zaproponuj szkolenia

Szkolenia online

Zachęcamy do udziału w szkoleniach online realizowanych przez OWAL

Zasady żywienia zbiorowego - webinaria

Szkolenia zamknięte (Na zamówienie)

nadchodzące szkolenia

Online: Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu: Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Szkolenie online
10 kwiecień 2021
Online: Kurs doskonalący dla nauczycieli zawodu: Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Szkolenie online, 10 kwiecień 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA Szkolenie on-line
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA Szkolenie on-line
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Aktualne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych do 130 000 zł w mniejszych jedn...
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Aktualne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych do 130 000 zł w mniejszych jednostkach
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Brakowanie dokumentacji projektów unijnych
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Brakowanie dokumentacji projektów unijnych
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Procedura budżetowa JST
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Procedura budżetowa JST
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomo...
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne.
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizo...
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Zarządzanie dokumentacją w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych w świetle znowelizowanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych Szkolenie on-line
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA
Szkolenie online
23 kwiecień 2021
Online: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA
Szkolenie online, 23 kwiecień 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online
26 kwiecień 2021
Online: Zamówienia publiczne na środki spożywcze
Szkolenie online, 26 kwiecień 2021
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online
26 kwiecień 2021
Online: Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Szkolenie online, 26 kwiecień 2021
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w pos...
Szkolenie online
26 kwiecień 2021
Online: Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności
Szkolenie online, 26 kwiecień 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online
27 kwiecień 2021
Online: Kontrola dotacji oświatowych (Dla samorządów)
Szkolenie online, 27 kwiecień 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online
27 kwiecień 2021
Online: Kadry i płace w oświacie
Szkolenie online, 27 kwiecień 2021
Online: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach 2021 r. i jego finansowe konsekwencje z uwzględnie...
Szkolenie online
27 kwiecień 2021
Online: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach 2021 r. i jego finansowe konsekwencje z uwzględnieniem nowelizacji prawa.
Szkolenie online, 27 kwiecień 2021
Online - Projekty z obszaru kultury – źródła finansowania, przygotowanie i realizacja budżetó...
Szkolenie online
27 kwiecień 2021
Online - Projekty z obszaru kultury – źródła finansowania, przygotowanie i realizacja budżetów.
Szkolenie online, 27 kwiecień 2021
Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrow...
Szkolenie online
27 kwiecień 2021
Online: Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szkolenie online, 27 kwiecień 2021
Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mi...
Szkolenie online
27 kwiecień 2021
Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - online
Szkolenie online, 27 kwiecień 2021
Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020...
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r. - online
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzg...
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Online: WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Online: VAT w kulturze 2021
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Online: Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Błędy, uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Inst...
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Błędy, uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej Szkolenie on-line
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w ś...
Szkolenie online
28 kwiecień 2021
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa - online
Szkolenie online, 28 kwiecień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 m...
28 kwiecień 2021
Online: Prowadzenie postępowania administracyjnego i stosowanie KPA w czasie stanu epidemii po 16 maja 2020 r.-kopia
, 28 kwiecień 2021
Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line
Szkolenie online
29 kwiecień 2021
Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line
Szkolenie online, 29 kwiecień 2021
Online: Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych
Szkolenie online
29 kwiecień 2021
Online: Zarządzanie środkami publicznymi w jednostkach oświatowych
Szkolenie online, 29 kwiecień 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwz...
Szkolenie online
29 kwiecień 2021
Online: PFRON zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwania pomocy publicznej z uwzględnieniem specjalnych rozwiązań związanych z epidemią COVID-19
Szkolenie online, 29 kwiecień 2021
Online: Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywieni...
Szkolenie online
30 kwiecień 2021
Online: Od instrukcji do karty kontroli czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi
Szkolenie online, 30 kwiecień 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w z...
Szkolenie online
30 kwiecień 2021
Online: Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS – jak napisać i wprowadzić w zakładzie pracy
Szkolenie online, 30 kwiecień 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oś...
Szkolenie online
30 kwiecień 2021
Online: Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych (art. 8 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych)
Szkolenie online, 30 kwiecień 2021
PRAWO BUDOWLANE W 2021 R. Szkolenie on-line
Szkolenie online
30 kwiecień 2021
PRAWO BUDOWLANE W 2021 R. Szkolenie on-line
Szkolenie online, 30 kwiecień 2021
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowych w siedzibie je...
Szkolenie online
30 kwiecień 2021
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa.
Szkolenie online, 30 kwiecień 2021
Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online
Szkolenie online
30 kwiecień 2021
Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online
Szkolenie online, 30 kwiecień 2021
Online: Czynności wierzyciela publicznoprawnego w zakresie likwidacji zaległości z tytułu podatk...
Szkolenie online
05 maj 2021
Online: Czynności wierzyciela publicznoprawnego w zakresie likwidacji zaległości z tytułu podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych
Szkolenie online, 05 maj 2021
WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line
Szkolenie online
05 maj 2021
WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line
Szkolenie online, 05 maj 2021
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online
06 maj 2021
Online: Dotacja podręcznikowa - zasady wnioskowania i rozliczania
Szkolenie online, 06 maj 2021
Kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w praktyce Szkolenie on-line
Szkolenie online
06 maj 2021
Kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w praktyce Szkolenie on-line
Szkolenie online, 06 maj 2021
Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi
Szkolenie online
06 maj 2021
Online: Prawo Pracy – problemy w procesach zatrudnienia i sposoby radzenia sobie z nimi
Szkolenie online, 06 maj 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrące...
Szkolenie online
06 maj 2021
Online: Lista płac 2020/2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
Szkolenie online, 06 maj 2021
Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych - online
Szkolenie online
06 maj 2021
Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych - online
Szkolenie online, 06 maj 2021
Online: Nowe normy i zalecenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online
07 maj 2021
Online: Nowe normy i zalecenia w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży
Szkolenie online, 07 maj 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online
07 maj 2021
Online: Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
Szkolenie online, 07 maj 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online
07 maj 2021
Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach
Szkolenie online, 07 maj 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online
07 maj 2021
Online: Rozliczenia finansowe między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym
Szkolenie online, 07 maj 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online
07 maj 2021
Online: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Szkolenie online, 07 maj 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choro...
Szkolenie online
07 maj 2021
Online: Pracownik na zwolnieniu lekarskim - jak prawidłowo wyliczyć świadczenia ZUS w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz pandemii
Szkolenie online, 07 maj 2021
Drogi wewnętrzne, zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem - online
Szkolenie online
07 maj 2021
Drogi wewnętrzne, zarządzanie, umowy, powództwa. Zarządzanie ruchem - online
Szkolenie online, 07 maj 2021
Online: Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r.
Szkolenie online
10 maj 2021
Online: Nowe normy żywienia z grudnia 2020 r. i nowe zalecenia żywieniowe z 10.2020 r.
Szkolenie online, 10 maj 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadc...
Szkolenie online
10 maj 2021
Online: Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd
Szkolenie online, 10 maj 2021
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Szkolenie online
10 maj 2021
Online: Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
Szkolenie online, 10 maj 2021
WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line
Szkolenie online
10 maj 2021
WERYFIKACJA KOSZTOWA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH DLA SZKÓŁ I SAMORZĄDÓW szkolenie on-line
Szkolenie online, 10 maj 2021
Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych Szkolenie on-line
Szkolenie online
10 maj 2021
Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych Szkolenie on-line
Szkolenie online, 10 maj 2021
Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami...
Szkolenie online
11 maj 2021
Online: Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi. 3-dniowy kurs
Szkolenie online, 11 maj 2021
ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line
Szkolenie online
11 maj 2021
ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF Szkolenie on-line
Szkolenie online, 11 maj 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online
11 maj 2021
Online: Nowe zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
Szkolenie online, 11 maj 2021
Online: Egzekucja z nieruchomości jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekuc...
Szkolenie online
11 maj 2021
Online: Egzekucja z nieruchomości jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych
Szkolenie online, 11 maj 2021
Online: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach 2021 r. i jego finansowe konsekwencje z uwzględnie...
Szkolenie online
11 maj 2021
Online: Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach 2021 r. i jego finansowe konsekwencje z uwzględnieniem nowelizacji prawa.
Szkolenie online, 11 maj 2021
Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów...
Szkolenie online
11 maj 2021
Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów. Bezprzetargowe oddanie w najem/dzierżawę - online
Szkolenie online, 11 maj 2021
Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia epidem...
Szkolenie online
11 maj 2021
Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID 19 - online
Szkolenie online, 11 maj 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epi...
Szkolenie online
12 maj 2021
Online: Prawo Pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem sytuacji stanu epidemii COVID-19
Szkolenie online, 12 maj 2021
Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez...
Szkolenie online
12 maj 2021
Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd
Szkolenie online, 12 maj 2021
Online: Nowości RODO za I kwartał 2021 oraz wnioski/orzecznictwo w sprawie dostępu do informacji ...
Szkolenie online
12 maj 2021
Online: Nowości RODO za I kwartał 2021 oraz wnioski/orzecznictwo w sprawie dostępu do informacji publicznej
Szkolenie online, 12 maj 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochodu w loka...
Szkolenie online
12 maj 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochodu w lokalach mieszkalnych. Śmierć lokatora – postępowanie. - online
Szkolenie online, 12 maj 2021
Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca...
Szkolenie online
12 maj 2021
Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid-19 - online
Szkolenie online, 12 maj 2021
Online: Problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu t...
Szkolenie online
13 maj 2021
Online: Problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenie online, 13 maj 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświ...
Szkolenie online
13 maj 2021
Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych
Szkolenie online, 13 maj 2021
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online
13 maj 2021
Online: Nadzór starosty nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców
Szkolenie online, 13 maj 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - NOWOŚĆ!
Szkolenie online
13 maj 2021
Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - NOWOŚĆ!
Szkolenie online, 13 maj 2021
Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krze...
Szkolenie online
13 maj 2021
Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii - online
Szkolenie online, 13 maj 2021
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online
14 maj 2021
Online: Fundusze sołeckie w praktyce
Szkolenie online, 14 maj 2021
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online
14 maj 2021
Online: ZFŚS w jednostkach sektora finansów publicznych
Szkolenie online, 14 maj 2021
Sekretariat w jednostkach administracji publicznej Organizacja i funkcjonowanie Szkolenie on-lin...
Szkolenie online
14 maj 2021
Sekretariat w jednostkach administracji publicznej Organizacja i funkcjonowanie Szkolenie on-line
Szkolenie online, 14 maj 2021
Online: Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć
Szkolenie online
14 maj 2021
Online: Subwencja oświatowa - wszystko, co samorząd powinien wiedzieć
Szkolenie online, 14 maj 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online
14 maj 2021
Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
Szkolenie online, 14 maj 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online
14 maj 2021
Online: Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w 2021 r.
Szkolenie online, 14 maj 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem naj...
Szkolenie online
17 maj 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 17 maj 2021
Nowości RODO za I kwartał 2021 oraz wnioski/ orzecznictwo w sprawie dostępu do informacji publicz...
Szkolenie online
17 maj 2021
Nowości RODO za I kwartał 2021 oraz wnioski/ orzecznictwo w sprawie dostępu do informacji publicznej Szkolenie on-line
Szkolenie online, 17 maj 2021
Online: Przeciwdziałanie mobbingowi w urzędach i szkołach. Omówienie wzoru Polityki Antymobbingo...
Szkolenie online
18 maj 2021
Online: Przeciwdziałanie mobbingowi w urzędach i szkołach. Omówienie wzoru Polityki Antymobbingowej
Szkolenie online, 18 maj 2021
Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mi...
Szkolenie online
18 maj 2021
Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania - online
Szkolenie online, 18 maj 2021
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - online
Szkolenie online
18 maj 2021
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - online
Szkolenie online, 18 maj 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online
19 maj 2021
Online: Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie dwudniowe
Szkolenie online, 19 maj 2021
Online: Kontrola warunków pracy
Szkolenie online
19 maj 2021
Online: Kontrola warunków pracy
Szkolenie online, 19 maj 2021
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w ś...
Szkolenie online
19 maj 2021
Gmina jako spadkobierca, zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Prawa i obowiązki gminy w świetle kodeksu cywilnego i prawa bankowego, przegląd orzecznictwa - online
Szkolenie online, 19 maj 2021
Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online
Szkolenie online
19 maj 2021
Zarządzanie pasem drogowym - Pojazdy nienormatywne nowe regulacje od 13 marca 2021r. - online
Szkolenie online, 19 maj 2021
Online: Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje...
Szkolenie online
20 maj 2021
Online: Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST w okresie trwającej epidemii
Szkolenie online, 20 maj 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online
20 maj 2021
Online: Dokumentacja pracownicza od A do Z
Szkolenie online, 20 maj 2021
Online: Powiązanie rachunkowości budżetu JST z rachunkowością jednostek budżetowych
Szkolenie online
21 maj 2021
Online: Powiązanie rachunkowości budżetu JST z rachunkowością jednostek budżetowych
Szkolenie online, 21 maj 2021
Online: Żywienie dzieci w żłobkach
Szkolenie online
21 maj 2021
Online: Żywienie dzieci w żłobkach
Szkolenie online, 21 maj 2021
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online
21 maj 2021
Online: Excel w oświacie
Szkolenie online, 21 maj 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online
21 maj 2021
Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy
Szkolenie online, 21 maj 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online
21 maj 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie 2020/2021 – koronawirus
Szkolenie online, 21 maj 2021
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje...
Szkolenie online
21 maj 2021
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19. Szkolenie on-line
Szkolenie online, 21 maj 2021
Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Ro...
Szkolenie online
21 maj 2021
Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy dzierżawy na drogi wewnętrzne - online
Szkolenie online, 21 maj 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online
24 maj 2021
Online: Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej
Szkolenie online, 24 maj 2021
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ...
Szkolenie online
24 maj 2021
Online: Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktryczne
Szkolenie online, 24 maj 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online
25 maj 2021
Online: Urlopy w placówkach oświatowych
Szkolenie online, 25 maj 2021
Online: Rozwiązywanie umowy o pracę pracownika samorządowego, przyczyny uzasadniające wypowiedze...
Szkolenie online
25 maj 2021
Online: Rozwiązywanie umowy o pracę pracownika samorządowego, przyczyny uzasadniające wypowiedzenie i redukcja etatów
Szkolenie online, 25 maj 2021
Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów...
Szkolenie online
25 maj 2021
Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów. Bezprzetargowe oddanie w najem/dzierżawę - online
Szkolenie online, 25 maj 2021
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowych w siedzibie je...
Szkolenie online
25 maj 2021
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowych w siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa Szkolenie on-line
Szkolenie online, 25 maj 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochodu w loka...
Szkolenie online
26 maj 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z 1 lipca 2021r. Okresowa weryfikacja dochodu w lokalach mieszkalnych. Śmierć lokatora – postępowanie. - online
Szkolenie online, 26 maj 2021
Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowan...
Szkolenie online
26 maj 2021
Decyzje i czynności procesowe w czasie trwania ograniczeń w stanie epidemii COVID19 w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności - online
Szkolenie online, 26 maj 2021
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji Szkolenie on-line
Szkolenie online
26 maj 2021
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji Szkolenie on-line
Szkolenie online, 26 maj 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online
27 maj 2021
Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych
Szkolenie online, 27 maj 2021
LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH CYWILNOPRAWNYCH ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETO...
Szkolenie online
27 maj 2021
LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH CYWILNOPRAWNYCH ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE I SPÓŁKI KOMUNALNE
Szkolenie online, 27 maj 2021
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej fi...
Szkolenie online
27 maj 2021
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - online
Szkolenie online, 27 maj 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień ...
Szkolenie online
28 maj 2021
Online: Zatrudnianie cudzoziemców 2021 (z uwzględnieniem nowych zasad wydawania wiz – grudzień 2020)
Szkolenie online, 28 maj 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online
28 maj 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego
Szkolenie online, 28 maj 2021
ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH Szkolenie on-line
Szkolenie online
28 maj 2021
ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH Szkolenie on-line
Szkolenie online, 28 maj 2021
Online: Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał oraz statutów JST. Sesje w trakcie pandemii
Szkolenie online
28 maj 2021
Online: Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał oraz statutów JST. Sesje w trakcie pandemii
Szkolenie online, 28 maj 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, ...
Szkolenie online
31 maj 2021
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, nowe zadanie i obowiązki gmin, zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy - online
Szkolenie online, 31 maj 2021
Nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Wybrane zagadnienia z praktyki zarządców dróg Szkolenie...
Szkolenie online
01 czerwiec 2021
Nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Wybrane zagadnienia z praktyki zarządców dróg Szkolenie on-line
Szkolenie online, 01 czerwiec 2021
Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szkolenie on-line
Szkolenie online
02 czerwiec 2021
Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szkolenie on-line
Szkolenie online, 02 czerwiec 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online
07 czerwiec 2021
Online: Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów
Szkolenie online, 07 czerwiec 2021
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online
07 czerwiec 2021
Online: Intendent w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (kurs 3-dniowy)
Szkolenie online, 07 czerwiec 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online
07 czerwiec 2021
Online: Lista płac pracowników samorządowych 2020/2021 - COVID 19
Szkolenie online, 07 czerwiec 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a z...
Szkolenie online
08 czerwiec 2021
Online: Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania - 2020/2021 rok
Szkolenie online, 08 czerwiec 2021
Online: Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospod...
Szkolenie online
08 czerwiec 2021
Online: Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szkolenie online, 08 czerwiec 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem naj...
Szkolenie online
09 czerwiec 2021
Online: Wynagrodzenie w oświacie - dwudniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem najnowszych zmian
Szkolenie online, 09 czerwiec 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online
10 czerwiec 2021
Online: Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych
Szkolenie online, 10 czerwiec 2021
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przeds...
Szkolenie online
10 czerwiec 2021
Online: Diety, alergie i nietolerancje pokarmowe w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole
Szkolenie online, 10 czerwiec 2021
Online: Prawne aspekty i wyzwania w zakresie organizacji przetargów na zbycie nieruchomości public...
Szkolenie online
10 czerwiec 2021
Online: Prawne aspekty i wyzwania w zakresie organizacji przetargów na zbycie nieruchomości publicznych oraz realizacji trybu bezprzetargowego z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość
Szkolenie online, 10 czerwiec 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online
10 czerwiec 2021
Online: Archiwizacja dokumentacji w sądzie
Szkolenie online, 10 czerwiec 2021
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online
10 czerwiec 2021
Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie
Szkolenie online, 10 czerwiec 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online
14 czerwiec 2021
Online: Dotowanie szkół i placówek nie samorządowych
Szkolenie online, 14 czerwiec 2021
Online: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych: ustalan...
Szkolenie online
17 czerwiec 2021
Online: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych: ustalanie – pobór - windykacja
Szkolenie online, 17 czerwiec 2021
VAT w działalności JST i ich jednostkach organizacyjnych- wybrane zagadnienia Szkolenie on-line
Szkolenie online
17 czerwiec 2021
VAT w działalności JST i ich jednostkach organizacyjnych- wybrane zagadnienia Szkolenie on-line
Szkolenie online, 17 czerwiec 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online
18 czerwiec 2021
Online: System informacji oświatowej w praktyce - jak wprowadzać dane do systemu
Szkolenie online, 18 czerwiec 2021
Online: Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac
Szkolenie online
18 czerwiec 2021
Online: Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac
Szkolenie online, 18 czerwiec 2021
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej. Szkolenie dla samorządów
Szkolenie online
22 czerwiec 2021
Online: Przygotowanie uchwały dotacyjnej. Szkolenie dla samorządów
Szkolenie online, 22 czerwiec 2021
Online: Postępowanie z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną przez Urzędy Stanu Cywilnego
Szkolenie online
24 czerwiec 2021
Online: Postępowanie z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną przez Urzędy Stanu Cywilnego
Szkolenie online, 24 czerwiec 2021
Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał oraz statutów jst. Sesje w trakcie pandemii Szkoleni...
Szkolenie online
24 czerwiec 2021
Rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie uchwał oraz statutów jst. Sesje w trakcie pandemii Szkolenie on-line
Szkolenie online, 24 czerwiec 2021

newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera. Będą Państwo na bieżąco z wszelkimi informacjami.

Zaproponuj szkolenie

Nie znaleźli Państwo u nas interesującego szkolenia? Proszę zaproponować temat szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij go do nas do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Zapisywanie do newsletter'a

Zaufali nam

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha