązki i uprawnienia organów adminis...
Szkolenie online
11 września 2024
Online: Dostęp do informacji publicznej a dane chronione. Obowiązki i uprawnienia organów administracji publicznej
Szkolenie online, 11 września 2024
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
12 września 2024
Online: Metody kontroli pracownika wg prawa pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 12 września 2024
Online: Lista 300 produktów spożywczych dozwolonych i niedozwolonych do stosowania w żywieniu zb...
Szkolenie online
12 września 2024
Online: Lista 300 produktów spożywczych dozwolonych i niedozwolonych do stosowania w żywieniu zbiorowym w żłobkach, przedszkolach, szkołach
Szkolenie online, 12 września 2024
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników
Szkolenie online
13 września 2024
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników
Szkolenie online, 13 września 2024
Online: Metodyka sporządzania pism formalno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem pism administr...
Szkolenie online
16 września 2024
Online: Metodyka sporządzania pism formalno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych, w tym także odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia
Szkolenie online, 16 września 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
17 września 2024
Online: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 17 września 2024
Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku ...
Szkolenie online
17 września 2024
Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć prawidłowe ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025.
Szkolenie online, 17 września 2024
Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
18 września 2024
Online: Podróże służbowe w 2024 r. w pytaniach i odpowiedziach - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 18 września 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w je...
Szkolenie online
20 września 2024
Online: Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania – ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 20 września 2024
Online: Doręczenia elektroniczne
Szkolenie online
23 września 2024
Online: Doręczenia elektroniczne
Szkolenie online, 23 września 2024
Online: UMOWA CYWILNOPRAWNA. Przygotowanie, realizacja, zmiany, zakończenie i rozliczenie końcowe
Szkolenie online
23 września 2024
Online: UMOWA CYWILNOPRAWNA. Przygotowanie, realizacja, zmiany, zakończenie i rozliczenie końcowe
Szkolenie online, 23 września 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online
23 września 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online, 23 września 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie-kopia
23 września 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie-kopia
, 23 września 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie-kopia
23 września 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie-kopia
, 23 września 2024
Online: Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym
Szkolenie online
24 września 2024
Online: Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym
Szkolenie online, 24 września 2024
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
25 września 2024
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 25 września 2024
Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online
25 września 2024
Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online, 25 września 2024
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Pio...
Szkolenie online
26 września 2024
Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 26 września 2024
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządow...
Szkolenie online
30 września 2024
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo)
Szkolenie online, 30 września 2024
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online
30 września 2024
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.
Szkolenie online, 30 września 2024
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2024 roku - Piotr Wąż
Szkolenie online
01 października 2024
Online: Delegowanie pracowników do innego państwa w 2024 roku - Piotr Wąż
Szkolenie online, 01 października 2024
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji ś...
Szkolenie online
02 października 2024
Online: Inwentaryzacja. Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych
Szkolenie online, 02 października 2024
Online: Weryfikacja decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
Szkolenie online
03 października 2024
Online: Weryfikacja decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych
Szkolenie online, 03 października 2024
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku - dr Piotr Wąż
Szkolenie online
08 października 2024
Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku - dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 08 października 2024
Online: Praca zdalna w 2024 r. – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Ja...
Szkolenie online
09 października 2024
Online: Praca zdalna w 2024 r. – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę zdalną? - P. Wąż
Szkolenie online, 09 października 2024
Online: Rozliczenia z PFRON dla pracodawców z otwartego rynku
Szkolenie online
15 października 2024
Online: Rozliczenia z PFRON dla pracodawców z otwartego rynku
Szkolenie online, 15 października 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online
16 października 2024
Online: Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej
Szkolenie online, 16 października 2024
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektyw...
Szkolenie online
16 października 2024
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż
Szkolenie online, 16 października 2024
Online: Podania i skargi do organów administracji publicznej a ochrona danych osobowych
Szkolenie online
24 października 2024
Online: Podania i skargi do organów administracji publicznej a ochrona danych osobowych
Szkolenie online, 24 października 2024
Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie.
Szkolenie online
24 października 2024
Rozliczenia finansowe między gminami za wychowania przedszkolne – sprawnie i skutecznie.
Szkolenie online, 24 października 2024
Online: Postępowania prowadzone przez zarządców dróg, a przepisy techniczno-budowalne dla dróg ...
Szkolenie online
28 października 2024
Online: Postępowania prowadzone przez zarządców dróg, a przepisy techniczno-budowalne dla dróg publicznych
Szkolenie online, 28 października 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online
28 października 2024
Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty – sprawnie i skutecznie
Szkolenie online, 28 października 2024
Online: Odpowiedzialność stron stosunku pracy
Szkolenie online
06 listopada 2024
Online: Odpowiedzialność stron stosunku pracy
Szkolenie online, 06 listopada 2024
Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieś...
Szkolenie online
13 listopada 2024
Online: Organizacja imprez masowych i niemasowych, czyli jak dobrze zorganizować imprezę i odnieść sukces
Szkolenie online, 13 listopada 2024

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha